Element Aarde


Spiritueel Gezien

Het element aarde komt astrologisch terug in drie dierenriemtekens, te weten Stier, Maagd en Steenbok, en wat deze drie tekens met elkaar gemeen hebben is praktische zin, ze zijn concreet en houden niet van onzin. Aarde is het element dat het meest concreet is, het meest verdicht ook, het meest stabiel.

Wat de chakra’s betreft komt het overeen met dat chakra, of energie centrum, dat het langzaamst ronddraait, in een gestaag maar traag ritme. Iedereen die wil aarden, die niet meer goed in zijn lijf zit, kan alleen al door simpelweg langzame maar gestage loopbewegingen te maken in een routine-achtig ritme, weer aarden. Wandelen bijv.. Mensen die opeens heel zenuwachtig worden, en waar het element lucht ineens hoogtij viert, en het element aarde en water uit balans kan zijn, gaan uit zichzelf al vaak wandelen. Het helpt echt. (of ijsberen).

Aarde Concreet

Het bewustzijn van de Aarde-mens is gericht op het concreet ervaren, daarom wordt er veel waarde gehecht aan mooie zaken. Aarde is als een akker die, goed bewerkt, een rijke oogst oplevert hetgeen rijkdom, gesymboliseerd door Munten of pentakels, aangeeft, maar ook gerichtheid op het materiële.

Aarde-mensen zijn gericht op de concrete werkelijkheid: Zien, proeven, ruiken. Realiteit, efficiency en het hechten aan uiterlijke zaken, mooi, lelijk, spelen een rol.

Daarom zal een Aarde-mens doelgericht en met taai doorzettingsvermogen bouwen aan een solide basis.

Dit geeft een uitstekend gevoel voor vormen en verhoudingen – de Kunstenaar – maar met weinig gevoel voor de grotere verbanden.

Bij het element Aarde past de reuk. En als je je nou afvraagt, waarom de reuk bij aarde hoort, wel, het element Aarde is het meest fundamentele element dat ook past bij het basischakra, het wortelchakra, dat psychologisch met overleven te maken heeft.

Bij Aarde horen de volgende steekwoorden:
Daden, feiten/ dingen en gebeurtenissen, zaken, concreet zijn, bezwaren, traagheid, stoffelijkheid, materieel, praktisch, aards.

Bekijk ook

Element Vuur

Uit het woord vuur kun je de eigenschappen van enthousiasme en geestdrift al afleiden. Vuur is het principe van levensenergie en psychologisch is het het principe van de wil.