Home => Astrologie => Westers Astrologie => Zwarte maan

Zwarte maan

Mythologie: Het verhaal van Lilith

Lilith

Vele duizenden jaren geleden, zo gaat het verhaal, schiep God de eerste mens naar zijn androgyne beeld en gelijkenis. "Man en vrouw schiep hij hen" zoals de Bijbel vertelt. Pas later scheidde God de twee helften in een aparte mannelijke en vrouwelijke vorm. De man werd Adam, de vrouw Lilith genoemd.

Meer info

De Zwarte Maan Lilith

De Zwarte Maan Lilith

Sinds de Zwarte Maan ontdekt is in de astrologie betekent dit voor vele astrologen dat het mogelijk is een nog betere en diepere, maar vooral een juister inzicht te verkrijgen in de individuele menselijke structuur. Inzicht in het hoe en waarom van die crisissituaties waarin een mens onbewust verzeild kan geraken.

Meer info

Lilith: De verdrongen vrouwelijkheid

Lilith: De verdrongen vrouwelijkheid

Lilith is geen planeet, maar een berekend zogenaamd "sensitief' punt. Om de positie daarvan in een horoscoop te bepalen wordt allereerst van de ellipsvormige baan van de Maan rond de aarde uitgegaan. In deze ellips beschouwt men dan de as, die de verbindingslijn vormt tussen de beide punten die het verst van de aarde vandaan liggen.

Meer info

De 3 Lilth’s

De 3 Lilth's

Astrologisch bestaan er drie Liliths, en je hebt drie verschillende efemeriden nodig om ze op te zoeken. Ze maakt het ons niet gemakkelijk.

Meer info