XX – Het Oordeel

XX - Het OordeelHet Oordeel wordt vaak met straf en daardoor met angst geassocieerd, maar de hier weergegeven kaart symboliseert de verlossing en bevrijding van datgene wat ons eerder gevangen hield. Daardoor heeft deze kaart een bijzonder gunstige betekenis en staat voor de beslissende stap naar zelfverwerkelijking.

Op een meer alledaags niveau betekent deze kaart bevrijding van zorgen en noden, van remmingen en onzekerheden.

Ten aanzien van werk wijst Het Oordeel op een beslissende fase en komt vaak te voorschijn met betrekking tot ontslag of andere veranderende werkomstandigheden die we diep in ons hart als bevrijdend ervaren.

Op het niveau van gebeurtenissen wijst deze kaart op een succesvol afsluiten van bepaalde zaken.

In persoonlijke relaties symboliseert Het Oordeel onze ‘schat’, die wij kunnen vinden in een relatie die van diepgaande betekenis voor ons is.

Bekijk ook

IV - De Keizer

IV – De Keizer

Deze kaart staat voor ons realisme en ons verlangen naar stabiliteit en zekerheid. Deze kaart …