Home => Shakespeare Tarot => De dood – Koning Lear

De dood – Koning Lear


Kaart rechtop

Deze kaart staat niet in de letterlijke zin voor de dood, maar duidt op plotselinge, drastische en permanente veranderingen: een radicale verandering van levensstijl, een einde van een bepaalde periode of een ingrijpende gebeurtenis die een nieuwe levensfase inluidt.
Het kan gaan om een einde van een relatie, een baan of een vriendschap, maar steeds is de verandering belangrijk en noodzakelijk.
Soms hebben we een schok nodig om uit onze sleur bestaan op te schrikken.
Wie moeilijkheden ziet aankomen, is vaak niet in staat erop te reageren of probeert de veranderingen zo gering mogelijk te houden.
Maar in dit geval vind er een ingrijpende omwenteling plaats en heeft verzet geen zin, want de veranderingen worden u toch opgedrongen.
De verandering waar deze kaart op duid is te vergelijken met het afsnoeien van dode takken, zodat r een nieuwe groei mogelijk wordt.
Sommige dingen in ons leven hebben geen zin meer en staan onze ontwikkeling alleen maar in de weg.
Wat u dwarszit zal spoedig voorbij zijn, één ding staat hoe dan ook vast, niets blijft hetzelfde.
Kaart omgekeerd

Deze kaart duidt op aarzeling, traagheid, stagnatie en het gevoel dat u in uw leven bent vastgelopen.
Mogelijk klampt u zich te veel vast aan wat u hebt en durft u geen alternatieven onder ogen zien.
Je hebt het gevoel dat een relatie aan het verkommeren is.
Door ontkenning en verzet worden onvermijdelijke veranderingen er alleen maar pijnlijker op.

Bekijk ook

De maan - De drie heksen

De maan – De drie heksen

Kaart rechtop Het bleke maanlicht onttrekt de kleur aan de dingen en maakt dat alles …