0 – De Dwaas


De Dwaas vertegenwoordigt een uitnodiging voor een echt liefdesavontuur. Als je deze kaart trekt, wordt je gevraagd iets buitengewoons te wagen: een diepe duik te nemen – in de onzekerheid en vrijheid die aan de andere kant van al het vertrouwde en bekende te vinden is. De gemiddelde mens calculeert, zoekt zekerheid en berekent. De Dwaas echter roept op tot het vastberaden volgen van de innerlijke waarheid, het onvoorwaardelijk ‘ja-zeggen’ tegen de roep van het eigen hart. Alleen dan is er een kans van slagen voor de grote sprong in de liefde, die tegelijkertijd ook de mogelijkheid biedt tot zelf-transformatie en de bevrijding van angsten.

Als je de Dwaas hebt getrokken, krijg je in je relatie met de drie volgende thema’s te maken: openheid, vrijheid en de bereidheid tot het nemen van risico’s. Dwazen dragen hun hart op hun tong en dat kan in het leven van alledag zowel dom als gevaarlijk zijn. De relatie met een vertrouwd iemand kan echter alleen echt waarde hebben, als je open bent en dingen kunt zeggen waarvan je de gevolgen niet tot in details kunt overzien. Openheid betekent dat je alles kenbaar kunt maken wat je in je hebt. Openheid betekent echter ook dat je bereid bent alles te ontvangen wat je partner je geeft: zijn liefde, maar ook zijn smart, zijn hartstocht, maar ook zijn droefheid. Openheid betekent niet in de laatste plaats ook dat je luistert naar de stem van je hart en deze accepteert zoals hij is – ook al pakt alles daardoor anders uit dan je je had voorgesteld. Als er tussen jou en je partner volledige openheid bestaat, dan ontwikkelt de vrijheid zich vanzelf. Het wezen van de vrijheid, dat door de Dwaas wordt gesymboliseerd, is het loslaten van alle voorstellingen, normen en dwangmatigheden die door externe bronnen zijn opgedrongen. In een relatie betekent dat bij voorbeeld dat je je niet moet richten naar wat je van je ouders en leraren over samenzijn, de huwelijkse staat en familie geleerd hebt. De werkelijkheid die tussen jou en je partner bestaat is zo uniek, dat geen enkele maatstaf, gebaseerd op oude opvattingen, aan jullie feitelijke realiteit recht kan doen. Vrijheid betekent dat je zonder concessies te doen trouw blijft aan de door jou erkende innerlijke waarheid. De weg van het hart, die de Dwaas wil gaan, steunt op liefde en niet op angst. De grootste vijand van de vrijheid is angst.

De Dwaas wordt steeds weer overvallen door de tijger van de angst, maar hij laat zich nimmer overweldigen. Je kunt verschrikkelijk bang zijn, maar desondanks toch je eigen weg blijven gaan. Wie zich niet door zijn angst laat tegenhouden, loopt echter wel risicos. Heeft de Dwaas bij voorbeeld de keuzemogelijkheid tussen twee partners, dan kiest hij niet voor de partner die hem de grootste zekerheid kan bieden. Hij laat zich door de stem van zijn hart leiden en gaat daarheen waarnaar hij zich het meest voelt toegetrokken – blijken dat twee mensen te zijn, dan kiest hij ook voor beiden. Mogelijk is hij dan al snel weer in zijn eentje, maar dat zal zijn vertrouwen op geen enkele manier ondergraven. Heel diep in zijn binnenste weet de Dwaas dat altijd precies die gebeurtenissen plaatsvinden, die hij voor zijn ontwikkeling nodig heeft. En hoe minder hij zich daartegen verzet, hoe gemakkelijker zijn groei verloopt.

De Dwaas kiest niet tegen iedere prijs voor de gemakkelijkere weg. Ieder mens die zichzelf trouw blijft en zijn leven niet op de allereerste plaats op zekerheden en aanpassing baseert, krijgt vroeger of later te maken met het probleem van zijn existentiële onzekerheid. Wie zich overgeeft aan het leven of een geliefde persoon, verlaat de veilige oever van zijn vertrouwde wereldje en ontdekt in zichzelf en het universum een nieuwe vorm van bescherming en geborgenheid.

Bekijk ook

II - De Hogepriesteres

II – De Hogepriesteres

De Hogepriesteres benadrukt het spirituele aspect van een relatie. Zij belichaamt de verbinding met het …