I – De Magiër


De Magiër wijst erop dat je momenteel in een fase verkeert waarin je mensen in de letterlijke zin van het woord kunt ‘betoveren’. Behalve je partner interesseren ook andere mensen zich voor je. Je mag hen niet de deur wijzen. Wie een gelukkige relatie heeft, werkt ook aantrekkelijk op buitenstaanders. Waarschijnlijk draagt je partner in hoge mate aan je fascinerende uitstraling bij. Als je je bij tijd en wijle zeer goed voelt in zijn nabijheid, dan zijn de vele uitwisselingsvormen waarmee je te maken hebt ook in de buitenwereld uitvoerbaar. Het is prettig een koppeling tot stand te brengen tussen beide niveaus – tussen je relatie en de buitenwereld. Het kan echter ook zijn dat je door je momentane houding oude opvattingen en beginselen, die tot nu toe de basis vormden van jullie relatie, op een wezenlijk niveau radicaal in twijfel gaat trekken. Krijg je inderdaad met dit probleem te maken, let er dan op dat je eventuele provocaties in dienst van de liefde stelt en volstrekt eerlijk naar een grotere openheid en echtheid in jullie samenzijn streeft! De al te serieuze aspecten van jullie relatie kunnen nu gerust enige tijd naar de achtergrond verhuizen. Je ervaart vanaf nu jullie samenzijn als een onderdeel van een groot kosmisch spel. Het gemak waarmee jullie elkaar tegemoettreden, houdt echter geenszins oppervlakkigheid in. Jullie kunnen op deze manier innerlijke gebieden aanboren die in de context van de normale, dus steriele en ernstige, omgangsvormen nooit aan bod zouden zijn gekomen. Als je partner met angst of afwijzing op jouw vitaliteit reageert, laat je daardoor dan niet van de wijs brengen – jouw openheid zal waarschijnlijk binnen korte tijd ook hem in haar ban krijgen. De Magiër kan, in het algemeen, op een gezamenlijk project op communicatiegebied wijzen. De volledige expressie van jullie creatieve mogelijkheden zal jullie relatie nog gelukkiger en bevredigender maken. Probeer op een bij jullie passende manier anderen deelgenoot van jullie liefde te maken. De Magiër staat in dienst van alles wat goed, helder, licht en positief is. In het kader van een relatie betekent de Magiër dat in het samenzijn de lichte en heldere krachten domineren en dat de communicatie open, duidelijk en eerlijk verloopt. De problematische kant van de Magiër is zijn neiging tot dwang.

Wanneer deze kaart op een probleempositie wordt aangetroffen, kan dat betekenen dat je je partner voor zelfzuchtige doeleinden gebruikt en misbruikt. Je oefent druk uit of doet een beroep op verleidingskunsten om je partner te bezitten en tot afhankelijkheid te dwingen. De partner fungeert louter als een middel om je verwachtingen en aanspraken te bevredigen. Wordt dit doel niet vervuld, dan moet hij er rekening mee houden dat hij wordt gestraft. De Magiër draagt de krachten van licht en duister in zich, waardoor zijn uiterlijke verschijning op een zekere aarzeling wijst. Hij is amoreel en in staat zowel de krachten van de duisternis als die van het licht toe te passen. Hij weet dat in laatste instantie alles een deel van het Geheel vormt en – in harmonieuze relatie met elkaar – de bevrijding van de dwang van het dualisme mogelijk maakt. Vrijheid gaat boven goed en slecht uit. De Wijze ziet vanuit dit perspectief dat alles een onderdeel van hetzelfde kosmische spel is.

Bekijk ook

III - De Keizerin

III – De Keizerin

De Tarotkaart de Keizerin vertegenwoordigt de vrouw in een relatie tussen de twee geslachten. Ze …