Home => Gewoon buitengewoon => Frank den Ouden – Energetisch therapeut

Frank den Ouden – Energetisch therapeut


Wat is magnetiseren nu eigenlijk?

Magnetiseren is het geven van liefde in de vorm van energie, waarbij het opruimen van blokkades in de aura en de chakra’s en het herstellen van de balans tussen lichaam en geest, centraal staan.
Die energie is voelbaar voor de cliënt (ze wordt waargenomen in de vorm van warmte, prikkels, regelmatig ziet de cliënt ook kleuren) en geeft een rustgevend, ontspannen gevoel.
Tijdens of na de behandeling, die ongeveer een half uur duurt, komen blokkades of weggestopte traumatische ervaringen los en kan de cliënt emoties zoals boosheid en verdriet ervaren. Tevens vindt een verandering plaats in de lichamelijke gesteldheid van de cliënt, afhankelijk van de gebruikte energie. Aanvankelijk kunnen de fysieke klachten soms zelfs tijdelijk verergeren (door de verwerking en de emoties die loskomen), maar al spoedig treedt een verbetering in.

Waar komt die energie vandaan en hoe werkt die energie?

Energie is overal om ons heen. Dagelijks ervaren we die energie in ons leven, soms worden we “opgeladen” door een fijn gesprek, een compliment van een ander, de zon die schijnt of een ontspannen vakantie. Anderzijds “verliezen” we energie door bijv. stress, spanningen binnen de relatie of op het werk enz..
Die negatieve energie zorgt ervoor dat de aura (het energieveld om het lichaam van de mens) beschadigt en poreus wordt en de chakra’s (de energiecentra in het lichaam) blokkeren.
Langdurige verstoringen in het energieveld en de chakra’s verminderen de werking van organen, klieren, celweefsels, enz. in het lichaam

De magnetiseur “bundelt” als het ware de positieve energie om ons heen en laat ze via zijn handen in de cliënt stromen. Hij maakt hierbij gebruik van kleuren. Elke kleur heeft weer een andere uitwerking op de diverse onderdelen van het lichaam.
Dit is een gave die bij iedereen latent aanwezig is, m.a.w. iedereen kan leren magnetiseren.

De aura.

Een gezonde aura bevat heldere kleuren en staat in een eivorm op zijn breedste punt tot ongeveer 1 meter afstand van het lichaam. Dit energieveld is opgebouwd uit 7 verschillende lagen met in elke laag specifieke kleuren, die elk een eigen functie hebben.

In gezonde toestand zien de auralagen er als volgt uit:

 • De eerste laag bevat een blauwachtig-wit licht en staat tot op zo’n 5 cm. van het lichaam. Zij verzorgt o.a. de organen en celweefsels.
 • De tweede laag bevat heldere kleuren en stroomt tot 10 cm. van het lichaam. Hier vinden we de vastgezette emoties en traumatische ervaringen van de mens terug.
 • De derde laag is gevuld met heldergele energie en ligt tot ong. 20 cm. afstand van het lichaam. Hier vinden we onze verstandelijke vermogens en ervaren we balans en rust.
 • De vierde laag bevat allerlei pastelkleuren en bevindt zich tot ong. 40 cm. van het lichaam. Hier ervaren we de balans tussen gevende en ontvangende liefde.
 • De vijfde laag is kleurloos en voelt aan als een vacuüm, zij stroomt tot ong. 60 cm. van het lichaam. Hier ervaren we innerlijke rust en ontspanning
 • De zesde laag is zilverkleurig en bevat het vermogen tot visualiseren en helderziendheid. Hier vinden we ook onze creatieve ideeën en onze fantasie. Zij ligt op ong. 80 cm. van het lichaam.
 • De zevende laag bevat gouden licht, zij stroomt op ongeveer 1 m. afstand van het lichaam en beschermt de aura en sluit ze af. Hier vinden we ons contact met het universum, of zo U wilt met God. Hier hebben we het vertrouwen, dat alles uiteindelijk goed komt, ons vertrouwen in het leven en ons lot.

De chakra’s.

De chakra’s zijn trechters van energie, die onderling met elkaar verbonden zijn, zodat de energie van de ene chakra ongehinderd naar de andere chakra kan stromen. Elke chakra is verbonden met een energielaag, de eerste chakra met de eerste energielaag, de tweede chakra met de tweede energielaag, enz. De chakra hebben ongeveer dezelfde eigenschappen als de auralagen.

De mens heeft zeven chakra’s:

 • Eén trechter in de stuit gevuld met een helder rood licht. Hier vinden we onze basis, het gevoel dat we lekker in ons vel zitten.
 • De tweede chakra bestaat uit twee trechters de ene trechter gelegen in de onderbuik, de tweede onder in de rug. Zij zijn gevuld met een helder oranje licht.
 • De derde chakra bestaat uit twee trechters, een gelegen in de maagstreek, de andere in de middenrug. Hier vinden we de kleur geel.
 • De vierde chakra zijn weer twee trechters, een gelegen in de harstreek de ander in de bovenrug. Ze zijn met lichtgroen gevuld.
 • De vijfde chakra bestaat wederom uit twee trechters, de ene gelegen in de keelstreek en de andere in de nek. Helderblauw is de kleur die zich in deze trechters bevindt.
 • De zesde chakra zijn twee trechters, de ene bevindt zich in het voorhoofd en de andere in het achterhoofd. De kleur van deze chakra is indigo of zilver.
 • De zevende chakra tenslotte is weer één trechter en is gelegen in de kruin, zij bevat een violet of wit licht.

De magnetiseur zet de bovenstaande kleuren in de auralagen en de chakra’s en verwijdert de “negatieve” kleuren. Vervolgens laat hij de chakra’s draaien met de wijzers van de klok mee, om ze zo optimaal te laten functioneren.

De resultaten bereikt met magnetiseren zijn bijzonder goed te noemen. Ongeveer 85 % van de cliënten geeft aan een duidelijke verbetering, vaak totale genezing te ervaren op het psychische vlak. Ongeveer 70 % van de cliënten ervaart genezing op fysiek niveau.

Mijn werk als energetisch therapeut en de kennis en ervaringen die ik hiermee opgedaan heb (en nog steeds opdoe) wilde ik graag delen met iedereen die daar in geïnteresseerd is.

Voorts ben ik docent voor het Civas (www.civas.nl), waarvoor ik een tweetal cursussen verzorg:
· Magnetiseren.
· Hypnose en regressie.

Tevens verzorg ik op geregelde basis een Weekend Cursus Magnetiseren in Soest.Wil je hierover meer weten, bekijk dan de Symbolic Kalender of mijn website voor actuele data.

Meer informatie over het werk dat ik doe, een behandeling of de cursussen, kunt u vinden op mijn website: www.frankdenouden.nl

Ik wens iedereen een leven vol balans, geluk en een positieve manier van denken toe.

Frank den Ouden.

Bekijk ook

Kristina Boey - Dierencommunicator & Healer

Kristina Boey – Dierencommunicator & Healer

Heb je altijd al willen weten wat dieren denken? Waarom ze bepaald gedrag vertonen en hoe we ze beter kunnen begrijpen? Wist je dat dieren ons gedrag spiegelen maar evengoed onze ziektes? Wil je ook graag weten wat er achter het gedrag van dieren schuilt en wat ze ons van boodschappen willen geven?