A Cup of Tea / Een kopje thee


Gewaarzijn wordt mogelijk door gevoeligheid. Bij alles wat je doet, dien je gevoeliger te worden, zodat zelfs iets nietszeggends als thee… Kun je iets nietszeggenders aanwijzen dan thee? Kun je iets gewoners vinden dan thee? Nee, en toch hebben de zenmonniken en zenmeesters dit doodgewone artikel verheven tot iets heel buitengewoons. Ze hebben een brug geslagen tussen ‘dit’ en ‘dat’… alsof thee en God één zijn geworden. Zo lang thee niet goddelijk wordt zul jij niet goddelijk worden, aangezien het minste moet worden verheven tot het hoogste, het gewone moet worden verheven tot het buitengewone, de aarde moet hemel worden. Er moet een brug tussen geslagen worden, er mag geen kloof tussen blijven bestaan.

Thee is ontdekt door Bodhidharma, de stichter van zen. Het is een schitterend verhaal:

Hij mediteerde negen jaar lang met zijn gezicht naar de muur. Negen jaar, zijn blik alleen op de muur gericht, onafgebroken — het valt te begrijpen dat hij soms in slaap dreigde te vallen. Hij bleef tegen zijn slaap vechten — let wel de metafysische slaap, het onbewuste. Hij wilde zelfs tijdens zijn fysieke slaap bewust blijven. Hij wilde een ononderbroken bewustzijn hebben; het innerlijke licht moest dag en nacht blijven branden, vierentwintig uur lang. Dat is wat dhyana, meditatie, is: gewaarzijn.
Op een nacht voelde hij dat het onmogelijk werd om wakker te blijven, hij dreigde in slaap te vallen. Hij sneed zijn oogleden af en wierp ze weg. Nu kon hij zijn ogen niet meer sluiten. Het verhaal is schitterend. Om innerlijke ogen te verkrijgen, dienen de uitwendige ogen weggegooid te worden. Zo’n hoge prijs moet daarvoor betaald worden.
En wat gebeurde er? Na een paar dagen zag hij dat de oogleden die hij op de grond gegooid had, kleine plantenscheuten waren geworden. Uit die scheuten ontwikkelde zich de theeplant. Daardoor komt het dat er, als je theedrinkt, iets van Bodhidharma over je komt en je niet in slaap kunt vallen. Bodhidharma mediteerde op de berg T’a, vandaar het woord thee. De naam komt van de berg waarop Bodhidharma negen jaar gemediteerd heeft. Dit is een legende.

Als de zenmeester zegt: ‘Drink een kopje thee,’ bedoelt hij: ‘Krijg een beetje de smaak van Bodhidharma te pakken. Maak je niet druk om vragen als: bestaat God werkelijk, is er een hemel en is er een hel, wat houdt de leer van karma en wedergeboorte in?’ Als de zenmeester zegt: ‘Vergeet die dingen maar rustig. Drink een kopje thee,’ wil hij daarmee zeggen: ‘Word maar liever bewust, verdiep je niet in die nonsens. Die brengt je geen stap verder.’

Bekijk ook

Conscience / Het geweten

Conscience / Het geweten

De samenleving laat je voortdurend weten: `Dit is goed en dat is fout.’ Dat is …