Desire / Begeerte


Als je iets begeert, hangt je vreugde daarvan af. Als het je neus voorbijgaat, voel je je ellendig; als je het krijgt, ben je gelukkig, maar alleen voor dat moment. Dat moet je ook inzien. Als je begeerte bevredigd is, ben je blij maar alleen voor dat moment. Het is van korte duur want zodra je het hebt, gaan je gedachten al uit naar meer, naar iets anders. Het denken bestaat bij de gratie van begeren, vandaar dat het denken je nooit een moment zonder begeerte gunt. Als je zonder begeerte bent, houdt je denken meteen op te bestaan. Dat is het hele geheim van meditatie.

Een bedelaar klopt aan bij een koning. Het is vroeg in de morgen. De koning komt naar buiten voor een ochtendwandeling door zijn schitterende tuin. Had hij dat niet gedaan, dan had de bedelaar hem moeilijk te spreken gekregen. Maar er was niemand om hem dit te verhinderen.
De koning zei: ‘Wat wil je?’
De bedelaar zei: ‘U dient zich tweemaal te bedenken voor u dit vraagt!’
De koning had nog nooit zo’n leeuw van een kerel ontmoet. Hij had zelf oorlogen gevoerd, overwinningen behaald, iedereen duidelijk gemaakt dat niemand machtiger was dan hij, en nou zegt me opeens zo’n bedelaar: ‘Bedenk wat u zegt want misschien bent u niet in staat me te geven wat ik vraag.’

De koning zei: ‘Maak jij je daar maar niet druk om, dat is mijn zaak. Vraag maar wat je wilt en je zult het krijgen.’
De bedelaar zei: ‘Ziet u mijn bedelnap? Ik wil dat die gevuld wordt, het kan me niet schelen met wat, als hij maar gevuld wordt en tot aan de rand. U kunt nog altijd nee zeggen maar als u ja zegt, neemt u een risico.’
De koning moest lachen. Die komt met een bedelnap aanzetten en meent mij nog een waarschuwing te moeten geven! Hij droeg zijn eerste-minister op de bedelnap te vullen met diamanten, zodat die bedelaar zou beseffen aan wie hij iets gevraagd had. De bedelaar zei nog eens: ‘Bedenk u tweemaal.’

En weldra werd het duidelijk dat de bedelaar gelijk had want alle diamanten die in de bedelnap werden gestort, verdwenen simpelweg. Het gerucht ging als een lopend vuurtje door de hoofdstad. Duizenden mensen stroomden toe om het te zien. Toen de edelstenen op waren, zei de koning: ‘Haal alle goud en zilver te voorschijn. alles !’ Mijn hele koninkrijk, mijn hele geloofwaardigheid staat op het spel.’ Maar tegen de avond was alles verdwenen en over waren nog twee bedelaars en een van hen was ooit de koning.
De koning zei: ‘Vertel me alsjeblieft, voordat ik je vergeving vraag voor het feit dat ik niet naar je heb willen luisteren, wat het geheim is van deze bedelnap?’
De bedelaar zei: ‘Er is niets geheims aan. Ik heb hem mooi opgepoetst en hem laten lijken op een bedelnap maar het is de schedel van een mens. U kunt erin blijven uitstorten wat u maar wil en het verdwijnt.’

Het verhaal is van grote betekenis. Heb je wel eens nagedacht over je eigen bedelnap? Alles verdwijnt erin, macht, aanzien, rijkdom. Alles verdwijnt erin en toch vraagt hij telkens weer om meer. En het meer verwijdert je van dit . De begeerte, het verlangen naar iets anders, haalt je uit dit moment.
Er zijn maar twee soorten mensen. De meerderheid rent achter schimmen aan, ze zullen hun bedelnap niet loslaten voordat ze in hun graf liggen. Een kleine minderheid, een op de miljoen, stopt met rennen, geeft alle verlangens op, vraagt niets — en vindt eensklaps alles in zichzelf.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

Editation / Meditatie

Editation / Meditatie

Doe de dingen van elke dag met een ontspannen gewaarzijn. Als je eet, wees dan …