Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Jungiaanse Tarot

Jungiaanse Tarot

4 – De Bedrieger

4 - De Bedrieger

De waarheid is mijn lantaarn die mijn weg verlicht.Ik werp de illusie van mij afen laat de sluier van mijn eigen misleiding achter mij. Deze kaart vertegenwoordigt het denkbeeldige, de dingen die niet zijn wat ze lijken. Hij verwijst naar zelfbedrog, van het pad afwijken zonder het in de gaten …

Meer info

20 – De gewonde Heelmeester

20 - De gewonde Heelmeester

Alle verliezen zijn hersteld, alle verdriet is beëindigd.Het leven ontnam mij de vreugde.Ik eis het weer op. De gewonde delen van uw psyche bestaan in u als gewonde wezens, maar u bezit de gave ze weer te genezen. Deze kaart vertegenwoordigt de vergevende, verzachtende en alles helende innerlijke stem. Als …

Meer info

36 – De Eeuwigheid

36 - De Eeuwigheid

Tijd zal de bevroren sneeuw doen smelten.Mijn leven vernieuwt zichzelf bij elk einde. De eeuwigheid is het archetype van de wedergeboorte. De kaart kan gesymboliseerd worden door het ouden en door het nieuwe jaar – het einde van de ene fase en h et begin van de anderen. Hij duidt …

Meer info

5 – De Moedermaangodin

5 - De Moedermaangodin

Onder mijn zorgzame handen bloeit alles op als in een tuin.Niets wordt verwaarloosd en oude wortels krijgen nieuwe bloemen. Het beeld van de moeder hecht zich op de zich ontwikkelende psyche. Deze kaart betekent verzorging en zekerheid – de ziel geven wat hij nodig heeft om te groeien. Hij gaat …

Meer info

21 – De Macht

21 - De Macht

Ik heers over u en uw leven.Ik heb alle macht op het momentdat ik ophoud ernaar te zoeken.Tot die tijd ben ik een ondoelmatig wezen,dat wordt vermorzeld door het leven. Van het overlevingsinstinct blijven alleen het lot in eigen handen nemen en het zoeken naar macht over. Wanneer u deze …

Meer info

6 – Vader Aarde

6 - Vader Aarde

Niets meer heb ik nodig dan mezelf,niets anders zoek ik dan mijn kracht.Ik draag de lasten die ik heb opgestapeld. Deze kaart duidt op de beïnvloeding van de psyche door het beeld van de vader als kostwinner, beschermer en regelgever. We ontmoeten hem in de loop van ons leven steeds …

Meer info

22 – De Nachtwaker

22 - De Nachtwaker

De waker in mij kent alles wat ik ben.Naakt als een vlam sta iken er kan geen vals oordeel zijn.Er wordt niet meer onttrokken dan aanwezig is. De regels die u tijdens uw opvoeding hebt meegekregen zijn veranderd in uw geweten. Het verschijnen van deze kaart verwijst naar de grote …

Meer info

7 – De demonische Koningin

7 - De demonische Koningin

De duistere kant die ik in anderen zie, weerspiegelt zich in mij.Ik versla mijn eigen demonen, wat mij zal bevrijden van de demonen van anderen. Deze kaart verwijst naar de schaduwzijde van het moederarchetype (wiens ‘ware’ aspect wordt vertegenwoordigd door kaart 5). Hij verwijst naar een verslinder, die voor u …

Meer info

23 – De Kluizenaar

23 - De Kluizenaar

Ik ben een mysterie, gesloten en beschermd.Wanneer mijn geest de zon ontmoet,straal ik warmte uitzonder mijn diepste innerlijk op te geven. Deze kaart verwijst naar delen van de ik die introvert of verborgen zijn en naar dingen die u voor uzelf houdt.Aan het begin van zijn ontwikkeling staat de psyche …

Meer info

8 – De Wildeman

8 - De Wildeman

Ik ben gelijk aan iedereen.De machtige is zwakker dan ik, de hogere is lager.Niemand zal mij onderdrukken. Deze kaart gaat over de duistere kant van het vaderarchetype (wiens ‘ware’ aspect wordt vertegenwoordigd door kaart 6). Of iemand nu overdreven onderdanig of juist opstandig is, problemen met discipline of autoriteit komen …

Meer info