Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => Osho Transformatie Tarot => The Ultimate Accident / Het allerschitterendste ongeval

The Ultimate Accident / Het allerschitterendste ongeval


Je kunt geen lijstje opmaken van de dingen die je moet doen om verlicht te worden. Je zoeken, je intense hunkering, je bereidheid om er alles voor te doen, dat alles bij elkaar omgeeft je met een zeker aroma waarbinnen dat schitterende voorval mogelijk wordt.

De non Chiyono studeerde jarenlang maar het lukte haar niet om tot verlichting te komen. Op een avond liep ze met een gammele emmer vol water. Toen ze daar zo alleen liep, keek ze naar het spiegelbeeld van de volle maan in de emmer water. Plotseling braken de bamboe banden die de emmer bijeen hielden en de emmer viel uiteen. Het water stroomde weg. De weerspiegeling van de maan verdween – en Chiyono was verlicht.
Ze schreef er dit gedicht over:

Op allerlei manieren probeerde ik de emmer bijeen te houden
in de hoop dat het zwakke bamboe niet zou breken.
Plotseling viel de bodem weg.
Geen water meer, geen maan meer in het water,
leegte in mijn hand.

In zijn onvoorspelbaarheid lijkt verlichting altijd op een ongelukje – want het laat zich niet sturen, je kunt het niet dwingen te gebeuren. Maar begrijp me niet verkeerd; als ik zeg dat verlichting lijkt op een ongelukje, dan zeg ik niet dat je er niets voor moet doen. Het overkomt alleen degenen die er veel voor hebben gedaan, al is het nooit het resultaat van hun inspanningen. De inspanning is alleen een factor die in hen een situatie schept waarin ze vatbaar zijn voor ongelukjes, meer niet. Dat is de betekenis van dit mooie verhaal.

Ik moet jullie iets over Chiyono vertellen. Ze was een heel mooie vrouw – toen ze jong was, hadden zelfs koningen en prinsen haar het hof gemaakt. Ze wees hen af omdat ze alleen het goddelijke wilde liefhebben. Ze trok van klooster tot klooster om non te worden maar zelfs grote meesters wezen haar af – er waren zoveel monniken en zij was zo mooi dat die monniken om haar God en alles zouden vergeten. Alle deuren bleven dus voor haar gesloten.

Wat deed Chiyono? Teneinde raad verbrandde ze haar gezicht, waardoor het een en al litteken werd. En toen ging ze naar een meester. Die zag niet eens meer of hij met een vrouw of met een man te doen had. Toen mocht ze intreden. Ze studeerde en mediteerde onafgebroken dertig, veertig jaar. En toen plotseling op een avond… ze keek naar de weerspiegeling van de maan in de emmer. Plotseling lag de emmer op de grond, het water stroomde eruit en de maan was verdwenen. Dat werd het omslagpunt.

Er is altijd een omslagpunt, een punt waarop het oude verdwijnt en het nieuwe begint, een punt waarop je opnieuw geboren wordt. Dat werd het omslagpunt. Plotseling stroomde het water weg en was er geen maan meer. Ze moet toen naar boven hebben gekeken en gezien hebben dat de echte maan aan de hemel stond. Opeens ontwaakte ze tot het inzicht dat alles een weerspiegeling is, een illusie, omdat het gezien wordt door het denken. Toen de emmer uit elkaar viel, viel ook haar denken uiteen. Het was zo ver. Alles wat gedaan kon worden, was gedaan. Alles wat mogelijk was, had ze gedaan. Er viel niets meer te doen, ze was klaar, ze had het verdiend. Dit doodgewone voorval werd een omslagpunt.

Plotseling viel de bodem weg – het was een ongelukje .
Geen water meer, geen maan meer in het water – leegte in mijn hand.

En dit is verlichting: als er leegte in je hand is, als alles leeg is, als er niemand meer is, zelfs jij niet. Je hebt het oorspronkelijke gezicht van Zen gevonden.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

Authenticity / Authenticiteit

Authenticity / Authenticiteit

Het is niet de weg waar het op aan komt. Het komt helemaal aan op …