Home => Oosterse Stromingen => Zen => Uitspraken & inzichten van Osho – Deel 1

Uitspraken & inzichten van Osho – Deel 1


“Dit is mijn houding: jij bent hier, elk individueel is hier, het hele bestaan is beschikbaar. Alles wat nodig is, is stil te zijn en naar het bestaan te luisteren. Er is geen behoefte aan religie, er is geen behoefte aan een god, er is geen behoefte aan priesterschap, er is geen behoefte aan een organisatie. Ik vertrouw in de individueel met onbetwistbare zekerheid. Niemand tot nu toe heeft vertrouwen in de individueel gehad op deze manier. Dus al die dingen kunnen verwijderd worden. Nu alles wat over is voor jou is een staat van meditatie wat een staat van absolute stilte betekent. Zelfs het woord meditatie maakt het moeilijker. Het is beter het gewoon simpel te noemen, onschuldige stilte. En het bestaan opent al zijn schoonheden naar jou.”

“Ik ben geen beoefenaar van de logica. Ik ben existentialistisch. Ik geloof in deze redeloze, mooie gaos van het bestaan. Het is gewoonweg, aan het ontpoppen, aan het bloeien, aan het dansen – maar vraag niet waarom. Gewoon een overstroming van energie, zonder een enkele rede. Ik ben samen met het bestaan.”

“Soms komen dwaze mensen naar mij toe en vragen: ´ Wat is uw leer in het kort? Welke van uw boeken beslaan uw hele leer? ´ Ik heb geen leer! Dat is waarom er zoveel boeken mogelijk zijn. Hoe kunnen anders zoveel boeken mogelijk zijn? Als je een bepaalde leer hebt, dan zijn één of twee boeken genoeg. Dat is waarom ik voor altijd door kan gaan met praten, omdat ik geen leer heb. Elke leer vroeger of later uitgeput zijn; ik kan niet uitgeput raken. Er is geen begin en geen eind… we zitten altijd in het midden. Ik ben geen leerraar.”

“Voor zover ik mij bezorgd maak, ik heb nog nooit iets gepland; ik heb simpelweg geleefd, afvragend wat er hierna zal gebeuren.”

“Ik ben geen Messias, en ik ben geen missionaris. En ik ben niet hier om een kerk te stichten of een leerstelling aan de wereld te geven, een nieuwe religie, nee. Mijn inspanning is totaal anders: een nieuw bewustzijn niet een nieuwe religie, een nieuw bewustzijn niet een nieuwe leerstelling. Genoeg leerstellingen genoeg religies! De mens heeft een nieuw bewustzijn nodig. En de enige manier om bewustzijn in te brengen is door van alle kanten te blijven bikken zodat langzaam stukken van je gedachten blijven vallen. Het beeld van de boeddha ligt in jou verscholen. Op dit moment ben je een rots. Als ik doorga met bikken, stukken af blijf hakken, langzaam zal de boeddha verschijnen.”

“Ik ben geheel niet geïnteresseerd om iemand te bekeren in mijn ideologie – die heb ik niet. Ten tweede, ik geloof dat de werkelijke poging om iemand te bekeren gewelddadig is, het hindert zijn individualiteit, in zijn uniekheid, in zijn vrijheid.”

“De Boeddha´s van het verleden hielden zich niet bezig met een sociale revolutie. Hun hele belang was hun eigen overwinning, met hun eigen spirituele talent. Op een bepaalde manier waren ze heel egoïstisch. En door hun egoïsme, heeft het Oosten geen revolutie gekend. Als alle genieën zo egoïstisch werden, wie ging dan de boodschap het idee geven voor een revolutie? Op z´n meest kunnen ze weldadigheid leren aan de armen, ze kunnen niet een wereld voorstellen zonder armoede. Ik kan me een wereld voorstellen zonder armoede, zonder klasse, zonder natie, zonder religies, zonder een soort van discriminatie. Ik stel me en wereld voor dat één geheel is, een mensdom dat een geheel is, een mensdom dat alles deelt — innerlijk en uiterlijk – een diep spiritueel broederschap.”

“Mijn manier is beschreven als dat van het hart, maar dit is niet waar. Het hart zal je allemaal soorten van verbeeldingen, hallucinaties, illusies, zoete dromen geven — maar kan je geen waarheid geven. De waarheid licht achter beiden: het is in ons bewustzijn, wat geen hoofd noch hart is.”

“Ik ben geen idee en ik ben niet permanent. Ik verander. Ik ga absoluut akkoord met Heraclitus dat je niet twee keer in dezelfde rivier kan stappen. Vertaald, je kan dezelfde persoon niet nog een keer ontmoeten. Ik ga niet alleen akkoord met hem, ik ga een stukje verder: ik zeg dat je niet eens één keer in dezelfde rivier kan stappen. Weer voor de menselijke wereld vertaald, het betekent dat je dezelfde persoon niet eens één keer kan ontmoeten, omdat tijdens de ontmoeting is hij aan het veranderen, jij bent aan het veranderen, de hele wereld is aan het veranderen.”

“Ik ga jullie geen eind bestemming geven. Ik kan je alleen een richting geven – wakker, vibrerend van leven, onbekend, altijd verrassend, onvoorspelbaar. Ik ga je geen kaart geven. Ik kan je alleen een passie geven om het te ontdekken. Ja, een kaart is niet nodig; grote passie, grote passie om te ontdekken is nodig. Dan laat ik je alleen. Dan ga je op jezelf. Beweeg in het onmetelijke, in het oneindige, en weer en weer, leer erop te vertrouwen. Geef je over in de handen van het leven.”

“Ik ben niet een filosoof, ik ben geen systematiseerder; ik ben absoluut anarchistisch, zo anarchistisch als het leven. Ik geloof niet in systemen. Ik ben een niet systematische niet anarchistische stroom; ik ben niet eens een persoon, gewoon een proces. Ik weet niet wat ik gisteren tegen jullie heb gezegd, en de persoon die dat heeft gezegd is niet hier om te antwoorden; hij is weg. Ik ben hier, en ik ben beantwoordbaar alleen voor dit moment. Dus wacht niet op morgen want dan zal ik hier niet zijn. En wie gaat consequentie maken, wie gaat het draad vinden dat niet tegenstrijdig is? Er is niemand, en ik zou willen dat jij hetzelfde bent.”

“Ik ben niemand. Ik behoor tot geen één natie, ik behoor tot geen één religie, ik behoor niet tot en politieke partij. Ik ben gewoon een individueel, zoals het bestaan mij heeft gecreëerd. Ik heb mezelf absoluut onbeïnvloed gehouden van elke idiote ideologie – religieus, politiek, sociaal, financieel. En het mirakel is omdat ik niet belast ben met al deze glazen voor mijn ogen, en gordijnen voor me, dat ik helder kan zien.”

“Gelach ontspant. En ontspanning is spiritueel. Gelach brengt je op de aarde, Haalt je terug van al die stomme ideeën van ik-ben-heiliger-dan-gij. Gelach brengt je terug naar de realiteit zoals het is. De wereld is en spel van god, een kosmische grap. En tenzij je begrijpt dat het een kosmische grap is ben je nooit in staat het ultieme mysterie te begrijpen. Ik ben helemaal voor grappen, ik ben helemaal voor gelach.”

“Mijn toenadering is een discontinuïteit met het verleden. Ik leer je eerst te leven als een Zorba, en alleen op dat fundament zal de tempel verreizen van de boeddha in jou. En op deze manier vervoegen we het uiterlijke en het innerlijke in één volledigheid. Het uiterlijke is ook van jou net zoveel als het innerlijke.”

“Ik ben geen discipel van iemand. Ik behoor niet tot een geloof systeem. Ik houd van mensen van uit de hele wereld en ik vergelijk ze nooit. Ze zijn allemaal uniek: een Zarathustra is een Zarathustra, een Mahavira is een Mahavira, een Buddha is een Buddha, een Jezus is een Jezus, een Moses is een Moses…zei zijn zo uniek dat je geen maatstaaf van ze moet maken waar iedereen mee moet kloppen.”

“Al mijn inspanning is om de mens terug naar zijn natuurlijke zelf te brengen. Ik zal zwaar veroordeeld worden, ik zal bekritiseerd worden. Elke religie, elke traditie, elk moreel, elke ethische code zal mij zwaar gaan veroordelen. Dat verrast me niet! Ik verwacht het, want wat ik zeg en doe zal de koers van menselijk bewustzijn veranderen.”

“Ik ben niet serieus! Wat ik tegen je zeg is vanuit speelsheid. Het is meer een roddel dan een evangelie.”

“Ik ben noch een oosterse man noch een westerse man. Ik behoor niet tot een land, tot een natie, tot een religie. Want als je tot een land behoort, kan je niet tot alles behoren. En als je tot een religie behoort, kunnen niet alle religies van jou zijn. Ik behoor tot geen één. Ik heb geen wortels in een land, in een religie, in een bepaald deel van de mensheid. Alle inspanning is om een situatie te creëren waarin de verdeling tussen het Oosten en het Westen vervalt.”

“Nu is mijn inspanning: net als die van Adinatha en Boeddha god te ontbinden, ook ontbinden van religie. Met religie bedoel ik een georganiseerde doctrine, geloofsovertuiging, ritueel, priesterschap. Alle georganiseerde religies, of met god of zonder god, hebben de mensheid misleid. En de kern oorzaak is organisatie geweest, want organisatie heeft zijn eigen wegen die tegen meditatie in gaan. Organisatie is eigenlijk een politiek fenomeen, het is niet religieus. Het is een andere manier van macht en de wil voor macht. Laat alleen meditatie zodat het op geen manier vergeten kan worden. Er is niets om het te vervangen. Er is geen god en er is geen religie. Ik wil dat religie voor de eerste keer absoluut individueel is.”

“Ik geef alleen om die gene die bereid zijn om de richting van het menselijke bewustzijn te veranderen. Ik zal anderen beledigen, ik zal anderen ergeren, Ik zal anderen irriteren, ik zal jaloezie creëren bij anderen. Dit is een onderdeel van mijn techniek. Ik ben ze echt aan het blootstellen. Als ze enige intelligentie hebben zullen ze het begrijpen.”

“Ik zeg iets over het onuitsprekelijke. Ik zeg iets over het ultieme mysterie. Jij kan het begrijpen, en toch kan je het nooit totaal begrijpen. Het knijpt ertussenuit, het ontsnapt. Het is binnen bereik, maar niet grijpbaar. Je komt altijd dichter en dichter bij, maar je komt nooit aan. En de dag dat je aankomt, en dan ben jij niet meer daar; de scheiding tussen de zoeker en het gezochte verdwijnt. Dan ben jij het. Gij bent het — dan ben jij het!”

“Ik ben niet een filosoof die een gedachten systeem probeert te maken. Ik ben een mysticus die probeert de mysteries bekend te maken die beschikbaar zijn geworden voor mij.”

“Ik heb geen familie. Ik heb mensen waarvan ik houd, die van mij houden, maar er zijn geen familie banden. Niemand behoort tot mij. Evenmin behoor ik tot iemand. Iedereen heeft zijn eigen individualiteit, totaal puur, zonder een gevangenis in de naam van liefde, in de naam van religie, in de naam van de natie, in de naam van een ras – mooie namen alleen verschuilen ze lelijke gevangenissen.”

“Ik moet wel moppen vertellen omdat jullie allemaal religieuze mensen zijn, je neigt serieus te zijn. Ik moet je af en toe kietelen zodat je je religieusheid kan vergeten, je vergeet alle filosofieën, theorieën, systemen, en je valt terug op aarde. Ik moet je steeds weer en weer terug brengen op aarde, anders dreig je serieus te worden, meer en meer serieus. En serieusheid is een groeiend kanker gezwel”

“Ik ben geen leerraar, en dit is geen plaats waar kennis belangrijk is. Ik ben gewoon een aanwezigheid om in jou te inspireren dat gene wat slapend is. Om jou toe te staan jezelf te herkennen.”

“Ik ben niet hier om je vooroordelen te helpen, ik ben niet hier om je tradities te helpen, je conditionering. Mijn werk is om jou compleet te vernielen, omdat alleen dan als je totaal vernield bent ben je opnieuw geboren.”

“Dus als je op een dag iets begint te verzamelen, dan haal ik het op een andere dag weer weg. Ik sta niet toe dat je ook maar iets verzamelt. Vroeger of later, zal je zeker wakker worden voor het feit dat iets totaal anders aan het transpireren is. Het is niet dat ik je een dogma geef om in te geloven, en filosofie om naar te leven, nee, helemaal niet. Ik ben beslist vernietigend, ik neem alles van je af.”

“Onthoud altijd dat ik een dichter ben, niet een filosoof. Onthoud altijd dat ik geen missionaris ben, maar een muzikant spelend op de harp van jou hart.”

“Naar jou toe lijk ik zelftegensprekend, inconsequent, om de simpele rede dat ik heb besloten niet dood te gaan voordat ik dood ben. Ik zal blijven leven tot de aller laatste ademhaling, dus je kan niet zeker van mij zijn tot mijn laatste ademhaling. Daarna kan je een beeld van mij creëren en daar tevreden mee zijn. Maar onthoud, dat ben ik niet.”

“De meester als een vriend kan een immense hulp zijn, maar de meester moet geen eigenaar worden. Hij moet de discipelen niet bezitten als slaven, hij moet niet vragen voor geen enkele overgave. De overgave moet voor het hele bestaan zijn, niet voor een individueel…”

“Wat de Boeddha´s ook deden in het verleden was goed, maar niet genoeg. Zei creëerde voor zich zelf de hoogste piek van bewustzijn. Ik zou die hoogste piek voor iedereen willen creëren — in ieder geval voor diegenen die ernaar op zoek zijn.”

“Mensen vragen mij waarom de maatschappij tegen mij is. De maatschappij is niet tegen mij – ik ben anti-maatschappij. Maar ik kan er niets aan doen – ik moet mijn ding doen. Ik moet delen wat er met mij is gebeurd, en in dat zelfde delen ga ik tegen de maatschappij in.”

“Gautama Boeddha is een prototype van alle oude meesters. De discipel moet op grote afstand gehouden worden. Hij moet discipline leren, respect, gehoorzaamheid. Op een bepaalde manier was het een spirituele slavernij. Ik wil niet dat jullie 4 mijn slaven zijn en ik wil niet dat jullie mij gehoorzamen. Ik wil gewoon dat jullie mij begrijpen, en als mijn ervaring authentiek is en jouw intelligentie is instaat het te begrijpen, volg je het op je eigen kracht. Het is geen gehoorzaamheid. Ik zeg je niet om iets te doen, ik zeg je het gewoon te begrijpen en dan je begrip te volgen waar het ook heen leidt. Ik ben blij met wat je ook wordt; Blijf gewoon waarheidsgezind en oprecht naar jezelf toe.”

“Ik ben geen manier aan het onderwijzen, zodat je niet kan claimen dat mijn manier de beste manier is – het is helemaal geen manier. Je kan niet zeggen dat dit de enige manier is, omdat ik zeg dat er helemaal geen manier bestaat. Ik probeer je gewoon alert te maken op datgene wat er nu al is. Het klopt in je hart, het is god kloppend in je hart. Het pulseert in je bestaan; elke vezel in je lichaam, in je bestaan, is levend. Die levendigheid is god.”

“Mijn bericht is te nieuw. India is te oud, stokoud, traditioneel. Ik ben opstandig. In feite, ben ik geen Indiër. Als ik een Indiër was zou ik al bevooroordeeld zijn in voordeel van India. Dan kan mijn boodschap niet universeel zijn. Het zal heel ver weg Indiaas zijn, fundamenteel Indiaas – gecamoufleerd, verstopt achter mooie woorden, afleidingen, maar het blijft essentieel Indiaas. Het kan niet universeel zijn. Ik ben niet een Indiër. Ik behoor tot geen één natie. Mijn boodschap is universeel.”

“Om eerlijk met je te zijn – wat ik eigenlijk niet ben – ik weet niet wie ik ben. Kennis is niet mogelijk hier waar ik ben. Alleen de kenner is over, de kennis is verdwenen; alleen de container is over, de inhoud is niet meer.”

“Ik ben werkeloos. Ik doe helemaal niets: alle verlangens zij weg, al het doen is weg. Ik ben gewoon hier. Ik ben het bestaan voor jou. Als je lief hebt, zal je mij ontvangen en welkom heten, en je zal geweldig profiteren. Als je haat zal je het missen, en de verantwoordelijkheid zal van jou zijn. Nu is het aan jou om te kiezen. Maar ik doe niets.”

“De mensen blijven me vragen, ´waarom is de wereld zo tegen jou?´ De wereld is niet tegen mij. Ik ben tegen de wereld, omdat ik voor waarheid heb gekozen. En ik zal alleen zeggen wat absoluut mijn ervaring is. Ik zal op geen enkele manier compenseren, voor geen enkele rede dan ook.”

Osho (Bhagwan Shree Rajneesh)

Bekijk ook

Zazen - De zitmeditatie

Zazen – De zitmeditatie

Een keuze voor de Zen-weg heeft praktische consequenties voor je dagelijkse leefritme. Je hoeft je niet uit de maatschappij terug te trekken, je hoeft geen monnik te worden, maar je ruimt wel tijd en plaats in voor de beoefening van de zitmeditatie.