XII – De Gehangene

Deze kaart geeft aan dat we vastgelopen zijn. De passiviteit waartoe we nu veroordeeld zijn lijkt op de herstelperiode van een ziekte.

In verband met werk wijst deze kaart op stagnatie en uitstel. Het gaat vooral om kleine, hinderlijke en vertragende gebeurtenissen. Hardnekkigheid of forceren levert hier niets op.
Pas wanneer we in staat zijn anders te gaan denken en de dingen opnieuw te bekijken, zullen de problemen verdwijnen.

Op het niveau van bewustzijn duidt De Gehangene op een persoonlijke crisis, we hebben ons ergens op blind gestaard.
Wanneer we wel inzien dat we vastzitten, maar niet zien wat we verkeerd hebben gedaan, vinden we baat bij een geduldig naar binnen schouwen en als we maar lang genoeg met het probleem bezig zijn dient zich onvermijdelijk het inzicht aan.

Persoonlijke relaties worden als neerdrukkend ervaren, of er is geen relatie en inspanningen op dit vlak worden vooralsnog niet beloond.

Bekijk ook

VII - De Zegewagen

VII – De Zegewagen

De Zegewagen staat voor een flinke sprong voorwaarts. Hij geeft aan dat we ons uit …