Home => Numerologie => Persoonlijke horoscopen => Uitgebreide Numerologische Horoscoop

Uitgebreide Numerologische Horoscoop

n"; newWindow.document.write(newContent); // schrijf alles naar het scherm newWindow.document.close() //schijnt zo te moeten }} function Orakel() { var d,m,j; var kind,gezin,confrontatie,puber,uiterlijk,innerlijk,levensles,totconfrontatie,blokkade,werkwijze,horizon,progjaar; var bkind,bgezin,bconfrontatie,bpuber,buiterlijk,binnerlijk,blevensles,btotconfrontatie,bblokkade,bwerkwijze,bhorizon,bprogjaar; var tekst = ''; d = document.forms[0].d.value; m = document.forms[0].m.value; j = document.forms[0].j.value; if (d.length == 1) d = '0' + d; if (m.length == 1) m = '0' + m; kind = Doe(d); bkind = DoeBijzonder(d); if (bkind != '') bkind += '/'; gezin = Doe(m); bgezin = DoeBijzonder(m); if (bgezin != '') bgezin += '/'; confrontatie = Doe(j); bconfrontatie = DoeBijzonder(j); if (bconfrontatie != '') bconfrontatie += '/'; puber = Doe(kind + gezin); bpuber = DoeBijzonder(kind + gezin); if (bpuber != '') bpuber += '/'; uiterlijk = Doe(kind + gezin + puber); buiterlijk = DoeBijzonder(kind + gezin + puber); if (buiterlijk != '') buiterlijk += '/'; innerlijk = Doe(gezin + confrontatie * 2); binnerlijk = DoeBijzonder(gezin + confrontatie * 2); if (binnerlijk != '') binnerlijk += '/'; levensles = Doe(kind + gezin + confrontatie); blevensles = DoeBijzonder(kind + gezin + confrontatie); if (levensles == 6) blevensles = DoeBijzonder(d + m + j); else blevensles = DoeBijzonder(kind + gezin + confrontatie); if (blevensles != '') blevensles += '/'; totconfrontatie = Doe(confrontatie * 2 + levensles); btotconfrontatie = DoeBijzonder(confrontatie * 2 + levensles); if (btotconfrontatie != '') btotconfrontatie += '/'; blokkade = Doe(kind + puber + levensles); bblokkade = DoeBijzonder(kind + puber + levensles); if (bblokkade != '') bblokkade += '/'; werkwijze = Doe(uiterlijk + innerlijk + levensles); bwerkwijze = DoeBijzonder(uiterlijk + innerlijk + levensles); if (bwerkwijze != '') bwerkwijze += '/'; horizon = Doe(totconfrontatie + blokkade + werkwijze); bhorizon = DoeBijzonder(totconfrontatie + blokkade + werkwijze); if (bhorizon != '') bhorizon += '/'; progjaar = Doe(kind + gezin + HuidigJaar()); progjaar = DoeJaar(progjaar,d,m,j); newContent += "geboren op: " + String(d) + "-" + String(m) + "-" + String(j) + "
"; newContent += "kind= " + bkind + kind; newContent += "
" + "hoe je als kind was" + "
"; tekst = BepaalTekstKind(kind,bkind); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "gezin= " + bgezin + gezin; newContent += "
" + "hoe je het gezinsleven ervaren hebt" + "
"; tekst = BepaalTekstGezin(gezin,bgezin); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "confrontatie= " + bconfrontatie + confrontatie; newContent += "
" + "hoe kijk je tegen de wereld aan?" + "
"; tekst = BepaalTekstConfrontatie(confrontatie,bconfrontatie); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "puber= " + bpuber + puber; newContent += "
" + "hoe je jezelf naar de volwassenheid ontwikkelt" + "
"; tekst = BepaalTekstPuber(puber,bpuber); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "uiterlijk= " + buiterlijk + uiterlijk; newContent += "
" + "hoe anderen tegen je aankijken" + "
"; tekst = BepaalTekstUiterlijk(uiterlijk,buiterlijk); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "innerlijk= " + binnerlijk + innerlijk; newContent += "
" + "waar je sterk in bent, wat je wezen is" + "
"; tekst = BepaalTekstInnerlijk(innerlijk,binnerlijk); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "levensles= " + blevensles + levensles; newContent += "
" + "De groei naar volwassenheid, wat je moet leren" + "
"; tekst = BepaalTekstLevensles(levensles,blevensles); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "totale confrontatie= " + btotconfrontatie + totconfrontatie; newContent += "
" + "hoe je denkt dat de wereld in elkaar zit" + "
"; tekst = BepaalTekstTotconfrontatie(totconfrontatie,btotconfrontatie); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "blokkade= " + bblokkade + blokkade; newContent += "
" + "waar je moeite mee hebt" + "
"; tekst = BepaalTekstBlokkade(blokkade,bblokkade); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "werkwijze= " + bwerkwijze + werkwijze; newContent += "
" + "hoe je de dingen aanpakt" + "
"; tekst = BepaalTekstWerkwijze(werkwijze,bwerkwijze); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "horizon= " + bhorizon + horizon; newContent += "
" + "hoe je naar jezelf kijkt, je innerlijke beweegredenen" + "
"; tekst = BepaalTekstHorizon(horizon,bhorizon); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "progressief jaar= " + progjaar; newContent += "
" + "in welke fase jij je nu bevindt" + "
"; tekst = BepaalTekstProgjaar(progjaar); newContent += tekst + "
"; newContent += "
"; newContent += "
"; newContent += "

"; // return result; } //alert(Orakel());

Uitgebreide Numerologische Horoscoop


Vul je geboortedatum in, en druk op de knop.

Dag
xx
Maand
xx
Jaar
xxxx