Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => Osho Transformatie Tarot

Osho Transformatie Tarot

Het Osho Transformatie Tarot is een verzameling tijdloze legenden en leerverhalen uit alle grote tradities van wijsheid ter wereld, verteld en van inzicht voorzien door Osho. Verhalen van het extatische pad van de soefi’s staan naast nuchtere zen-legendes; de vurige liefde van Jezus wordt gecompleteerd door de zuiverheid en wijsheid van Boeddha. En doordat de diepe waarheden van deze belangrijke tradities vervat zijn in eenvoudige verhalen en legendes, dringen ze diep door in ons hart.
In het boek staan de verhalen en wordt de betekenis van elke kaart samengevat. De nadruk bij deze tarotkaarten ligt op transformatie in het dagelijks leven, niet bij profetie of voorspelling. De kaarten leiden ons naar onze verborgen mogelijkheden ons leven hernieuwd te inspireren en te transformeren. Snel en direct, door een enkele kaart te trekken of door een combinatie te leggen, brengen we een stukje eeuwige wijsheid naar de situatie die ons op dat moment bezighoudt.

Om te weten te komen wat de betekenis per kaart is, klik je op de naam of afbeelding van de kaart.

The Greatest Miracle / Het grootste wonder

The Greatest Miracle / Het grootste wonder

Een wonder doen is geweldig maar zo geweldig ook weer niet. Wie een wonder nodig heeft, leeft nog steeds in de wereld van het ego. Dingen die echt geweldig zijn, zijn zo gewoon dat ze nergens aanspraak op maken. Ze zijn zo gewoon dat ze nooit iets proberen te bewijzen. …

Meer info

No Mind / Niet-denken

No Mind / Niet-denken

De toestand van niet-denken is de toestand van het goddelijke. God is niet een gedachte maar de beleving van niet in gedachte zijn. Het is niet een denkconcept, het is het uiteenspatten van het denken als het geen concepten meer heeft. Het is niet een ding dat je kunt zien; …

Meer info

Misuse of power / Machtsmisbruik

Misuse of power / Machtsmisbruik

Het enige middel tegen het misbruik maken van bovennatuurlijke krachten is liefde. Zonder liefde corrumpeert alle macht. Of het nu om rijkdom gaat of om gezag, of de macht politiek of geestelijk is, dat maakt niets uit. Als je je machtig voelt en je beschikt niet over het tegengif liefde, …

Meer info

Desire / Begeerte

Desire / Begeerte

Als je iets begeert, hangt je vreugde daarvan af. Als het je neus voorbijgaat, voel je je ellendig; als je het krijgt, ben je gelukkig, maar alleen voor dat moment. Dat moet je ook inzien. Als je begeerte bevredigd is, ben je blij maar alleen voor dat moment. Het is …

Meer info

Greed / Hebzucht

Greed / Hebzucht

Als de hebzucht mensen te pakken krijgt, worden ze zeer gehaast en blijven ze van alles bedenken om er meer vaart achter te zetten. Ze hollen me wat af, want ze denken dat leven zoiets is als je buiten adem rennen. Dit zijn de mensen die zeggen: `Tijd is geld.’ …

Meer info

Worth / Waarde

Worth / Waarde

Bekommer je niet te zeer om bruikbaarheid . Bedenk liever voortdurend dat je niet leeft om handelswaar te zijn. Je bent hier niet om van praktisch nut te zijn. Dat is beneden je waardigheid. Je leeft niet om steeds meer nut af te werpen, je bent hier om steeds meer …

Meer info

Light on the Path / Licht op het pad

Light on the Path / Licht op het pad

Een lichtflits verlicht je weg niet, hij helpt je niet zoveel als een lantaarn die je met je meedraagt. Hij geeft je alleen een flits, een glimp van de weg die voor je ligt. Maar deze eenvoudige glimp is heel waardevol. Je voeten voelen nu vaste grond, je vastberadenheid neemt …

Meer info

Living totally / Leef totaal

Living totally / Leef totaal

Mensen die ‘We wachten op een gunstige gelegenheid’ zeggen, houden de zaak voor de gek. Ze houden niet iemand anders voor de gek maar zichzelf. De gunstige gelegenheid komt niet morgen. Die is er al, die is er altijd geweest. Die was er zelfs toen jij er nog niet was. …

Meer info

Laughter / Lachen

Laughter / Lachen

De lach is eeuwig, het leven is eeuwig, het feest gaat door. Er komen andere spelers maar het drama wordt vervolgd. Jij lacht, na jou lacht iemand anders maar de lach verstomt niet. Jij viert feest, na jou viert iemand anders feest maar het feest gaat door. Het bestaan is …

Meer info

Recognition / Erkenning

Recognition / Erkenning

Het denken koestert het verlangen om iets buitengewoons te zijn. Het ego hunkert naar de erkenning dat je iemand bent. De een verwezenlijkt die droom door rijk te worden, een ander verwezenlijkt die droom door politieke macht te verwerven en nog een ander verwezenlijkt die droom met wonderen of toverpraktijken. …

Meer info