Transmutation / Omzetting


Pijn hoort bij het leven. Dat moet je begrijpen en kunnen accepteren. Uiteraard zijn we bang voor pijn, we proberen ze liefst te vermijden. Vandaar dat veel mensen het hart zijn gaan ontwijken en in hun hoofd zijn gaan zitten, in hun hoofd leven. Het hart zorgt voor pijn, dat is waar, maar alleen doordat het je plezier kan bezorgen, daardoor bezorgt het je pijn. Pijn is de weg waarover plezier ons bereikt, doodsangst is de deur waardoor extase binnenkomt.

Wie zich daarvan bewust is, verwelkomt pijn als een zegen. In de aard van de pijn verandert er dan onmiddellijk iets. Je ziet ze niet langer als iets vijandigs en aangezien je ze niet langer als iets vijandigs ziet, houdt ze op pijn te zijn en wordt ze een vriend. Het is een vuur waarin je gelouterd wordt. Het is een omzetting, een ontwikkelingsproces waarin het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt, een proces waarin het denken verdwijnt en het hart in zijn volheid gaat functioneren. Dan is het leven een zegening.

Probeer de techniek van Atisha eens:
Als je inademt – luister goed, want het is een van de meest verbazingwekkende technieken – als je inademt, stel je dan voor dat je al de ellende van alle mensen in de wereld inademt. Al de boosheid, al de negativiteit, al de hel die er te vinden is adem je in. En laat dit door je hart opgenomen worden.
Je hebt misschien wel eens gelezen of gehoord over zogenoemde positieve denkers in het Westen. Die zeggen precies het tegengestelde. Ze weten niet wat ze zeggen. Ze zeggen: `Als je uitademt, gooi dan alle ellende en negativiteit naar buiten en als je inademt, adem dan vreugde, positiviteit, geluk en vrolijkheid in.’
De methode van Atisha is juist omgekeerd. Als je inademt, adem dan alle ellende en lijden van alle levende wezens op aarde in, uit verleden, heden en toekomst. En als je uitademt, adem dan alle vreugde uit die je hebt, alle gelukzaligheid die je hebt, alle zegeningen. Adem uit en schenk jezelf uit in het bestaan. Dit is de methode van het mededogen: drink al het lijden in en schenk alle zegeningen uit. Je zult ervan opkijken als je dat doet. Zodra je al het lijden van de wereld mee naar binnen neemt, houdt het op lijden te zijn. Het hart transformeert de energie daarvan onmiddellijk. Het hart is een transformerende kracht: neem alle ellende in je op, dan wordt die tot gelukzaligheid getransformeerd… en schenk die dan uit.

Als je eenmaal hebt ontdekt dat je hart deze toverkracht bezit, tot dit wonder in staat is, zul je dit steeds opnieuw willen doen. Probeer het maar. Het is een van de bruikbaarste technieken: ze is eenvoudig en werpt meteen vruchten af. Begin er vandaag nog mee en kijk wat er gebeurt.

Dit is een van de methodes van Boeddha en zijn discipelen. Atisha is een van zijn discipelen, hij werkt in dezelfde traditie, in dezelfde lijn. Boeddha zegt telkens en telkens weer tegen zijn discipelen: “Ihi passiko – kom en zie”. Zij gaan zeer wetenschappelijk te werk. Het boeddhisme is de meest wetenschappelijke religie ter wereld, vandaar ook dat het boeddhisme elke dag meer terrein wint in de wereld. Naarmate de mensen intelligenter worden zal Boeddha steeds belangrijker gaan worden. Dat kan nauwelijks anders. Naarmate er meer mensen vertrouwd raken met de wetenschap, zal Boeddha een sterkere aantrekkingskracht gaan uitoefenen. Hij zal mensen die wetenschappelijk denken kunnen overtuigen, omdat hij zegt: `Alles wat ik zeg, kun je aan de praktijk toetsen. Ik zeg niet tegen jullie: “Geloof het.” Ik zeg: “Probeer het uit, ondervind wat het is en neem het alleen aan als je het zelf ook zo ervaart. Is dat niet het geval, dan is het niet nodig er geloof aan te hechten.”‘
Probeer deze schitterende techniek van mededogen eens: neem alle ellende in je op en schenk alle vreugde uit.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

Dropping / Knowledge

Dropping / Knowledge

De waarheid moet je zelf ervaren, moet je zelf zien. Als ik de waarheid heb …