Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => De Wolkenreeks => Vrouw van wolken – Zedelijkheid

Vrouw van wolken – Zedelijkheid


De zedelijkheid heeft alle levenslust en -energie ingekapseld binnen de nauwe grenzen van haar denken. Daar kunnen ze niet stromen, en zo is ze een echte oude droogpruim geworden. Haar hele manier van doen is fatsoenlijk en stijf en streng en ze staat altijd klaar elke situatie zwart-wit te zien, net als het sieraad dat ze om haar nek draagt.

De Vrouw van Wolken ligt in ieders hoofd op de loer, want we zijn allemaal opgevoed met starre denkbeelden over goed en kwaad, zondig en deugdzaam, aanvaardbaar en onaanvaardbaar, zedelijk en onzedelijk. Het is belangrijk te beseffen dat al deze oordelen van het denken alleen maar het produkt zijn van onze conditionering. En of ons oordeel nu onszelf of anderen geldt, het weerhoudt ons ervan de schoonheid en goddelijkheid in ons binnenste te ervaren. Pas als we uitbreken uit de kooi van onze conditionering en de waarheid van ons eigen hart bereiken, kunnen we het leven gaan zien zoals het werkelijk is.

Bodhidharma […] stijgt ver uit boven de zedenprekers, de puriteinen, de zogenaamd goede mensen, de wereldverbeteraars. Hij is tot op de bodem van het probleem gegaan.

Als er geen bewustzijn in je daagt, is al je zedelijkheid lariekoek, dan is al je beschaving zomaar een dun laagje dat iedereen kan wegkrabben.
Maar als je zedelijkheid voortkomt uit je bewustzijn, niet uit een vorm van discipline, dan is dat een heel andere zaak. Dan komt je respons op elke situatie vanuit je bewustzijn. En dan is alles wat je doet goed, Bewustzijn kan niets doen dat slecht is. Dat is juist de inherente schoonheid van bewustzijn, dat alles wat eruit voortkomt gewoon mooi is, gewoon goed is, en dat zonder enige moeite en zonder enige oefening.

Dus in plaats van de bladeren en takken te snoeien, moet je de wortels snoeien. En om de wortels te snoeien bestaat er maar één methode en geen andere: de methode van alert-zijn, van gewaarzijn, van bewust-zijn.


(Uit: Bodhidharma, the greatest Zen master, hoofdstuk 15 (Bodhidharma)

Bekijk ook

Ridder van wolken - Vechten

Ridder van wolken – Vechten

De figuur op deze kaart is van top tot teen gepantserd. Alleen zijn woedende blik …