Home => Relaties in de Nieuwe Tijd!

Relaties in de Nieuwe Tijd!


Met name in man/vrouw relaties (liefdesrelaties) proberen velen een eenheid te vormen en een geborgenheid in elkaar te vinden, die enigzins tegenmoetkomt aan de oertoestand van éénzijn, de geborgenheid die beschreven staat in het onderwerp; Geboortepijn! Onbewust zijn velen in relaties op zoek naar dit behaaglijk omwikkeld zijn in een deken van liefde en onvoorwaardelijke acceptatie. Er zit een kind in je dat schreeuwt om die onvoorwaardelijke erkenning, en als dit kind zijn armen slaat om het kind in een andere persoon, in je partner, dan leidt dit maar al te vaak tot een houtgreep die buitengewoon pijnlijk wordt. Wat er namelijk gebeurt is dat je emotioneel afhankelijk wordt van de ander en dat je liefde of goedkeuring van de ander nodig gaat hebben voor jouw welbevinden. Afhankelijkheid roept altijd machtstreven in het leven en behoefte aan controle over de ander. Dit is het begin van een destructieve relatie. Het opgeven van je eigenheid in een relatie, geleid door een onbewuste herinnering aan absolute eenheid die je ooit ervaren hebt, is destructief ten opzichte van jezelf én de ander.

Werkelijke liefde tussen twee personen laat twee energievelden zien die compleet los van elkaar kunnen functioneren. Ze zijn één in zichzelf en gaan een verbinding met de ander aan op basis van die eenheid in zichzelf. Bij relaties waarin partners afhankelijk zijn van elkaar, zie je een ongecoördineerd streven naar ‘organisch éénzijn’: niet willen of kunnen functioneren zonder de ander. Dit leidt tot een energieverstrengeling die je in de aura’s kunt waarnemen als energiekoorden waarmee de partners elkaar voeden met energieën van afhankelijkheid, macht en verslaving. Dit patroon duidt erop dat je geen verantwoordelijkheid neemt voor jezelf: voor de zielewond in jezelf die veel ouder is dan de relatie en die alleen jijzelf kunt helen.

Karmische relaties.

Een Karmische ontmoeting herken je doordat de ander je eigenlijk onmiddelijk bekend of vertrouwt voorkomt. Vaak is er ook een wederzijdse aantrekkingskracht, iets dwingends ‘in de lucht’ waardoor je bij elkaar wilt zijn en elkaar wilt ontdekken. Als de gelegenheid zich voordoet bij beide partners, kan deze sterke aantrekkingskracht uitgroeien tot een liefdesrelatie of een heftige verliefdheid. De gevoelens kunnen zo heftig zijn dat je denkt de grote liefde of tweelingziel te hebben ontmoet. Toch zit er verschil in de beleving van deze relaties in de zin van karmische verbinding.

Hiermee wordt bedoeld relaties van mensen, die elkaar kennen van een vorig leven, waarin zij in relatie tot elkaar intense emoties hebben ervaren. Deze emoties hadden iets onopgelosts in zich; er was sprake van schuld, angst, afhankelijkheid, ontrouw, kwaadheid of iets dergelijks. Vanwege deze onopgeloste emotionele lading trekken zij elkaar weer aan in een andere incarnatie. Het doel van de hernieuwde ontmoeting is dat de onopgeloste emotionele kwestie alsnog wordt opgelost. Dit gebeurt doordat de oude manier van met elkaar omgaan eerst in korte tijd weer tot leven komt (herhaling van de oude situatie) en er vervolgens bij beide partners de keuzemogelijkheid is er nu op een andere manier mee om te gaan. Het spirituele doel van de hernieuwde ontmoeting is dus dat je nu andere keuzes maakt dan in dat vorige leven. BV. Een vrouw heeft in een vorig leven een echtgenoot gehad die erg bezitterig en bazig was. Zij liet dat tijdlang over zich heengaan, maar besloot op een gegeven moment dat het genoeg was en verbrak de relatie. Later pleegt de man zelfmoord. De vrouw krijgt berouw. Ze gelooft dat zij schuldig is, had ze hem niet nog een kans moeten geven? Dit schuldgevoel draagt ze de rest van haar leven met zich mee. In een nieuw leven ontmoeten zij elkaar weer. Er is een vreemde aantrekkingskracht tussen hen. aanvankelijk is de man buitengewoon charmant en staat zij in het middelpunt van zijn belangstelling. Hij vereert haar. Ze krijgen een relatie. Nu wordt hij jaloers en bezitterig. Hij verdenkt haar van vreemdgaan. Zij bevindt zich in een innerlijke strijd. Ze is boos en ontzet dat hij haar ten onrechte beschuldigt, maar ze ervaart ook een vreemde dwang om het door de vingers te zien, om hem een nieuwe kans te geven.’Hij is gewond van binnen’ denkt ze, ‘hij kan er ook niets aan doen dat hij die verlatingsangst bij zich heeft’. ‘Misschien kan ik hem helpen dit te overkomen’. Ze vindt verontschuldigingen voor haar gedrag, maar in feite laat ze haar grenzen overschrijden. De relatie tast haar eigenwaarde aan.

De meest bevrijdende keuze voor deze vrouw zou zijn; de relatie verbreken en zonder schuldgevoel haar eigen weg gaan. De pijn en angst van de man zijn niet haar verantwoordelijkheid. Zijn pijn en haar schuldgevoel hebben geleid tot een destructieve relatie. Er lag al een lading op deze relatie uit een ander leven. De betekenis van de hernieuwde ontmoeting is dat de vrouw moet leren loslaten zonder schuldgevoel en dat de man moet leren emotioneel op eigen benen te staan. Het verbreken van de relatie is hier dus de oplossing. De ‘fout’die de vrouw in haar vorige leven maakte was niet het verlaten van de man, maar het zich verantwoordelijk voelen voor zijn zelfmoord. Voor de man zou het weggaan van de vrouw betekenen dat hij nu echt geconfronteerd wordt met zijn eigen pijn en angst en dat hij nu kan kiezen deze in de ogen te zien ipv ervoor weg te vluchten. In de meeste gevallen van karmische relaties in de hernieuwde ontmoeting is het de bedoeling – spiritueel gezien- dat de zielen die op deze wijze energetisch met elkaar verstrengeld zijn geraakt, elkaar loslaten en éénheden op zich worden. Kortom; karmische relaties zoals hierboven genoemd zijn geen langdurige, liefdevolle, stabiele relaties. Vaak is het gewoon de bedoeling van de ontmoeting dat je erin slaagt nu in liefde los te laten. dat is wat niet gelukt is in één of meerdere vorige levens,. Als jij jezelf bevindt in een relatie die gekenmerkt wordt door intense emoties, een relatie die veel verdriet en pijn in je naar boven haalt waarvan je maar niet kan loskomen, realiseer je dan dat niets jou verplicht bij die ander te zijn. Intense emoties wijzen vaker naar een diepe pijn dan op wederzijdse liefde. De energie van Liefde is kalm en rustig, licht en stimulerend. Het is niet zwaar, uitputtend en dramatisch. Als een relatie bovengenoemde karaktertrekken krijgt, is het tijd om ‘los te laten’ en niet om er nog eens ‘aan te werken’.

Waak voor het idee dat je juist bij elkaar moet blijven omdat je ‘iets’uit te werken hebt samen. Juist het bestaan van karma voeren jullie aan om alsnog bij elkaar te blijven. Karma werk je niet samen uit, karma is iets individueels. Het karma wat er is, vraagt er juistom dat jij het loslaat, dat je je terugtrekt uit zo’n relatie om de heelheid in jezelf te gaan ervaren. Karma oplossen doe je alleen, in en met jezelf. De ander kan iets in jou aanraken, maar het zijn je eigen wonden en kwetsuren die je in jezelf ontmoet terwijl je in relatie staat met een ander. Jij hebt alleen de verantwoordelijkheid voor jezelf! Dus: jij bent niet verantwoordelijk voor de ander, de ander is niet verantwoordelijk voor jou en de oplossing voor jullie probleem ligt niet in het gedrag van de ander! De voorwaarde voor een werkelijk gelukkige relatie is dat je heel en alleen kunt zijn in jezelf. De ander kan er dan alleen iets aan toevoegen!

Helende relaties.

In een helende relatie kunnen de partners elkaar ook kennen van één of meerdere vorige levens, maar er is vrijwel nooit sprake van een emotionele karmische last zoals hierboven gesproken. De 2 zielen kunnen elkaar in een vorige leven hebben gekend op een manier die in wezen bemoedigend en ondersteunend was. Als vrienden, partners, als ouder of kind etc. kunnen zij elkaar herkend hebben als zielsverwanten en dat schept een onverbrekelijke band, door meerdere levens heen. BV; een jongeman groeit op in een armoedig gezin, ergens in de Middeleeuwen. Hij is zacht en gevoelig van aard, en past niet zo in zijn omgeving. Zijn familie bestaat uit hardwerkende, tamelijk ruige mensen die niet veel op hebben met zijn dromerige ‘onpraktische’ aard. Op latere leeftijd gaat hij het klooster in. Ook hier is hij niet echt gelukkig, want het leven daar is streng gereguleerd en er is weinig menselijke warmte in de omgang met elkaar. Toch heeft hij er regelmatig ontmoetingen met een man die ‘anders’ is. Hij is priester die hoger in rang is, maar die niets autoritairs uitstraalt en oprecht belang in hem stelt. Hij informeert hoe het met hem gaat, en wijst hem een aantal prettige taken toe zoals in de tuin werken. Steeds als zij elkaar aankijken, lijkt er vreemd genoeg een herkenning te zijn tussen hen, iets gelijkgestemds. Er is warmte en Liefde, onuitgesproken. Ze ontmoeten elkaar in dit leven niet eens zo vaak, maar toch vormt de priester een bron van hoop en bemoediging voor de jongere man. In een volgend leven is deze jonge man een vrouw. Zij is wederom zacht en dromerig ingesteld. Ze heeft moeite om voor zichzelf op te komen. Ze verzandt op volwassen leeftijd in een huwelijk met een man die autoritair en bazig is. Eerst ‘viel’ ze voor zijn uitgesproken krachtige uitstraling, nu ziet ze hoe zijn dominantie haar inperkt en beklemd. Toch vindt ze het erg moeilijk om van hem los te komen. Op haar werk praat ze er weleens over met een collega, een man die wat ouder is dan zij. Hij moedigt haar aan voor zichzelf op te komen en haar diepste verlangens te realiseren. Elke keer als ze hem spreekt, weet ze van binnen dat het klopt wat hij zegt. Dan, na veel innerlijke strijd, scheidt ze van haar man. Het contact met haar collega verandert nu. Ze krijgt gevoelens voor hem. Hij blijkt alleenstaand te zijn, ze voelt zich zo thuis bij hem. Het lijkt net alsof ze elkaar eerder gekend hebben. Er ontstaat een relatie tussen hen, die liefdevol, ontspannen en bemoedigend is voor beiden. De sympathie die er in een vorig leven tussen hen stroomde, krijgt nu heel duidelijk vorm in een liefdesrelatie. Dit is een helende relatie. De vrouw heeft innerlijk een wezenlijke stap gezet door haar echtgenoot te verlaten en voor zichzelf te kiezen. Hiermee heeft zij haar emotionele afhankelijkheid bevestigd. Op die basis wordt een liefdevolle, evenwichtige relatie mogelijk met een gelijkgestemde.

Tweelingzielen.

Het idee van de tweelingziel als wederhelft, dat er een ander is die jou perfect aanvult en jou ‘heel’ maakt, is niet wat het begrip tweelingziel inhoudt. Je gaat er dan vanuit dat als je de eenheid en de geborgenheid die je ten diepste mist, in een ander zult vinden die perfect geschikt is voor jou. Het idee hierachter is dat zielen als twee helften samen een eenheid vormen Meestal gaat het om een vrouwelijke en mannelijke deel, dus niet alleen suggereert dit idee dat jij injezelf onvolkomen bent, het betekent ook nogeens dat jij wezenlijk ‘mannelijk’of ‘vrouwelijk’bent. Het idee maakt je afhankelijk van ‘iets’ buiten je. Het ontkent de goddelijkheid van jouw wezen, die inhoudt dat jij ALLES bent, mannelijk en vrouwelijk, en dat je heel en volkomen bent in jezelf. Het creeërt allerlei illussies die je verder van huis brengen, met huis wordt bedoeld, je eigen ‘IK’ Je God-zijn in jezelf. Niemand is bedoeld als wederhelft voor de ander. Ze bestaan inderdaad, tweelingzielen. Ze zijn letterlijk wat het woord zegt, tweelingzielen; zielen met eenzelfde grondtoon, geboortetijd net zoals dat met biologische tweelingen het geval is. Die geboortetijd, dat unieke moment in plaats en tijd, staat dan voor; een unieke gevoelslading of ‘toon’ in de ziel die tot aanzijn komt. Deze is in beide zielen gelijk, maar toch zijn het volledige eenheden op zich. Ze zijn niet mannelijk of vrouwelijk, ze zijn wel letterlijk ‘gelijkgestemd’. De reden dat tweelingzielen bestaan is niet dat je daarvan iets kan leren, tweelingzielen hebben geen functie binnen de dualiteit (licht, donker, slecht, goed, vriend, vijand etc.). Je ontmoet je tweelingziel dan ook pas wanneer je de dualiteit ontstijgt,dwz wanneer je je weer indentificeert met de God in jezelf, die heel en ongedeeld is en die in de dualiteit elke vorm kan aannemen die ze wil. Tweelingzielen ontmoet je weer op de terugreis naar huis. Als je je met je tweelingziel verbindt, bewust en concreet, zal dit leiden tot de schepping van iets nieuws; een derde energie wordt geboren uit hun samenzijn! Die energie heeft altijd iets creatiefs, scheppends in zich en helpt eenheid tot stand te brengen op een grotere schaal dan alleen hen tweeën. Zo vormt de tweelingzielliefde een verbindende schakel tussen het ‘enig'(uniek) zijn en het eenheidsbewustzijn. Er is een diepe innerlijke band tussen tweelingen, maar dat neemt niet weg dat zij volledige eenheden op zich zijn. Hun samenzijn brengt vreugde en liefde, hun ontmoeting schept creativiteit en zelfverwerkelijking en zij steunen elkaar zonder dat zij in de valkuil van emotionele afhankelijkheid of verslaving vallen.

De liefde tussen tweelingzielen is niet bedoeld om elkaar aan te vullen en heel te maken, maar om iets nieuws te creeëren: niet twee maken één, maar twee maken drie!

Ooit ontmoet je je tweelingziel, en laat dit innerlijk weten je genoeg zijn. Probeer geen verwachtingen te koesteren die je weghalen uit het hier-en -nu. Waarom het nú gaat is dat je je ten diepste realiseert dat de geborgenheid en liefde die je diep van binnen zoekt, die ene wezenlijke geborgenheid die je ooit hebt gekend in je ziel, dat die in jou zelf ligt. Het gaat erom dat je beseft dat die absolute zelfacceptatie jou door geen ander geschonken kan worden, ook al zou die ander dat erg graag willen!

In Liefde en Licht,

Rinia

Bekijk ook

De psychische hand – Introvert voelen

Deze persoon is idealistisch en zeer intuitief. Heeft meestal een grote fantasie. Ziet er meestal …