IV – De Keizer

Deze kaart staat voor ons realisme en ons verlangen naar stabiliteit en zekerheid. Deze kaart toont onze zin voor orde en nuchterheid, voor discipline en verantwoordelijkheid, en de capaciteit onze energie te richten. De keizer brengt structuur in ons leven.

Op het vlak van werk staat De Keizer voor heldere concepten, standvastigheid en vastbeslotenheid. Het is hard werken waarbij het welslagen van onze plannen helemaal van onze eigen discipline afhangt. De dingen zullen ons niet komen aanwaaien.

Met betrekking tot ons bewustzijn toont deze kaart dat vage plannen nu vorm beginnen te krijgen en verwerkelijkt kunnen worden.

In onze persoonlijke relaties duidt De Keizer op een periode waarin relaties betrouwbaar en bestendig zijn, of waarin alle illusies verdwijnen. Ook wijst De Keizer op het gevaar van het uit zijn op een zo groot mogelijke zekerheid op relationeel vlak waardoor de verbintenis te beperkend kan worden.

Bekijk ook

V - De Hogepriester

V – De Hogepriester

Deze kaart, die ook wel Hogepriester wordt genoemd, staat voor een diep gevoel van geloof …