Home => Numerologie => Numerologie Algemeen => Betekenis van het getal 11 en waar het verborgen zit!

Betekenis van het getal 11 en waar het verborgen zit!


De lijn die door de oude Egyptische tempel van Debod loopt onthult wie het Vaticaan werkelijk aanbidt. Om patronen in de wereld te begrijpen is het belangrijk met het getal 11 te beginnen.

Verschillende paren obelisken, pilaren, minaretten en torens tonen een monumentale 11. Waarom is dit gedaan en wat is de betekenis hiervan?

Eén van de obelisken van de tempel van Luxor is verplaatst naar het Place de la Concorde. Boaz staat bekend als de pilaar van kracht en vertegenwoordigt de Zon. Jachin is bekend als de pilaar van schoonheid en staat voor de Maan. Boaz en Jachin zijn verwerkt in de architectuur van alle vrijmetselaarsloges.

Eén Zuil van Hercules staat in Afrika en de ander langs de Straat van Gibraltar in Europa. De pilaren zijn tevens te zien op het voorwoord van Sir Francis Bacon’s Novum Organum (1620). Francis Bacon is naar verluidt de grootvader van de vrijmetselarij.

Boaz en Jachin staan op de tarotkaart van de Hogepriesteres. Ze draagt de Thora onder haar arm, ze zit op een troon, bij haar voeten bevindt zich de maansikkel en op haar hoofd draagt ze een Da’at. Illuminati-hogepriesteres Lady Gaga staat ook afgebeeld op een troon tussen twee pilaren. Haar handen benadrukken dat Boaz boven Jachin staat, kracht boven schoonheid.

De torens van het oude World Trade Center telden ieder 111 verdiepingen. De noordelijke toren was 1.368 voet hoog (Boaz) en de zuidelijke toren 1.362 voet (Jachin). New York City en George W. Bush tellen beide 11 letters. New York was de elfde staat van de Verenigde Staten.

Wat betekent 11?

Het wordt wel gezegd dat 11 betrekking heeft op het in balans brengen van het bewustzijn. Het schoolsysteem is vooral gericht op de linker hersenhelft en dit gaat ten koste van de rechter. Vooruitgang in onze samenleving gebeurt enkel op basis van de linker hersenhelft. De vrouwelijke rechter hersenhelft is systematisch onderdrukt geweest.

Psychische gezondheid wordt bereikt wanneer beide hersenhelften in balans zijn. Extremen worden op Aarde ervaren omdat het menselijk bewustzijn niet in balans is.

Kabbalistische levensboom

In de Levensboom van de joodse Kabbala bevinden zich 10 sefirot plus nog een geheime die Da’at wordt genoemd. “Mensen die openhartig worden zoals het licht kunnen het zien en voor hen worden de voordelen van het licht van Da’at ‘onthuld’. Mensen die egoïstisch blijven kunnen het echter niet zien en voor hen blijven de voordelen ‘verborgen’.”

Apollo 11 was de eerste missie die naar verluidt de Maan bereikte.

Jim Mars stelt in zijn boek Crossfire: The Plot That Killed Kennedy dat executive order 11110 op 4 juni 1963 werd ondertekend door JFK om de Federal Reserve minder macht te geven. JFK werd op 22 november 1963 vermoord, 11+11 dagen in de 11e maand van 1963.

Het Vrijheidsbeeld is van de onderzijde van de voet tot de bovenzijde van het hoofd 111 voet en 1 inch hoog. De zeven stralen op de kroon en de 11 punten van de ster komen overeen met de verhoudingen van de Grote Piramide (7:11). In het boek Talisman van Graham Hancock en Robert Bauval wordt uitgelegd dat deze godin in feite de Egyptische Isis is.

Londen

Eén lengtegraad staat bij de evenaar gelijk aan 111.111 meter. De zonnecyclus duurt 11 jaar. De oprichters van de tempeliers kwamen in het jaar 1111 voor het eerst bijeen. 1111 California Street is het adres van een masonisch centrum op Nob Hill in San Francisco. 111 Cannon Street is het adres van de London Stone aan de basis van de straatpiramide in Londen. De London Stone wordt erkend als symbolische autoriteit en het hart van Londen.

De Eerste Wereldoorlog eindigde officieel op het elfde uur van de elfde dag van de elfde maand van 1918. In de meeste landen wordt Remembrance Day op 11/11 om 11 uur gevierd. De Stone of Remembrance bevat de inscriptie: ‘Greater love hath no man’. Op de dag van de viering valt het zonlicht om 11 uur precies op het woord ‘love’.

In Londen is een interessante uitlijning te ontwaren. Een rechte lijn verbindt het Queen Victoria Memorial voor het Buckingham Palace met de cenotaaf van Remembrance Day. Deze lijn gaat door het 444 voet hoge en 32 capsules tellende London Eye en komt uit bij 32 London Bridge. Tweeëndertig is uiteraard een belangrijk masonisch getal in de Scottish rite.

Shard London Bridge zal het hoogste gebouw in de Europese Unie worden tot het op den duur wordt afgetroefd door Hermitage Plaza in Parijs. Het gebouw van architect Renzo Piano is momenteel in aanbouw en zal 72 verdiepingen tellen met een oppervlakte van 111.000 vierkante meter. In de Kabbala wordt het nummer 72 Shemhamphorasch genoemd, verwijzend naar het aantal namen van God.

Het logo van Bank of America bevat zowel coderingen van 11:11 en 33. Eén blauw paar en twee rode vormen samen 33.

Bron: Viewzone.com

Bekijk ook

Kleuren en getallen

Kleuren en getallen

Wat hebben de getallen 3, 6 en 9 te maken met de kleuren zwart, rood en wit? Op het eerste gezicht niets, totdat je in de gaten krijgt dat deze getallen en kleuren bij alle oude volkeren over de gehele wereld bekend waren en gebruikt werden. Maar waarom en vooral waarvoor?