Home => Kaartleggen-orakelen => Tarot kaarten => Osho Zen Tarot => Osho Transformatie Tarot => Uniqueness / Onvergelijkbaarheid

Uniqueness / Onvergelijkbaarheid


Elk menselijk wezen is uniek. Er is geen sprake van dat de een meer is dan de ander. Mensen zijn wel allemaal anders.

Op één ding moet ik je attenderen, anders begrijp je me verkeerd. Ik zeg niet dat alle mensen gelijk zijn. Niemand is meer en niemand is minder maar geen twee mensen zijn gelijk. Mensen zijn simpelweg uniek, niet met elkaar te vergelijken. Jij bent jij, ik ben ik. Ik moet naar mijn vermogen aan het leven bijdragen, jij moet naar jouw vermogen aan het leven bijdragen. Ik moet ontdekken wie ik ben, jij moet ontdekken wie jij bent.


Als er geen inferioriteit meer is, houdt ook elk idee van superioriteit op te bestaan. Ze zijn aan elkaar gekoppeld, je kunt je het een niet denken zonder het ander. Wie zich superieur voelt, blijft zich toch in iets anders inferieur voelen. Wie zich inferieur voelt, wil zich in iets anders toch de meerdere voelen. Deze gevoelens verschijnen paarsgewijs, ze horen bij elkaar, het een kan niet zonder het ander.

Het gebeurde eens…

Een zeer trotse man, een krijgsman, een samoerai bracht een bezoek aan een zenmeester. De samoerai was heel beroemd, een nationale vermaardheid. Maar bij het zien van de meester, door de aanblik van de schoonheid en charme die op dat ogenblik van de meester uitgingen, voelde de samoerai zich plotseling heel klein. Misschien was hij wel gekomen met het onbewuste verlangen om zijn superioriteit bevestigd te zien.

Hij zei tegen de meester: `Waarom voel ik me de mindere van u? Een moment geleden voelde ik me nog oké. Toen ik uw kamer binnenkwam, overviel me eensklaps een gevoel van geringheid. Ik heb me nog nooit zo gevoeld. Mijn handen trillen. Ik ben een krijgsman, ik heb de dood vele malen in het gezicht gezien en ik heb daarbij nooit angst gevoeld. Waarom voel ik me nu bang?´

De meester zei: `Wacht even. Als iedereen weg is, krijg je van mij een antwoord.´ Er bleven maar mensen komen die de meester een bezoek wilden brengen en de man werd er moe van, heel erg moe. Tegen de avond was de kamer leeg, iedereen was weg, en de samoerai zei: `Wel, kunt u me nu een antwoord geven?´ De meester zei: `Kom maar mee naar buiten´.

Een nacht met volle maan — de maan liet zich juist boven de horizon zien… En hij zei: `Kijk naar deze bomen, deze boom die hoog in de lucht steekt en deze kleine boom. Ze staan allebei al jaren bij mijn raam en dat heeft nooit een probleem opgeleverd. De kleine boom heeft nooit tegen de hoge boom gezegd: “Hoe komt het dat ik me klein voel bij jou?” Hoe kan dat? De ene boom is klein en de andere is groot en toch hebben ze het daar nooit met elkaar over gehad.´

De samoerai zei: `Omdat ze niet kunnen vergelijken.´

De meester zei: `Dan hoef je het mij niet te vragen, je weet het antwoord zelf.´

Vergelijken leidt tot inferioriteit, superioriteit. Als je niet vergelijkt, verdwijnt alle minderwaardigheid en meerderwaardigheid. Dan ben je, je bent er gewoon. Een kleine struik of een hoge boom, dat maakt niet uit. Je bent jezelf. Je bent nodig. Een grassprietje is evenzeer nodig als de grootste ster. Zonder het grassprietje zou God minder zijn dan hij is. Het geluid van de koekoek is evengoed nodig als een boeddha. De wereld zou erop achteruitgaan als de koekoek er niet was.

Kijk eens om je heen. Alles is nodig en alles past bij elkaar. Het vormt een organisch geheel. Niemand is hoger en niemand is lager, niemand is meer en niemand is minder. Iedereen is onvergelijkbaar uniek.

uit de Osho Transformatie Tarot
…inspiratie voor het speelse in elke dag

Bekijk ook

Prayer / Bidden

Prayer / Bidden

Laat je uitingen getuigen van leven en spontaan zijn. Laat je eigen bewustzijn beslissen over …