Home => Shakespeare Tarot => De gehangene – Hamlet

De gehangene – Hamlet


Kaart rechtop

Deze kaart is zeer gecompliceerd, hij staat voor in het ongewisse te verkeren, voor geen kant meer uit te kunnen.
Deze beperkingen kunnen uit een persoon zelf voortkomen.
De mogelijkheid bestaat dat u bent vastgelopen en denkt u heel veel na tot piekeren toe.
Maar er bestaat ook een kans dat u wel juist bent, maar anderen het niet met u eens zijn.
Er is sprake van nervositeit, ongemakkelijke gevoelens en zelfs angst omdat u in een ongekende situatie verkeert.
Soms kun je de realiteit niet meer zien en reageer je daarom overgevoelig en stel je daardoor je plannen te lang uit.
Doordat anderen je niet helemaal kunnen volgen voelt u zich geïsoleerd, gefrustreerd, verward of vernederd en ervaar je daardoor een moeilijke periode
Ga bij uzelf na wat je eigenlijk in het leven wilt bereiken.
Deze kaart duidt op een breuk met oude gewoonten en patronen, bekijk de situatie eens vanuit een andere invalshoek.
Soms ligt het niet voor de hand een nieuwe richting in te slaan, denk daarom lang en diep na.
Uw denkwerk kan ertoe leiden dat uw houding verandert, dat u anders gaat leven, een geestelijke transformatie door maakt of nieuwe waarden voorop gaat stellen.
Deze kaart staat voor geestelijke verandering, zelfverloochening, gewenning aan iets nieuws en zelfs voor wedergeboorte. Hij duidt op een keerpunt in uw leven.
Misschien bereik je uw doel, misschien ook niet, het loslaten van eigendunk en fysiek comfort kan heel stimulerend werken.
Kaart omgekeerd
Deze kaart duidt op een gebrek aan opofferingsgezindheid of een offer uit eigen belang.
Mogelijk bent u niet bereid te doen wat gezien de situatie vereist is .
Waardoor u zich kwetsbaar of lusteloos voelt en kiest u daarom de weg van de minste weerstand, waardoor u zich aan niets of niemand iets verplicht voelt.

Bekijk ook

De maan - De drie heksen

De maan – De drie heksen

Kaart rechtop Het bleke maanlicht onttrekt de kleur aan de dingen en maakt dat alles …