1 – De bron (Vuur)


Als we het over gecenterd’ of ‘geaard’ hebben, dan hebben we het over deze bron. Als we aan een creatief project beginnen, stemmen we ons af op deze bron. Deze kaart herinnert ons eraan dat ons een onmetelijke energiereserve ter beschikking staat. En dat we deze niet aanboren door te denken of te plannen, maar door geaard, gecenterd en stil genoeg te worden om met de bron in contact te komen. Ze zit in ons allemaal, als een privé-zon die ons leven en voeding geeft. Pure pulserende, beschikbare energie, die bereid is ons alles te geven wat we nodig hebben om iets te bereiken en bereid is ons thuis welkom te heten als we willen rusten.

Dus of je nu op dit moment aan iets nieuws begint en inspiratie nodig hebt, of dat je net met iets klaar bent en wilt uitrusten, ga naar de bron. Ze wacht altijd op je en je hoeft niet eens je huis uit om haar te vinden.

Zen wil dat je uit je hoofd komt en naar de primaire bron gaat… Niet omdat zen niet weet hoe nuttig energie in je hoofd kan zijn, maar als alle energie in je hoofd wordt verbruikt zul je je nooit bewust worden van je eeuwigheid…

Je zult nooit uit eigen ervaring weten hoe het is één te zijn met het geheel.

Als de energie gewoon in het centrum blijft, daar pulseert, als ze nergens heen stroomt, niet naar het hoofd en ook niet naar het hart, maar in de bron zelf blijft waar het hart eruit kan putten en het hoofd eruit kan putten, als ze in de bron zelf blijft pulseren – dat is de fundamentele bedoeling van zazen.

Zazen betekent dat er, als je in de bron zelf zit en nergens heen stroomt, een geweldige kracht opstijgt, een transformatie van energie tot licht en liefde, tot meer leven, tot mededogen, tot creativiteit. Ze kan allerlei vormen aannemen. Maar eerst moet je leren in de bron te zijn. Dan zal de bron beslissen waar je potentieel ligt. Jij kunt je in de bron ontspannen, de bron voert je naar je eigen potentieel.


(Uit: The Zen Manifesto: Freedom from oneself, hoofdstuk 11 (Het zen manifest: vrij zijn van jezelf)

Bekijk ook

Ridder van vuur - Intensiteit

Ridder van vuur – Intensiteit

De figuur op deze kaart heeft de vorm aangenomen van een pijl en beweegt zich …