XI – Gerechtigheid

Deze kaart staat voor het objectieve inzicht en een bewust en overdacht gevormd oordeel. Het dagelijkse leven ervaren we momenteel als een spiegel, gedragen we ons eerlijk en oprecht, dan wordt ons handelen overeenkomstig gehonoreerd, maar waar we met twijfelachtige middelen proberen iets te bereiken lijden we schipbreuk.

Deze kaart drukt een grote mate van zelf verantwoordelijk zijn uit, voor alles wat we ervaren dragen we onze eigen verantwoordelijkheid.

Deze kaart staat ook voor eerlijk zaken doen met de daarbij passende beloning.

Op het niveau van bewustzijn symboliseert De Gerechtigheid een fase van nuchterheid en verzakelijking waarbij niet ons gevoel de doorslag geeft, maar ons logisch verstand.

Op het vlak van persoonlijke relaties hoeft deze kaart niet persé gelatenheid aan te geven, maar kan ook duiden op vastgelopen betrekkingen. Het hoofdthema van deze kaart is: Zo men doet, zo men ontmoet.

Bekijk ook

XVII - De Ster

XVII – De Ster

Dit is een kaart van hoop en wijsheid en inzicht in grotere samenhangen. Ze symboliseert …