Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Dromen en duidingen => Dromen over Dieren – wat betekent dat?

Dromen over Dieren – wat betekent dat?


Dieren maken deel uit van ons leven en komen vaak voor in dromen. Afhankelijk van de context kunnen dieren in onze dromen verschillende betekenissen hebben. In sommige dromen staat de verschijning van dieren voor onze eigen behoeften of karaktertrekken: onze ‘wilde’ kant. Droom je bijvoorbeeld dat je vecht met een dier, dan ben je waarschijnlijk in strijd met een deel van jezelf dat je onbewust afwijst.

Droomdieren vertegenwoordigen vaak bepaalde karaktertrekken. Dieren die in dromen verschijnen staan symbool voor situaties die in het echt spelen. We zijn geneigd elk dier te associëren met bepaalde eigenschappen. Zo vinden veel mensen katten afstandelijk en hooghartig, honden trouw en volgzaam en slangen boosaardig en bedrieglijk.

Dikwijls dromen we over dieren die we onlangs hebben gezien, bijvoorbeeld de hond van een kennis. Toch kan een dier in een droom symbool staan voor onze mening over een bepaalde persoon of situatie, Een vriend die u niet oprecht vindt, kan in uw droom de vorm aannemen van een slang. De slang staat in dit geval voor uw onderbewuste wantrouwen.

Huisdieren

Dromen over wilde dieren weerspiegelen doorgaans uw instinctieve, emotionele en intuïtieve kanten. Huisdieren in een droom hebben een heel andere betekenis. We hechten aan een huisdier als aan een goede vriend. De band tussen een mens en zijn huisdier beantwoordt ons verlangen naar onvoorwaardelijke vriendschap en trouw. Een droom over je huisdier symboliseert je behoefte aan zijn vriendschap en je liefde voor hem.

Werkdieren

Werkdieren verschijnen in je droom als je wilt weten hoe ver je krachten reiken. Het werkdier leert je meer over je sterke kant. Zo symboliseren paarden kracht en doorzettingsvermogen in je zakelijke. persoonlijke en seksuele leven. Een kameel staat voor de behoefte het rustig aan te doen en energie te sparen voor de lange weg voor je.

Boerderijdieren

Boerderijdieren en vee vertegenwoordigen een gecultiveerde versie van je natuurlijke instincten. Een stier kan staan voor forse tegenwerking op het zakelijke vlak. Een kudde koeien symboliseert meestal voorspoed. Varkens kunnen duiden op familieproblemen, maar voorspellen tevens goede zaken. Heb je zelf een boerenbedrijf, dan kunnen je dagelijkse ervaringen je dromen beïnvloeden. De dieren die verschijnen hebben in dat geval niet altijd een symbolische betekenis.

Dieren in Dierentuinen

Als je denkt aan een dierentuin, zie je waarschijnlijk niet alleen exotische dieren voor je, maar ook de tralies die hun vrijheid beperken. Een droom over dieren in gevangenschap verwijst naar diep weggestopte emoties. De diersoort in je droom vertelt je welke emotie je hebt onderdrukt. Dierentuindieren kunnen ook verwijzen naar anderen. Zo staan spelende apen vaak voor een onruststoker in je sociale leven. Een olifant geeft aan dat het goed benutten van je geheugen je voorspoed kan brengen.

Wilde Dieren

Onze diepste emoties en drijfveren komen boven in dromen over wilde dieren. De dierverschijningen onthullen onze oerinstincten. Ook kunnen ze staan voor talenten of eigenschappen die we graag verder zouden willen ontwikkelen. Denk maar aan de gratie van een dolfijn of de snelheid van een cheeta.

Insecten

Soms staat een droom over insecten voor angsten en zorgen. Insecten in dromen hebben echter meer betekenissen. Mieren symboliseren ijver en doorzettingsvermogen. Ze staan echter ook voor inschikkelijkheid en kunnen een teken zijn dat je leven overgeorganiseerd is. Een spin die een web weeft, duidt op financieel voordeel. Een vlinder staat voor verandering.

Dieren en Culturen

Het dierenrijk is altijd al een bron van symboliek geweest. In mythen en volksoverleveringen worden veel dieren gezien als archetypen. Ze staan symbool voor bepaalde karaktertrekken. De vos is sluw, de hond loyaal en beschermend, de vogel onafhankelijk, enzovoort. Deze associaties bestaan ook vandaag de dag nog. Dat blijkt wel uit gezegden, als ‘zo sluw als een vos’ of ‘zo dom als een ezel’. Deze associaties kunnen echter per cultuur verschillen. Zo kan een vleermuis in een droom voor ons onheilspellende zijn. In het oosten staat vleermuizen echter voor geluk en voorspoed. daar zal een dergelijke droom dan ook heel anders worden verklaard.

Bekijk ook

Dromen - een fascinerend proces

Dromen – een fascinerend proces

Het analyseren van dromen is een fascinerend proces, dat veel onthult over gedachten, gevoelens en je relatie met anderen. Een droom is een weerspiegeling van gedachten en de wereld om je heen.