Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => Osho Transformatie Tarot => Communion / Eén met het bestaan

Communion / Eén met het bestaan


De mens leeft alsof hij een eiland is en dat veroorzaakt alle ellende. Door de eeuwen heen heeft de mens geprobeerd om een eigen leven los van het bestaan te leiden maar die mogelijkheid ligt niet in de natuur der dingen. Een mens kan niet onafhankelijk en ook niet afhankelijk zijn. Het bestaan is een toestand van wederzijdse afhankelijkheid: alles is van alles afhankelijk. Er bestaat geen rangorde, niemand is lager en niemand is hoger. Het bestaan is een communie, een eeuwige liefdesverhouding.
Het denkbeeld dat de mens hogerop moet, superieur moet zijn, iets heel bijzonders, veroorzaakt narigheid. Je hoeft helemaal niks te worden! De mens moet opgaan in het grote geheel. Als we alle hindernissen opruimen, is de communie er en de communie is een zegen. Eén zijn met het geheel is alles. Dat is de essentie van religiositeit.

Heraclitus zegt: Het zou er niet beter op worden, als de dingen precies zo gebeurden als de mensen wensen. Als je niet voorbereid bent op het onvoorziene, zul je de waarheid nooit vinden want ze is moeilijk te ontdekken en moeilijk te bereiken. De natuur verbergt zich graag.. De godheid wiens orakel je in Delphi aantreft, spreekt niet en verhult ook niet, maar geeft tekens .

Het bestaan kent geen taal… en als je dus afhankelijk van taal bent, kun je niet met het bestaan communiceren. Het bestaan is een mysterie, je kunt er geen uitleg aan geven. Als je dat probeert, ontgaat het je. Het bestaan is er om geleefd te worden, niet om over te filosoferen. Het heeft meer iets van poëzie dan van filosofie. Het is een verwijzing, het is een deur. Het toont iets maar het zegt niets. Via het denken kun je het bestaan niet benaderen. Als je erover nadenkt, kun je eindeloos blijven denken, maar je zult het nooit bereiken want het is juist het denken dat in de weg zit. Denken is een privé-domein, het is iets van jou alleen; je zit dan afgezonderd, ingekapseld, gevangen in jezelf. Als je niet denkt ben jij er niet meer en ben je dus ook niet afgezonderd. Je stelt je open, je wordt poreus, het bestaan vloeit in jou en jij vloeit in het bestaan.

Leer te luisteren. Luisteren betekent dat je open bent, kwetsbaar, ontvankelijk maar je denkt in elk geval niet. Denken is iets actiefs, luisteren is passief: je wordt een dal en je ontvangt; je wordt een baarmoeder en je ontvangt. Als je kunt luisteren, spreekt de natuur tot je, maar niet in een taal. De natuur gebruikt geen woorden. Wat gebruikt de natuur dan wel? Heraclitus zegt dat ze zich bedient van tekens. Daar heb je een bloem, wat voor een teken geeft ze? Ze zegt niets maar kun je wel zeggen dat ze niets zegt? Ze zegt veel, maar ze gebruikt daar geen woorden bij — het is een woordloze boodschap.

Om het woordloze te horen moet je woordloos worden, want alleen het gelijke kan het gelijke horen, alleen wat gelijk is kan zich met elkaar verstaan.

Als je bij een bloem zit, wees dan geen mens maar een bloem. Als je onder een boom zit, wees dan geen mens maar een boom. Als je in een rivier gaat zwemmen, wees dan geen mens maar een rivier. Dan worden je miljoenen tekens gegeven. En dat is geen communicatie , het is een communie . Dan spreekt de natuur tot je, in duizend tongen maar niet in menselijke taal.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

Imitation / Nabootsing

Imitation / Nabootsing

Wees trouw aan jezelf want je eigen waarheid kan je leiden naar de ultieme waarheid. …