Home => Astrologie => Westers Astrologie => De 12 Sterrenbeeldtekens => Schorpioen: Een klein overzicht

Schorpioen: Een klein overzichtSchorpioen is het teken van diepte en extremen. Als er iets is waar een Schorpioen niets van moet hebben is het wel oppervlakkigheid en middelmatigheid. De wereld van de Schorpioen is de wereld achter de dingen, en hij voelt zich onweerstaanbaar aangetrokken tot alles wat verborgen, geheim en verdrongen is. Een Schorpioen zal nooit compromissen sluiten uit gemakzucht en kan voor anderen een voorbeeld of een leider zijn. Zijn gevoel kent extremen zoals liefde en haat en een Schorpioen bezit grote psychische krachten die ze voor het welzijn van anderen in kunnen zetten, maar waarmee ze anderen evengoed van zich afhankelijk kunnen maken. Daarmee is het verantwoordelijk omgaan met macht het overheersende thema van dit dierenriemteken. Een Schorpioen is taai, volhardend, wilskrachtig en vaak niet zo makkelijk in de omgang.

De eerste indruk die een Schorpioenkindje je geeft is er een van kracht. Niet dat dit kind er persé uitziet als een bokser, maar een kracht die uitgestraald wordt. Omdat Schorpioen een vast negatief waterteken is, moet je er wel bedacht op zijn dat dit kind de eigen aard kan onderdrukken. En die eigen aard is in wezen passief, heel intuïtief en erg gevoelig.

Schorpioenkinderen kunnen overgevoelig en onbeheerst reageren, en ze kunnen kwaad worden wanneer ze hun zin niet krijgen. Dit kind heeft een feilloze intuïtie en weet instinctief wanneer er iets mis is zonder dat iemand ze wat hoeft te vertellen. Wat de eigen gevoelens betreft is een Schorpioen -ook als kind al- erg terughoudend. Onrechtvaardigheid wordt lang onthouden en het kan lang duren voor een Schorpioen je werkelijk kan vergeven. Een Schorpioenkind met een kluitje in het riet sturen heeft geen zin, dit maakt de nieuwsgierigheid en de drang om te willen weten alleen maar groter.

Hoe groter een Schorpioenkind wordt, hoe fascinerender de wereld om hem heen. Er valt ongelooflijk veel te ontdekken. Als kind is een Schorpioen vaak erg zwart-wit. Het ‘haat’ òf het ‘houdt van’ en het is als ouder of verzorger belangrijk dit kind te leren dat er meerdere kanten zijn. Voor een kind wat zo scherpzinnig als een Schorpioen, is het misschien wel verbazingwekkend -of juist ook niet- hoe makkelijk het zich in gevaarlijke situaties kan begeven. Voor een Schorpioen met die enorme interesse in het hoe en waarom van het leven, is het waarschijnlijk niet zo heel verwonderlijk dat het ook op seksueel terrein zijn of haar nieuwsgierigheid zal willen bevredigen. Het is dan ook aan te bevelen om een Schorpioenkind op dit terrein al jong een behoorlijke voorlichting te geven. Schorpioen is tevens geïnteresseerd in religie en is een van de meest spirituele tekens van de dierenriem. Leer het kind dat het leven niet altijd rechtvaardig is, maar dat wraak een negatieve reactie is. De puberteit is voor een Schorpioen vaak erg moeilijk.

Omdat een Schorpioen alles zo intens beleeft is het makkelijk om roofbouw te plegen. Een van de eerste dingen die een Schorpioen op relationeel vlak zou moeten leren is zelfbeheersing, sta niet toe dat je hartstocht ontaard in gepieker en destructieve jaloezie. Wat seks betreft zijn er vermoedelijk weinig remmingen, maar het probleem van een Schorpioen is dat hij diep in z’n hart zoekt naar de volmaakte liefde, maar aan de andere kant zó wantrouwig kan zijn dat de kans daarop al bij voorbaat wordt verspeeld. Geef een relatie de kans en de tijd zich te ontwikkelen.

Als een Schorpioen binnen zijn werk te weinig mogelijkheden heeft om zijn gaven en talenten te ontplooien, wordt hij koppig en humeurig. Het is niet leuk om samen te moeten werken met een Schorpioen die zich verveelt en er genoeg van heeft.


Een Schorpioen heeft grote behoefte aan persoonlijke vrijheid en hoe de woonsituatie ook zal zijn, deze mens heeft altijd behoefte aan een eigen plek. Toch zijn er relatief veel Schorpioenen die zich niet zo jong binden, een Schorpioen geniet van vrijheid, leest ’s nachts hele boeken uit en kan gefascineerd zijn door het nachtelijk uitgaansleven. Mogelijk draagt ook de scherpzinnigheid van een Schorpioen bij aan het vrijgezellenbestaan, waardoor een Schorpioen er niet zo snel iets voor voelt zich te vestigen en te settelen.

Aan het einde van de Saturnuscyclus kan een Schorpioen gebukt gaan onder een gevoel van wanhopige innerlijke eenzaamheid en verwarring. Maar een Schorpioen bezit van alle dierenriemtekens het grootste regenererend vermogen, en is in staat alle brokstukken bij elkaar te vegen en opnieuw te beginnen, zelfs als het leven totaal vastgelopen lijkt.

En dan is opeens ook de Schorpioen een jaar of veertig. Zijn de mysteries van het leven nu grotendeels opgehelderd? Heb je geleerd seksuele verlangens in evenwicht te brengen met de even noodzakelijke geestelijke en spirituele verwantschap? Voor een Schorpioen die deze leeftijd nadert kan het leven zeer ontnuchterend zijn en het moment om evenwicht in diverse levensvlakken te brengen is nu echt aangebroken. Een Schorpioen heeft iets of iemand nodig om voor te leven, dat kan je partner zijn, je werk of iets of iemand anders, maar in ieder geval iets waardoor elke dag met vreugde begroet kan worden. Want een Schorpioen die niet gelukkig is kan buitengewoon haatdragend worden en grote wrok gaan koesteren – hoewel dit zelden geuit zal worden.

Een ouder wordende Schorpioen heeft het met elke mijlpaal moeilijk, dat is niet anders als hij tegen de vijftig loopt dan toen hij dertig werd. Het leven wordt nog steeds heel intens beleefd en het is wel goed mogelijk dat het gevoel veel dingen niet gedaan te hebben die je wel had willen doen, steeds sterker wordt. Vergeet niet voor voldoende ontspanning te zorgen, en ben je – net als veel andere Schorpioenen- een nachtbraker, denk er dan toch om de nodige slaap te krijgen.En aarzel niet zo om om hulp of raad te vragen, iets aannemen is geen zwakte. Vaak is het voor een Schorpioen bijzonder makkelijk zich af te sluiten van de rest van de mensen en een eigen leven te leiden. Het gevaar bestaat dat je -wanneer je je weer wel onder de mensen wilt begeven- alle contact verloren hebt. Zorg ervoor dat je je contacten niet verwaarloost.

Een Schorpioen houdt zich in de loop van het leven bezig met vele mysteries, zo ook met de dood. Wanneer je gelooft in reïncarnatie zal de dood van een partner niet zo’n grote leegte achterlaten als het bij vele anderen doet.

Bekijk ook

Kreeft: Een klein overzicht

Kreeft: Een klein overzicht

(22 juni tot 22 juli)