IV – De Keizer


De Tarotkaart de Keizer vertegenwoordigt in een relatie tussen de geslachten de man. Hij belichaamt de kwaliteit van het mannelijke principe (yang) als tegenpool van het vrouwelijke (yin). Zijn kenmerken zijn actie, structuur, vorm geven, wilskracht, het vurig-dynamische, het binnendringende en veroverende, directheid, kracht en handelen. In het verband van een relatie symboliseert de Keizer mannelijk gezag, vaderlijkheid, de veroveraar en vormgever van de materie, de initiatiefnemer en leider. In een samenleving die eenzijdig op het mannelijke principe is gericht, zijn de mannelijke grondbeginselen vaak verstard tot harde, dogmatische, soms zelf extreme en perverse vormen. De spreekwoordelijke ‘man met karakter’ is in meer of mindere mate het slachtoffer van de maatschappelijke rolopvattingen geworden, die hem bevelen zijn vrouwelijke kanten te verloochenen en zelfs te bestrijden. Daardoor ontstaat een vorm van autoritair gedrag, gekenmerkt door het principe ‘beheers je’, welke in wezen een karikatuur van de werkelijke mannelijke waarden is. In dezelfde mate als waarin een man zijn vrouwelijkheid afwijst, onderdrukt hij ook de werkelijk bestaande vrouw. Beide aspecten – echte mannelijkheid en verstarde rolverwachtingen kunnen door deze Tarotkaart aangeduid worden.

Trekt een man deze kaart, dan wordt hij ertoe uitgedaagd de reikwijdte van zijn mannelijke krachten te erkennen en ze zonder angst te uiten. Aan de zijde van je partner heb je de mogelijkheid om je mannelijke dimensies te ontwikkelen. Vooral nu is het belangrijk dat je je losmaakt van oude, overleefde voorstellingen van je mannelijkheid. Anders bestaat het gevaar dat je echte kracht gaat verwarren met een star, autoritair gedrag. Je zou het tot ontwikkeling komen van machtsposities – die je onbereikbaar maken – moeten voorkomen. Door ook je zachtheid en gevoeligheid, je zwakheden en behoeften te tonen, ontwikkel je je ware grootheid als man, waardoor je een compleet mens wordt. Als je je mannelijkheid in je relatie toelaat en verder ontwikkelt, help je je partner zijn of haar vrouwelijkheid te ontplooien. Als een vrouw (of vrouwelijke man) deze kaart trekt, dan geeft dat aan dat je je mannelijke facetten moet leren kennen en ontwikkelen. Je echtgenoot, vriend of minnaar (of ook een chef of andere mensen met gezag) fungeert als het ‘middel’ dat jou met je mannelijkheid in contact brengt. Is er sprake van aantrekkingskracht, dan vertegenwoordigt die man belangrijke aspecten van je animus, van je innerlijke man. Dat wat je uiterlijk in een man aantrekt, zijn trekken van je eigen natuur, die naar ontplooiing expressie en bevrediging streven. Als jullie relatie door veel conflicten wordt gekenmerkt, is het waarschijnlijk tijd om af te rekenen met onverwerkte, problematische vaderbindingen. Je verlangt naar een man die werkelijk sterk is en aan wiens zijde je je vrouwelijke dimensies kunt ontplooien. Je hunkert naar een diepere vorm van overgave en stelt daardoor misschien aan je partner eisen die hij helemaal niet kan waarmaken. Zolang je in een man op zoek bent naar de volmaakte vader, zal de basisenergie van je relaties met mannen bepaald worden door het vechten tegen de tekortkomingen van je partner.

Bekijk ook

XI - De Gerechtigdheid

XI – De Gerechtigdheid

Het sterrenbeeld Weegschaal, dat de basis vormt van deze Tarotkaart, staat onder meer voor partnerrelaties, …