XX – Het Oordeel


Je verhouding met anderen is even geheimzinnig als deze kaart. Wie deze kaart trekt, bevindt zich in een fase waarin het mogelijk is het mysterie van de liefde dieper te doorgronden. De actuele en voorbije – wellicht door het lot bepaalde – gebeurtenissen kunnen nu vanuit een hogere waarde worden bezien, en de plannen voor de toekomst verdichten zich tot zekerheid. Je kunt je relaties met anderen in een nieuw licht waarnemen en ontwikkelt begrip voor alle krachten die jullie tot elkaar hebben gebracht. Misschien sta je voor raadselen. Als je echter stilte betracht en waarneemt, zal de spiegel van je groeiende bewustzijn nieuwe dimensies van innerlijk inzicht en wijsheid openen. De rust van het weten doorstroomt je bestaan. Het vertrouwen in de zin van alle veranderende verschijningen verleent je het vermogen tot overgave aan jezelf en aan de realiteit van je relaties. Je hoeft niets speciaals te doen. Je hoeft alleen dit ogenblik van genade in dankbaarheid te aanvaarden en voor beschutting en aan dacht te zorgen. Je verruimde gewaarwording toont je de mogelijkheid om oordelen en waardeoordelen te laten vallen. Je hoeft nu niets van je vrienden te veranderen of te bekritiseren. In het diepste besef dat alles is zoals het moet zijn, neem je de werkelijkheid van je vriendschapsbanden onvoorwaardelijk aan. Waar waardeoordelen ophouden, verdiept en verheldert zich de waarneming.

Deze kaart wil echter helemaal niet suggereren dat je de zwaktes en fouten van anderen zou moeten negeren. Integendeel: door je begrip en diepgewortelde acceptatie van de ander ben je in hoge mate uitgerust om hem zonder een blad voor de mond te nemen over je bevindingen te vertellen. Je kunt daarvoor een manier kiezen die het de ander mogelijk maakt aan te voelen dat je hem accepteert en dat jouw woorden alleen maar moeten worden gezien als een middel tot bewustwording. De toestand van inzicht heeft twee belangrijke bijkomstige kenmerken. Enerzijds voel je je op dergelijke momenten zeer rustig en helder, nooit woedend, droevig of angstig. Anderzijds zul je steeds inzien welke relatie de door jou waargenomen dingen met jezelf hebben. De eigen horizon overschrijden betekent altijd ook dat je diep in jezelf kijkt. Het laten vallen van veroordelingen en het verbreden van je eigen waarneming zijn twee mijlpalen op de weg naar het middelpunt van deze kaart – harmonie met de kosmische liefde. Dat is het doel van een relatie, niet meer en niet minder dan dat. Het is meer dan waarschijnlijk dat jullie de smaak van deze liefde al kennen – hetzij door gezamenlijke ervaringen in voorbije levens, hetzij door bijzondere momenten van geluk. In plaats van na een verliefdheidsperiode in gewenning vast te roesten, heb je nu de kans om in de kosmische rij mee te dansen en de band met alles wat bestaat te ervaren

Bekijk ook

XIV - De Gematigdheid

XIV – De Gematigdheid

Het is mogelijk als je aan het wandelen bent, het kan gebeuren als je alleen …