6 – De last (Wolken)


Als we de last dragen van geboden en verboden die ons door anderen zijn opgelegd, worden we als deze afgetakelde, zwoegende figuur die probeert omhoog te komen. ‘Loop harder, doe beter je best, op naar de top!’ schreeuwt de dwaze tiran die hij op zijn schouders draagt, terwijl de tiran zelf uitgedost is met een hooghartige haan op zijn hoofd.

Als het leven je dezer dagen een worsteling van de wieg tot het graf lijkt, kan het tijd zijn om je schouders op te halen en te kijken hoe het voelt als je zonder deze figuren op je rug loopt. je hebt je eigen bergen te bedwingen, je eigen dromen te vervullen, maar je zult nooit genoeg energie hebben om daaraan te werken als je je niet bevrijdt van alle verwachtingen die je van anderen hebt overgenomen maar nu als je eigen beschouwt. Waarschijnlijk bestaan ze alleen in je eigen hoofd, maar dat betekent niet dat je er niet onder gebukt gaat. Het is tijd om je last af te werpen. Stuur ze weg.

Het ware leven van een mens is erin gelegen dat hij de leugen aflegt die anderen hem hebben opgedrongen. Uitgekleed, naakt, natuurlijk, is hij wat hij is. Het gaat hier om zijn en niet om worden. De leugen kan geen waarheid worden, je persoonlijkheid kan niet je ziel worden. Met geen mogelijkheid kun je van het niet-essentiële de essentie maken. Het niet-essentiële blijft niet-essentieel en het essentiële blijft essentieel, je kunt ze niet omwisselen. En het streven naar waarheid leidt alleen maar tot meer verwarring. De waarheid is niet iets dat je moet bereiken. Ze kan niet worden bereikt, ze is al aanwezig. Je hoeft alleen maar de leugen te laten vallen.

Alle doelstellingen en idealen en doelen en ideologieën, religies en methodes om je te verbeteren zijn leugens. Wees ervoor op je hoede. Zie in dat je, zoals je bent, een leugen bent. Gemanipuleerd, bewerkt door anderen. De waarheid nastreven is een afleidingsmanoeuvre, uitstel. Het ligt in de aard van de leugen dat ze zich verbergt. Zie de leugen, kijk tot diep in de leugen van je persoonlijkheid. Want als je de leugen ziet, betekent dit dat je ophoudt met liegen. Als je niet meer liegt betekent dit dat je niet meer op zoek bent naar de waarheid – dat hoef je niet meer. Zodra de leugen verdwijnt, is de waarheid er in al haar stralende schoonheid. Zodra de leugen gezien is verdwijnt ze, en wat overblijft is de waarheid.


(Uit: This very body the buddha, hoofdstuk 6)

Bekijk ook

3 - IJs-olatie (Wolken)

3 – IJs-olatie (Wolken)

In onze maatschappij hebben vooral mannen geleerd niet te huilen, zich sterk te houden als …