Herkomst en gebruik Tarot

De Rider-Waite tarot, die op aanwijzing van Arthur Edward Waite (1857 – 1942) werd getekend door Pamela Colman Smith (1878 – 1951), verschenen in 1910.

Herkomst

De inzichten van de Rider Waite Tarotkaarten van Dr. A.E. Waite zijn in beeld gebracht door Juffrouw Pamela Colman-Smith. Dit spel geeft door zijn voor velen herkenbare symboliek velen het beste inzicht in de wereld van de kosmische wetmatigheden. Men kan ontdekken dat de interpretatie van de symbolieken van dit spel alles te maken heeft met het pad des levens. De kaartlegger kan via één kaart of een serie kaarten (legpatroon of legmethode genoemd) antwoord geven op de gestelde vraag of vragen. De behoefte aan die antwoorden kan te maken hebben met je persoonlijke en spirituele ontwikkeling op dat moment van de legging.

Gebruik

Tarotkaarten kunnen als een spiegel, een katalysator werken om innerlijke processen op gang te brengen. In onze cultuur weet men vaak niet zo goed raad met irrationale toegangen tot zichzelf. Sommige mensen doen de kaarten af als bijgeloof of zelfs als ‘duivels’. Je moet leren de taal van de symbolen te verstaan, tarotkaarten hebben het vermogen gevoelens te kanaliseren en ze kunnen je de kans bieden een hoger of universeler inzicht te ontwikkelen. Het onderscheid tussen winnen en verliezen, tussen succes en falen vervaagt als je je leven als een reis door de tijd kunt beschouwen.
Tarotkaarten kunnen een spiritueel proces op gang brengen en je helpen je eigen wijsheid naar boven te laten komen. Ze kunnen ons inzicht verschaffen over ons eigen en andermans handelen. In ieder van ons schuilt wel een Magiër of een Hogepriesteres. Wie zoekt is rijp voor het antwoord.. Deze antwoorden vind je in de tarot symbolisch weergegeven. De voorstellingen die op de kaarten worden gebruikt, zijn zo universeel dat interpretaties vanuit zowel het christendom, als ook de kabbala en het hindoeïsme mogelijk zijn. Maar ook vanuit bijvoorbeeld astrologie en numerologie. Symbolen beleef je, je wordt erdoor gegrepen en meegenomen, als het goed is dringen ze in ons diepste wezen door. Onze ziel ‘denkt’ in beelden, en op deze manier wordt onze ziel gevoed. Het doel van de tarot is ook niet zozeer het voorspellen van de toekomst, maar vooral om inzicht te krijgen in onze eigen, vaak ingewikkelde levenspatronen.

Voor het duiden van de kaarten zouden we vooral op onze eigen beleving en intuïtie af moeten gaan. Geen enkele kaart is op zichzelf slecht of goed. Bekers vijf bijvoorbeeld (een kaart van de kleine Arcana) betekent echt niet altijd teleurstelling. En De Ster (XVII grote Arcana) is niet alleen maar ‘een goede kaart’. Er zijn geen eenduidige duidingsbegrippen te geven, je moet een kaart altijd bekijken in de context van je vragen (en eventueel in de context van een hele legging). Datgene wat ‘het toeval’ ons brengt, zou een aanzetting moeten zijn tot een productieve zelfbezinning. Tarotkaarten bevatten slechts beelden, en beelden en symbolen bevatten altijd een persoonlijke en een aan de situatie gebonden component. De Dood (XIII grote Arcana) bijvoorbeeld, jaagt veel mensen angst aan, maar voor mij persoonlijk is het wel een mooie kaart. Het laat me zien dat de tijd rijp is om ergens afscheid van te nemen om zo weer ruimte te maken voor iets nieuws. De Dood zie ik dus als een symbool om iets af te handelen of los te laten. Ik denk dat het belangrijk is de tijd te nemen om een kaart op je in te laten werken, en daarbij kun je best gebruik maken van alle duidingen en interpretaties die anderen al op papier (of op internet) hebben gezet, maar vergeet niet dat het toch altijd gaat om jouw waarneming, jouw ervaring. Elke kaart spreekt voor zichzelf en bij iedere nieuwe beschouwing kan dat op een andere wijze zijn. Sta open voor de boodschap, ontspan je, en concentreer je op je vraagstelling. Vraag jezelf af waar de kaart je aan doet denken, aan welke gebeurtenissen en voorstellingen herinneren ze jou? Welke ervaringen heb je eerder met deze kaart gehad? Welke belevenissen verbindt je met de afzonderlijke op de kaart weergegeven symbolen? Met welke figuur identificeer je jezelf? Vanuit welk perspectief kijk je naar de afbeelding? Welke boodschap zie je zelf in de kaart? Kun je deze boodschap plaatsen in een groter verband? De spontane, persoonlijke interpretatie kan gezichtspunten opleveren die op een heel ander niveau liggen dan wat ik hier schrijf, of anderen ergens anders vertellen. En dat is maar goed ook!

Bekijk ook

De 4 Elementen tov Tarot

De 4 elementen zijn vormen waarin energie zich kan manifesteren hier op aarde. Ze werken in en en buiten ons en vormen de bouwstenen van de aarde zoals wij haar ervaren.