Home => Shakespeare Tarot => Rechtvaardigheid – Portia

Rechtvaardigheid – Portia


Kaart rechtop

Deze kaart staat voor eerlijkheid, integriteit, compromis en respect voor het recht.
In bepaald opzicht draait het bij deze kaart om de perfecte orde en balans in het bestaan.
Gesuggereerd wordt dat u gematigd en redelijk moet zijn en moet vasthouden aan eer en deugdzaamheid bij het afwegen van goed en kwaad
Deze kaart laat u zien, dat u de verantwoordelijkheid voor uw daden moet aanvaarden.
Probeer te begrijpen wat de gevolgen van uw gedrag kunnen zijn en besef dat anderen later de gevolgen ondervinden van wat u nu doet.
Maak zorgvuldige afwegingen voor u een beslissing neemt.
Deze kaart stimuleert u toe een onpartijdige houding.
Indien u verwikkeld bent in een rechtszaak of een ruzie om principiële of morele kwestie, besef dat de waarheid altijd aan het licht komt en dat recht meestel zegeviert.

Kaart omgekeerd

Deze kaart wijst op juridische problemen, zorgen over de uitslag van een rechtszaak of angst dat een besluit zal worden herzien.
Een oordeel kan te streng of onrechtvaardig zijn uitgevallen.
De kans bestaat dat er sprake is van valse beschuldigingen.
Vooroordeel, rechtsongelijkheid of gebrek aan inzicht leiden mogelijk tot onrechtvaardige situaties.
Regels waar u een vast vertrouwen in stelde , blijken opeens niet meer te gelden.
Er is sprake van een onevenwichtige relatie.
Ruzie kan hiervan de basis zijn.

Bekijk ook

De maan - De drie heksen

De maan – De drie heksen

Kaart rechtop Het bleke maanlicht onttrekt de kleur aan de dingen en maakt dat alles …