Home => Handanalyse - Handlezen => Medische Handanalyse

Medische Handanalyse


Medische wetenschappers hebben vastgesteld dat de hand indicaties kan geven voor medische problemen. Zo hebben dermatologen ondekt dat sommige nagelafwijkingen een betrouwbare indicator vormen voor medische problemen (waaronder diabetes ). En genetici hebben vastgesteld dat afwijkingen in de dermatoglyfen een betrouwbare indicator vormen voor bepaalde syndromen – vaak wordt het syndroom van Down [ mongolisme ] als voorbeeld genoemd. Maar ook andere aspecten van de hand kunnen een indicatie geven voor medische problemen.

In het vervolg van deze pagina zal blijken dat de betreffende kenmerken van de hand ook bij volkomen gezonde mensen kunnen worden aangetroffen. Met andere woorden: één afwijkend kenmerk in de hand vormt op zichzelf geen basis voor medische problemen.

Medische diagnostiek op basis van de nagels

Vanaf de begin jaren 80 zijn diverse publicaties verscheven waarin de klinische betekenis van nagels wordt beschreven. Een klassieker op dit terrein vormt het werk van Beaven Brooks: Color Atlas of the Nail in Clinical Diagnosis (eerste druk: 1984). Maar de laatste jaren zijn diverse nieuwe publicaties binnen deze discipline verschenen.

Toch is het nog niet zo heel lang geleden dat medische studenten tijdens hun opleiding aan de Universiteit nauwelijks werden geconfronteerd met de klinische waarde van nagels. Daarom werd in 1997 ‘Nail-Tutor TM ‘ geintroduceerd: een visueel personal computer programma waarin d.m.v. 150 foto’s de anatomie en de pathologie van de nagels wordt beschreven – waarna de gebruiker tevens kan testen in hoeverre hij of zij het materiaal heeft begrepen.

In het algemeen kan worden gesteld dat slechts een aantal ziektes zeer frequent gepaard gaan met nagelafwijkingen. Hieronder volgt een overzicht van de meest veel voorkomende ziektes + een beschrijving van de bijbehorende nagelafwijkingen:


Schimmelnagel

Diabetes:
In An Atlas of Diseases of the Nail wordt beschreven dat diabetes relatief vaak gepaard gaat met schimmelnagels (onychomycosis) en ‘Terry’s nagels’ (half witte, half roze nagels).Terry’s nagel


Oliedruppel nagels

Psoriasis:
Psoriatische nagelziekten komen voor bij 10 tot 55% van de mensen met psoriasis. Veel voorkomende nagelafwijkingen zijn: oliedruppel nagels, Beau lijnen, schimmelnagels, gevlekte nagelmaantjes, en splinterbloedingen.


Beau lijnen


Putjes

Psoriasis-arthritis:
Psoriatische nagelziekten komt voor bij 53 tot 86% van de mensen met psoriasis-arthritis. Veel voorkomende nagelafwijkingen zijn: putjes in de nagelplaat, nagel komt los van het nagelbed (onycholysis).


Nagel los nagelbed


Bobbels

Rheumatoïde-arthritis:
Veel voorkomende nagelafwijkingen zijn o.a.: bobbeltjes (nail beading), Hippocrates nagel (clubbing), en verticale groeven.Hippocrates nagel