Home => Astrologie => De Totemdier Astrologie => Kraai (Weegschaal )

Kraai (Weegschaal )


Edelsteen: Azuriet – Plant: Klimop – Kleur: Blauw

Als je tussen 22 september en 22 oktober geboren bent en een Weegschaal bent volgens onze astrologie, ben je een Kraai volgens Moeder Aarde astrologie. Je bent dan geboren in de Tijd van de Vallende Bladeren, in het begin van het seizoen van verinnerlijking.

Je behoort tevens tot de clan van de Vlinders, altijd in de weer en in beweging en constant veranderend in houding tegenover dingen. Vlinders zijn de organisatoren en brengers van nieuwe ideeën.
Je Totemdier is dus de Kraai.
Over de hele wereld komen meer dan 100 soorten kraaien voor, zoals bijvoorbeeld de roek, de raaf, de ekster en de kauw. De kraai is een gedrongen vogel met zwarte veren en een sterke snavel en poten. Hij past zich gemakkelijk aan en kan bijna overal wonen. In wezen is de kraai een plunderaar en aaseter. Hij voedt zich hoofdzakelijk op de grond met granen, wortelgewassen, vruchten, noten, kadavers, insecten en kleine dieren. Met zijn sterke poten kan hij zich snel over de grond bewegen. Kraaien gaan meestal met hele groepjes tegelijk op zoek naar voedsel, nooit alleen.
De Kraai is dus je totemdier als je een Weegschaal bent volgens de westerse astrologie. Terwijl boeren de vogel maar een plaag vinden, belichaamde hij met zijn “vuilverwerkende” activiteit naar de opvatting van de indianen een evenwichtscheppende kracht in de natuurlijke orde. En dat klopt, van die activiteit, ik heb het al eens vaker gezegd: als ik ‘s morgens in alle vroegte maar wel bij daglicht door de stad loop op zondagochtend om hier naar het radiostation te komen, zag ik de kraaien vaak bezig de voedselresten die mensen zaterdagavond bij de shoarma zaken en dergelijke weggooiden, op te ruimen. Het is nu te donker, en ook de kraaien zijn er dan nog niet.
De Kraai werd door de Indianen tevens beschouwd als “Leraarvogel” wegens zijn intelligentie en zijn vermogen zich overal op zijn gemak te voelen.
Net zoals hun totem is de Kraaimens iemand die heel trouw is aan de groep of organisatie waartoe hij behoort, en net zoals de Kraai is de Weegschaal mens ook iemand die altijd op zoek is naar het juiste evenwicht. De Kraai doet dit door veranderingen in de atmosfeer met zijn vleugels aan te voelen en te beheersen.
De Klimop is je totemplant als je een Kraai bent volgens Moeder Aarde astrologie. Het is een altijd groene plant die zich in spiralen omhoogslingert en gedijt in de donkere helft van het jaar. Hij bloeit van augustus tot oktober en de kleine zwarte bessen rijpen in de winter en voorzien in voedsel voor hongerige vogels. Medicinaal werd de klimop alleen heel voorzichtig gebruikt, bij sommige kuren voor de huid, omdat ze giftig is. Klimop geldt als een symbool voor wedergeboorte en het feit dat hij eeuwig groen bleef werd als symbool gezien voor de overleving van de levensessentie. De plant is van grote betekenis voor Kraaien. Zij wijst op de noodzaak taai te zijn en door te zetten, vooral in tijden van tegenspoed of grote verandering.

Als Weegschaal is je totemdier dus de Kraai, en je totem edelsteen de Azuriet. Het is een steen met een zachte, vredige trilling, waardoor hij vooral nuttig is als focus voor meditatie. Evenals azuriet hebben Kraaien een zachte kant in hun aard en Kraaien zouden azuriet moeten dragen, want deze helpen hen zich sterker te verbinden met de energieën van Moeder Aarde en een duidelijk inzicht in hun ween te krijgen. De steen wordt gedragen als een ring, bij voorkeur aan de rechterhand, of op het lichaam zelf.
Tot slot: je kleur is blauw en als je andere mensen kent die een Kraai zijn:
vat de vriendelijkheid van Kraaien niet op als genegenheid. Blijf in gesprekken met hen terzake. Kraaien hebben graag dat dingen hun duidelijk of logisch uitgelegd worden en verfoeien langdradige babbelkousen haast al net zo erg als rad van de tongriem gesneden, onder druk zettende verkopers. Vermijd het om in groepen waar een kraai deel van uit maakt gesprekken de grove kant te laten uitgaan. Kraaien gruwen van vulgariteit, hoewel ze vaak te diplomatiek zijn om hun gevoelens te laten blijken.

Eigenschappen van de Kraai

Er bestaat een verhaal dat gaat over de fascinatie die Kraai had voor haar eigen schaduw.
Ze bleef er maar naar kijken, eraan krabben, ernaar pikken, totdat haar schaduw wakker werd en tot leven kwam. Toen at de schaduw van Kraai haar op. Kraai is nu Dode Kraai. Dode Kraai is de Linkshandige Bewaker. Als je Kraai diep in de ogen kijkt, heb je de toegangspoort naar het bovennatuurlijke gevonden. Kraai kent alle niet-kenbare mysteries van de schepping; zij bewaakt alle heilige wetten..
Doordat Kraai de heilige wetten bewaakt, kan zij de wetten van het stoffelijk universum naar haar hand zetten en zelf van vorm veranderen. Dit vermogen is zeldzaam en uniek. Er bestaan heden ten dage maar weinig ingewijden. Daarvan heeft slechts een enkeling de vaardigheid om van vorm te veranderen onder de knie gekregen.
Tot deze kunst van Kraai behoort de verdubbeling, dat wil zeggen het vermogen om bewust op twee plaatsen tegelijk te zijn, waarbij een andere stoffelijke vorm wordt aangenomen. Daardoor kan niemand de ‘vlieg op de muur’ worden teneinde iets waar te nemen dat ergens anders ver weg gebeurt.
De Europeanen die naar Schildpadeiland kwamen, werden door Langzame Schildpad de ‘bootmensen’ genoemd. Zelfs degenen onder de bootmensen die verstand hadden van alchemie, hadden nog nooit de machtige vormverandering gezien waartoe sjamanen in staat waren die met de kracht van Kraai werkten. Veel bootmensen waren bang voor de dierachtige wezens die naar hun kampen en woningen kwamen om uit te vinden waaruit kracht bestond.
Mensen met de kracht van Kraai zijn meesters der illusie.

Alle heilige teksten staan onder de bescherming van Kraai. Het Boek der Wetten of Boek der Zegelen van de Schepper is gebonden in veren van Kraai. De veren van Kraai vertellen over tot vlees geworden geest. Kraai is ook beschermer van de ‘ogallah’ of oude verhalen. De Heilige Wetgordels, of Wampugordels, bevatten kennis van de wetten van de Grote Geest, en worden bewaard in de Zwarte Huizen, de huizen van vrouwen. De Wampumgordels werden door inheemse vrouwen met kralen versierd, lang voordat de bootmensen of Europeanen naar het Amerikaanse continent kwamen. Kraai is symbool van de wet volgens welke alle dingen uit vrouwen worden geboren.

Kinderen wordt geleerd zich te gedragen volgens de regels van een bepaalde cultuur. De meeste religieuze systemen schrijven voor hoe een mens zich op wereldrijk gebied dient te gedragen. Doe dit en dat, en je zult naar de hemel gaan. Doe zus en zo, en je zult in de hel komen. Elk ‘waar geloof’ stelt andere eisen waaraan voldaan moet worden eer er van verlossing sprake kan zijn.

De door mensen gemaakte wet is niet dezelfde als de Heilige Wet. Kraai ziet duidelijker dan welke andere kracht ook dat de stoffelijke wereld en zelfs de spirituele wereld, zoals deze door mensen worden uitgelegd, een illusie vormen.
Er zijn miljarden werelden. Er zijn oneindig veel schepselen. Grote Geest bevindt zich in al deze werelden en in al deze schepselen. Als iemand gehoorzaamt aan de volmaakte wetten van Kraai, die door de Schepper aan haar werden gegeven, zal zijn of haar dood vergezeld gaan van Goede Kracht. In zijn of haar volgende incarnatie zal deze persoon een heldere herinnering hebben aan zijn of haar verleden.
Kraai is een voorteken voor verandering. Kraai leeft in de leegte en heeft geen tijdgevoel. De Oude Opperhoofden vertellen ons dat Kraai tegelijkertijd verleden, heden en toekomst ziet. Kraai laat licht en donker samensmelten en ziet zowel innerlijke als uiterlijke werkelijkheid.
Als je de kracht van Kraai gekozen hebt, moet je eens nadenken over je opvatting van de wetten van de Grote Geest met betrekking tot de wetten van de mensheid.
De kracht van Kraai betekent kennis uit de eerste hand van goed en kwaad. Deze kennis is van een hogere orde dan de kennis van de mensheid. Deze kennis is van een hogere dan de kennis die tot uitdrukking komt in de wetten die in de menselijke cultuur werden geschapen.
Als je met de kracht van Kraai spreekt, spreek je met krachtige stem over gebrek aan harmonie, evenwicht, heelheid en rechtvaardigheid.
Denk eraan dat Kraai scheel tegen de wereld aankijkt. In de Maya-cultuur hadden schele mensen het voorrecht en de plicht om in de toekomst te kijken.

Zet je angst om een roepende in de woestijn te zijn opzij, en ‘kras’ zodra je iets ziet.
Naarmate je leert om je persoonlijke integriteit als je gids te aanvaarden, zul je je minder alleen voelen. Als je je niet meer alleen voelt, kan je persoonlijke wil naar boven komen, waardoor je aan je waarheid zult kunnen vasthouden.
Mensen met de kracht van Kraai moeten vooral opmerkzaam zijn op de relatie tussen hun meningen en hun handelingen.
Wees bereid je denken en doen op elkaar af te stemmen, openlijk uit te komen voor jouw waarheid, de opdracht van je leven te kennen, en het verleden, heden en toekomst in het nu in evenwicht te brengen. Verander die oude werkelijkheid van vorm, en wordt je toekomstige zelf.
Probeer met behulp van de ombuiging van stoffelijke wetten de van vorm veranderde wereld van vrede te scheppen

Bekijk ook

Zalm (Leeuw)

Edelsteen: Carneool – Plant: Framboos – Kleur: Rood Als je geboren bent tussen 22 juli …