20 – Het Oordeel


In een jaar van Het Oordeel, corresponderend met Pluto, moet u uw eigen sterfelijkheid onder ogen zien, of het nu in de vorm van een persoonlijke ervaring is of van het overlijden van iemand die u kent of het beëindigen van iets. Het resultaat is bevrijdend, hoewel het proces langzaam kan gaan en u er misschien pas na jaren iets van begrijpt. Waarschijnlijk zal een bepaald levensaspect radicaal omgegooid worden. U wordt onverwacht bevrijd van een beperking of obstakel. U hoort uw ‘roeping’ en zou daardoor een geheel nieuw beroep kunnen kiezen.

Gedurende dit jaar maakt u zich bezorgd om de structuur van uw familie en uw op emoties gebaseerde relaties: met uw (huwelijks)partner, gezin, gemeenschap. Ontwaakt u op een nieuw bewustzijnsniveau, of maakt u een spirituele wedergeboorte door, dan verkondigt u uw nieuwe kennis (goede tijdingen) aan anderen in de hoop dat ook zij ontwaken.

U hebt een gevoel van persoonlijke macht. Mogelijk bent u in een positie om anderen of hun bezigheden te beoordelen. Het is in deze tijd belangrijk om deze macht niet ter zelfverheffing te gebruiken en ze in plaats daarvan in te zetten voor het heil van anderen of de samenleving. Maar dat is, zoals het kruis op de banier toont, uw eigen keuze. Het kan ook zijn dat u zelf en uw daden in het verleden worden beoordeeld: misschien wordt u helemaal uitgekleed en met uw drijfveren geconfronteerd.

Bekijk ook

7 - De Zegewagen

7 – De Zegewagen

In een jaar van De Zegewagen handelt u en gaat u verder volgens de in …