Trigrammen


De acht trigrammen van de I Tjing(pinyin: bāguà; 八卦; Wade-Giles: pa kua; Kantonees: Paak Kwaa) zijn gebaseerd op de vijf elementen. Deze trigrammen staan in het Boek van Veranderingen. Volgens de overlevering zijn de trigrammen lang geleden door Fu Xi (2952 – 2836 v.Chr.), de legendarische grondlegger van de Chinese cultuur, overgetekend naar de tekening op het schild van een schildpad. Dit zijn de trigrammen (八卦 bāguà):
Naam Symbool Verwijst naar Windstreek
Hemel 1 Hemel Noordwest
Meer 1 Meer West
Vuur 1 Vuur Zuid
Donder 1 Donder Oost
Wind 1 Wind Zuidoost
Water 1 Water Noord
Berg 1 Berg Noordoost
Aarde 1 Aarde Zuidwest
Elk trigram bestaat uit een combinatie van drie horizontale, boven elkaar geplaatste lijnen. De lijnen kunnen Yin of Yang zijn.
Een ononderbroken lijn is een (mannelijke) Yang-lijn; een in het midden onderbroken lijn een (vrouwelijke) Yin-lijn.
Uit de trigrammen kunnen de hexagrammen van de I Tjing worden samengesteld.
De keizer van Korea stichtte op 16 april 1901 een Orde van de Acht Trigrammen (Koreaans: “P’alwaejang”) De trigrammen van de I Tjing zijn ook in de Koreaanse cultuur belangrijke symbolen. Ook de Republiek China (op Taiwan) heeft een dergelijk ereteken; de Orde van het “Kosmische Diagram” van de Luchtmacht
Uit deze twee lijnen zijn acht combinaties te maken van ieder drie lijnen. Deze drie lijnen tezamen noemen we een trigram. De combinaties zijn:
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Voeg je nu twee trigrammen samen, dan krijg je een figuur van zes lijnen,een hexagram. Door deze samenvoeging ontstaan 8 x 8 = 64 hexagrammen:
6 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
5 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
4 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
3 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
2 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
1 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Het onderste deel van de hexagram wordt gevormd door de lijnen 1,2 en 3. Hetbovenstedeel door de lijnen 4,5 en 6:
3 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket6 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
2 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket5 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
1 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket 4 Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Samen vormen deze twee trigrammen de basis van een hexagram. Beide trigrammen hebben een relatie met elkaar, net als Yin en Yang met elkaar hebben: De relatie tussen de twee trigrammen verhouden tot elkaar als oorzaak en gevolg:
  • het onderste trigram kan gezien worden als de ‘binnenkant’ van een situatie, dat wil zeggen het nog niet zichtbare dat in ontwikkeling is, of je eigen houding (dus wat zich binnen in je afspeelt) of kortweg de oorzaak
  • het bovenste trigram is dan de ‘buitenkant’, het resultaat dat zichtbaar is geworden (gevolg) of de invloed van je omgeving (wat zich buiten je afspeelt)

Bekijk ook

Wat is I-tjing ?

Wat is I-tjing ?

I-Tjing wordt ook wel het Boek der Veranderingen genoemd. Het is een uit China afkomstig orakel en wordt al duizenden jaren gebruikt als raadgever bij alledaagse zaken.