Home => Ruzie maken kun je leren

Ruzie maken kun je leren


Ruzie maken.

Leer ruzie te maken. Natuurlijk komt het af en toe tot een fikse uitbarsting (dat is juist gezond!). Een beetje emotie kan geen kwaad, maar blijf wel eerlijk en reëel.

Zeg geen dingen die je zelf ook liever niet zou horen en gebruik je tranen niet als wapen. Er ontstaat hier door enkel heel veel verwarring en frustratie, Mochten de tranen komen verklaar die tranen.

Vergeving

Leer om te vergeven. Misbruik misstappen van je partner niet om je ‘machtspositie’ binnen de relatie te versterken. Vergeef hem fouten die overkomelijk zijn en zet er dan ook echt een punt achter. Blijf hem er niet voortdurend mee confronteren. Het komt je relatie niet ten goede.

Emoties bij ruzie.

Toch horen gevoelens van boosheid en soms zelfs agressiviteit bij ons als mens en bij ons karakter. Wij zijn nu eenmaal niet altijd goed en lief. Behalve “goede” emoties heeft ieder mens ook “slechte” kanten en emoties: jaloezie, haat, nijd. Die maken net zo goed deel uit van onszelf. En juist met die “slechte” emoties kun je leren omgaan en er iets goeds van maken.

Eigenlijk kun je alleen dan pas goed ruziën als je zelf bereid bent om je “slechte” kant te accepteren, als jou eigenwaarde niet afhankelijk is van wat de anderen om je heen van je denken. Maar als je – in geval je daartoe de behoefte voelt – de moed hebt om je gevoelens te tonen. Ook al zijn ze heftig en kan de intensiteit waarmee je ze uit de mensen om je heen aan het schrikken maken. Verklaar je zelf direct waarom ze zo heftig zijn, en vertel je omgeving waarom ze zo heftig zijn. Zij zullen dat wederom bereidt zijn en blijven om naar je te luisteren en het probleem proberen op te lossen.

Weglopen bij ruzie.

Om goed te kunnen ruziën moet je met zijn tweeën zijn. Beide personen moeten het lef hebben om hun emoties op tafel te leggen. Als één van de twee wegloopt, dan beperkt hij daarmee de ander in zijn gedrag en ook om zijn emoties kwijt te kunnen. De ruzie eindigt in een stilzwijgen en dat zal beslist niet resulteren in een oplossing en kan het eigenlijk alleen maar erger maken. Er zal een moment komen dat de zelfde ruzie weer oplaait maar dan misschien tot in het onredelijke, en word de oplossing steeds moeilijker.

Goed ruziën is vooral in een liefdesrelatie heel belangrijk.

Alleen als je in staat bent je gevoelens bloot te geven zul je een passievolle relatie beleven en daar hoort soms ook een knallende ruzie bij. Want het bestaat niet dat twee personen het altijd met elkaar eens zijn en dat ze altijd dezelfde ideeën hebben. Maar een goed gesprek en goed luisteren naar elkaar kan altijd een oplossing bieden, mits je dat wilt en daartoe bereid bent en eventueel samen compromissen kunt en wilt sluiten.

Goed ruziën betekent ook: het snel weer goed kunnen maken.

Een woede uitbarsting lucht op maar moet niet al te lang duren. Goede ruzies eindigen met een (liefst passionele!) verzoening en vaak wordt er lachend op het incident teruggekeken. Als je zo met je partner kunt ruziën, dan zit het met jullie tweeën wel goed. Jullie ruzie is constructief en zal tot een verdieping van de relatie leiden. Als jullie elkaars boosheid en gevoelens tolereren en kennen, dan betekent dat jullie bereid zijn in de relatie te investeren en elkaar te nemen zoals jullie zijn. Jullie leggen elkaar geen beperkingen op maar laten elkaar de volle vrijheid, ook emotioneel.

Bekijk ook

De psychische hand – Introvert voelen

Deze persoon is idealistisch en zeer intuitief. Heeft meestal een grote fantasie. Ziet er meestal …