Conscience / Het geweten


De samenleving laat je voortdurend weten: `Dit is goed en dat is fout.’ Dat is het geweten. Het wordt je ingeprent, er bij je in gehamerd. Jij blijft het nazeggen. Dat heeft geen enkele waarde, het is niet het echte. Het echte is je eigen bewustzijn. Het reikt je geen kant-en-klare antwoorden aan op de vraag wat goed en wat fout is. Maar het brengt in elke mogelijke situatie onmiddellijk licht: je weet onmiddellijk wat je te doen staat.

Jezus bracht een bezoek aan Maria Magdalena. Maria voelde een diepe liefde voor Jezus. Zij goot zeer kostelijke reukwaar uit over zijn voeten, de hele fles nog wel. Het was een kostbaar parfum, het had geld kunnen opbrengen. Judas protesteerde onmiddellijk. Hij zei: `U zou de mensen moeten verbieden zo iets onzinnigs te doen. Wat een verkwisting terwijl er mensen zijn die zo arm zijn dat ze niets te eten hebben. We hadden het geld onder de armen kunnen verdelen.’

En wat antwoordde Jezus? Hij zei: `Laat dat niet je zorg zijn. Arme en hongerige mensen zullen er altijd zijn maar ik ben er dan niet meer. Je kunt hun altijd nog hulp bieden, dat dringt niet, maar ik ben er dan niet meer. Let eens meer op de liefde en minder op het kostbare parfum. Kijk eens naar de liefde van Maria, naar haar hart.’

Met wie ben jij het eens? Jezus lijkt nogal kortzichtig te zijn, Judas daarentegen weet perfect hoe je met geld moet omgaan. Judas heeft het over de armen en Jezus zegt eenvoudigweg: `Ik ben niet meer lang hier, dus laat haar doen wat haar hart haar ingeeft en bespaar me je moralistische overwegingen.’ Doorgaans zul je het met Judas eens zijn. Hij lijkt helemaal gelijk te hebben. Hij was een zeer ontwikkeld man, met fijne manieren, een intellectueel, een denker. En juist hij pleegde verraad: hij verkocht Jezus voor dertig zilverlingen.

Maar toen Jezus gekruisigd werd, ging hij zich schuldig voelen. Zo werkt dat bij een nette kerel: hij ging zich heel erg schuldig voelen, zijn geweten begon te knagen. Hij sloeg de hand aan zichzelf. Hij was een nette kerel. Hij had een geweten, maar het ontbrak hem aan bewustzijn.

Van dit onderscheid moet je diep doordrongen zijn. Het geweten dank je aan anderen, het is je bezorgd door de maatschappij. Bewustzijn is je eigen verworvenheid. De maatschappij leert je wat goed en wat kwaad is: doe dit en laat dat. Ze geeft je ethiek, voorschriften, spelregels. Dat is je geweten. Buiten is het de politie, binnen het geweten. Zo oefent de maatschappij macht over je uit.

Judas had een geweten, Jezus een bewustzijn. Voor Jezus telde de liefde van die vrouw, Maria Magdalena, het sterkst. Die liefde was zo diep dat als hij haar had teruggewezen, zij zich in haar liefde diep gekwetst had gevoeld en ineen gekrompen was. Het uitgieten van de reukwaar was niet meer dan een gebaar. Met dat gebaar wilde ze zeggen: `Dit is alles wat ik heb, het kostbaarste dat ik heb aan te bieden. Water vond ik daarvoor niet goed genoeg, te goedkoop. Ik had mijn hart wel willen uitgieten, mijn hele bestaan had ik wel willen uitgieten…’

Maar Judas was een mens met een geweten. Hij bekeek de reukwaar en zei: `Dat is duur spul.’ Hij zag de vrouw en haar hart helemaal niet. Parfum is iets stoffelijks, liefde iets onstoffelijks. Maar voor het onstoffelijke was Judas blind. Daar heb je de ogen van het bewustzijn voor nodig.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

Authenticity / Authenticiteit

Authenticity / Authenticiteit

Het is niet de weg waar het op aan komt. Het komt helemaal aan op …