Home => Lichaam & Geest => Gezondheid => Gezondheid & Milieu => Opwarming van de aarde – Global Warming

Opwarming van de aarde – Global WarmingHoe ontstaat Global Warming

Global Warming ontstaat door de uitstoot van diverse schadelijke gassen, voornamelijk CO2. Ondanks dat dit de meest geaccepteerde oorzaak is, is nog niet onomstotelijk bewezen dat Global Warming daadwerkelijk ontstaat door de uitstoot van CO2.

In Nederland wordt Global Warming vaak aangeduid met de term “broeikaseffect.” Het broeikaseffect is noodzakelijk om het leven op aarde in stand te houden, zonder dit effect zou het hier namelijk ijskoud worden. Echter de mate waarin het effect nu stijgt, is ook levensgevaarlijk.

Wat zijn de gevolgen van Global Warming

Door Global Warming warmt de aarde langzaam maar zeker op. Dit gaat heel langzaam, maar de gevolgen zijn groot. Door de opwarming van de oceanen smelten de poolkappen, waardoor het waterpeil stijgt. De gevolgen laten zich raden: laaggelegen gebieden zullen worden overstroomd. Nederland is een laaggelegen land, de westkust zal dus uiteindelijk overspoeld worden als er geen maatregelen genomen worden.

Ook zullen er steeds meer extreme weersomstandigheden ontstaan, hieronder vallen bijvoorbeeld orkanen.

Doordat de kracht van de zon toeneemt, zal er droogte ontstaan op aarde. Hierdoor wordt landbouw welhaast onmogelijk, ook zullen er epidemieën uit kunnen breken.

De gevolgen liegen er dus niet om.

Wat kunnen we doen tegen Global Warming

Om Global Warming tegen te gaan, zullen we minder CO2 moeten produceren. Ook andere chemische verbindingen als CH4, N2O en verschillende fluorverbindingen moeten minder worden uitgestoot. Maatregelen hiervoor worden beschreven in het Kyoto-protocol, of Verdrag van Kyoto, dat door verschillende landen (waaronder Nederland) is ondertekend. Opvallend is dat de USA, notabene de grootste vervuiler van onze planeet, het verdrag (nog) niet heeft ondertekend.
Maatregelen die voorkomen in het protocol:

  • Stoppen met het kappen van regenwouden
  • Het aanbrengen van katalysators in auto’s
  • Het verminderen van de CFK-productie
  • Het ontwikkelen van alternatieve brandstoffen

Deze maatregelen zijn echter zeer kostbaar, waardoor het lastig is ze uit te voeren.

Maar bedenk ook: een beter milieu begint bij jezelf!!
Bedenk hierbij vooral dat CO2 ontstaat door het gebruiken van fossiele brandstof.
  • Pak bijvoorbeeld eens minder vaak de auto.
  • Plant bomen en planten, die nemen CO2 op en zetten het om in onschadelijke suikers.
  • Gebruik geen CFK-spuitbussen (zijn inmiddels ook verboden)
  • Wees zuinig met energie (laat lampen niet onnodig branden, verwarming graadje lager)


Ondanks dat de echte actie toch echt bij de grote machten ligt: alle kleine beetjes helpen!

Verplichte kost voor iedereen is de documentaire “An Inconvenient Truth” van Al Gore, hierin worden de gevolgen van Global Warming uitgelegd, compleet met zeer schokkende foto’s en grafieken.


Je kanhet boek “Een ongemakkelijke waarheid” bestellen op onze online boekenwinkel.
Een ongemakkelijke waarheid
Klik hier of op de afbeelding om het boek te bestellen!
Een ongemakkelijke waarheid? – Al Gore
Prijs: 24.99 €
ISBN: 9789029078672
Uitgeverij: Meulenhoff

Bekijk ook

Oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect

Oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect

Deze tekst geeft een overzicht van de oorzaken en gevolgen van het broeikaseffect. Door dit broeikaseffect dreigt een klimaatverandering te ontstaan die schadelijke gevolgen kan hebben. Daarom is het voor de huidige en toekomstige generaties van het grootste belang aan deze verandering snel een halt toe te roepen. De productie van gassen, die het broeikaseffect veroorzaken, gebeurt in de industrie, de landbouw, het verkeer en ook in het huishouden. Als we het broeikaseffect willen tegenhouden, zullen we daar zelf wat voor moeten doen. De beste plaats om daarmee te beginnen is in uw eigen huis.