Home => Kaartleggen-orakelen => I-Tjing => Gebruik I-tjing => Bewegende Lijnen.

Bewegende Lijnen.


In sommige lijnen van het hexagram is soms een kruisje (als 3 keer munt is gegooid) of rondje (als 3 keer kop is gegooid) te zien. Deze lijnen komen overeen met labiele situaties. Ze worden ook wel bewegende lijnen genoemd. Als in een hexagram een of meerde bewegende lijnen voorkomen, wil dit zeggen dat het hexagram een mate van instabiliteit vertoont. De bewegende lijnen proberen deze verstoringen te corrigeren. Hoe meer bewegende lijnen voorkomen in een hexagram hoe labieler de situatie is. Als er veel bewegende lijnen zijn (drie of meer is erg veel), dan is dit ook een indicatie voor de complexiteit van de situatie. De niet-bewegende lijnen worden ook wel rustende lijnen genoemd en staan voor stabiliteit. De bewegende lijnen zijn ook terug te zien in de trigrammen en kerntrigrammen. Dit wil zeggen dat de betekenis van de (kern)trigrammen meer naar de extremen toe neigt. Hoe meer bewegende lijnen een (kern)trigram bevat hoe zwaarder de extreem van de betekenis weegt.

Bewegende lijnen staan voor een overmaat aan labiele energie. Zijn er geen of weinig bewegende lijnen, dan wil dit zeggen dat het hexagram stabiel is en dat de I Tjing de natuurlijke verloop van de situatie weergeeft. Op dat moment zijn er zijn geen krachten aan het werk die de situatie willen veranderen.

In de meeste gevallen zal een hexagram enkele bewegende lijnen vertonen. De plaats van deze lijnen toont aan of er een teveel aan Yin of Yang energie aanwezig is. Teveel Yin energie wordt weergeven door een gebroken lijn met een kruisje erdoor en teveel Yang energie wordt weergeven door een hele lijn met een rondje erdoor.

Bewegende Yin-lijn
Bewegende Yin
Bewegende Yang-lijn
Bewegende Yang

Bewegende lijnen geven inzicht in de situatie daar waar de verandering plaats vindt. Omdat bewegende lijnen instabiel zijn, zullen ze naar verloop van tijd omslaan in rustende lijnen. Dit komt overeen met het proces van vernietiging en schepping. Teveel Yin energie zal omslaan naar Yang en teveel Yang energie zal omslaan naar Yin. Zo ontstaat een nieuw hexagram waar het teveel aan energie is gecompenseerd. Dit wordt ook wel het vervolghexagram genoemd, een vorm van evenwicht en stabiliteit, waarbij de krachten van Yin en Yang in balans zijn.

Bewegende lijnen geven inzicht in de situatie daar waar de verandering plaats vindt. Omdat bewegende lijnen instabiel zijn, zullen ze naar verloop van tijd omslaan in rustende lijnen. Dit komt overeen met het proces van vernietiging en schepping. Teveel Yin energie zal omslaan naar Yang en teveel Yang energie zal omslaan naar Yin. Zo ontstaat een nieuw hexagram waar het teveel aan energie is gecompenseerd.
Dit wordt ook wel het vervolghexagram genoemd, een vorm van evenwicht en stabiliteit, waarbij de krachten van Yin en Yang in balans zijn.

Lijnnr

Beginhexagram

naar

Eindhexagram

6 Bewegende Yin wordt Yang
5 Yin blijft Yin
4 Yang blijft Yang
3 Bewegende Yang wordt Yin
2 Yin blijft Yin
1 Yin blijft Yin

Het oorsrponkelijke hexagram geeft de situatie aan zoals dat op dat moment geldt. Bij de interpretatie is dit ook het belangrijkste hexagram. Het vervolghexagram geeft de nieuwe situatie die kan ontstaan als de adviezen van de bewegende lijnen opgevolgd worden. Het is een vervolg, een situatie zoals die kan ontstaan door juist handelen. Het verolghexagram kan ook weer opnieuw geanalyseerd worden in trigrammen en kerntrigrammen. Belangrijk is echter om het overzicht te behouden.

Bekijk ook

Wat is I-tjing ?

Wat is I-tjing ?

I-Tjing wordt ook wel het Boek der Veranderingen genoemd. Het is een uit China afkomstig orakel en wordt al duizenden jaren gebruikt als raadgever bij alledaagse zaken.