Home => Handanalyse - Handlezen => Handanalyse – Een oriëntatie in zelfkennis

Handanalyse – Een oriëntatie in zelfkennis


Sinds lange tijd weet de mens al dat er een relatie bestaat tussen lichaam en geest. Door diepgaand pragmatisch onderzoek is deze samenhang tussen het menselijk uiterlijk en haar geestelijke oorsprong zichtbaar geworden. Immers, alles heeft een en dezelfde oorzaak, dus kan men aan het uiterlijk veel aflezen van het innerlijk leven dat daaraan ten grondslag heeft gelegen.
De handanalyse is het verst ontwikkelde psycho-morfologische systeem. Morfologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de studie naar de menselijke vorm, psycho-morfologie legt de relatie tussen het uiterlijk en de menselijke geest.
Als handanalyse wordt toegepast met zorg en zonder oordeel, is het een krachtig middel om een scherp beeld te krijgen van de menselijke geest. Onze handen vormen een open boek over ons totale zijn. Ons karakter. Wat we denken, voelen en willen. Ons verleden en onze weg naar morgen.
Mensen zoeken antwoorden, willen inzicht in zichzelf, worstelen met relaties, zoeken hun eigen plaats in het leven, in de kosmos. De handanalyse geeft een prachtig beeld waar de mens staat, waar hij vastloopt, wat zijn blinde vlek is. En dus ook hoe men verder kan, hoe men kan loskomen, hoe men kan gaan zien. In de handanalyse wordt niet alleen naar de lijnen gekeken. De hele hand in al haar verschijningsvormen is van belang voor een werkelijk inzicht. De heuvels en vingers van de hand geven een helder beeld van de psychische energieën, gebaseerd op de zeven planetaire archetypen. De lijnen van de hand zijn kanalen voor de energie in de psyche. De duim is geeft de harmonie aan tussen de faculteiten van liefde, redeneringsvermogen en wil. De evolutie van de zintuigen is af te leiden uit de vorm van de hand.
Door zichzelf beter te begrijpen kan men zich bevrijden van negatieve patronen die ons vaak lang hebben geblokkeerd. Vaak helpt alleen al het inzicht onze beperkingen te boven te komen.
Met behulp van handanalyse is een diagnose mogelijk die de basis kan vormen voor een gerichte therapie, een vorm van begeleiden om een nieuwe blik op onszelf en de ander te creëren. Zo kunnen we worden wie en wat we eigenlijk al zijn.
Handanalyse levert biedt mogelijkheden voor inzicht op veel terreinen zoals: inzicht in het karakter, relaties, opsporen van de oorzaken van blokkades, fysieke, emotionele, mentale en spirituele vragen, communicatieverbetering, kinderen (o.a. opvoeding en leren) en beroepskeuzebegeleiding.
“Handanalyse, een oriëntatie in zelfkennis” geeft ons een beeld van wat handanalyse is. Men leert de elementaire beginselen ervan, toegepast op ieders handen.