Home => Astrologie => Westers Astrologie => De Ascendant => Ascendant Leeuw

Ascendant Leeuw


Degenen met ascendant Leeuw staan graag in het middelpunt van de aandacht en komen het liefst sterk, dominerend en vol zelfvertrouwen over, ook al zit hen iets dwars. Zij zijn zo trots dat zelfs als zij zich erg gekwetst voelen, zij toch doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zij zijn graag de leider, en dat ligt hen ook goed, zolang zij maar niet vergeten dat leiderschap naast macht en voorrechten ook verantwoordelijkheden geeft. Als zij vinden dat men op een faire manier met hen omgaat, gedragen zij zich waardig en eerzaam.
Andere mensen zouden goedkope of oneerlijke dingen kunnen doen, maar daar doen zij gewoonlijk niet aan mee. Zij kunnen koppig zijn, vooral als hun trots ermee gemoeid is. Zij zijn idealistisch en mensen zullen aan hen hun integriteit moeten bewijzen. Doen ze dat, dan zijn zij verder het toonbeeld van loyaliteit.

Bekijk ook

Ascendant Vissen

Ascendant Vissen

Degenen met ascendant Vissen zijn erg gevoelig en begrijpen de gevoelens van anderen snel. Daarom …