Home => Tantra en seksualiteit => Tantra: de kunst van liefhebben

Tantra: de kunst van liefhebben


Er bestaan maar weinig onderwerpen waar zoveel over gepraat, geschreven en gepubliceerd wordt in alle media. Seks is een populair onderwerp. Zo is het ook met tantra. Voor mensen die op zoek zijn naar een meer vervullend liefdes- en seksleven lijkt tantra een valabel alternatief met een oosters tintje.

Als je even googled op het woordje tantra, kom je snel tot de vaststelling dat tantra in vele gevallen geassocieerd wordt met een vorm van massage, met als doel de seksuele energie op te wekken en te laten stromen in het ganse lichaam, en/of als een middel om te leren hoe je langer kan vrijen en meerdere of meer intense orgasmes kan beleven.

Tantra is echter veel meer dan dat.

De oorsprong van tantra gaat terug tot in het vroege Indië, waar het een esoterische traditie was, gebaseerd op de kennis over het mysterie van goddelijke liefde tussen man en vrouw. Men maakte gebruik van meditatie, yoga en rituelen om mensen in verbinding te brengen met het goddelijke in zichzelf. Hierbij werden alle facetten van het dagelijkse leven benaderd, inclusief de seksuele liefde. Tantra verschilt in haar benadering met die van de meeste andere (spirituele/religieuze) tradities: er is geen sprake van onderdrukking (via dogma’s, regels, voorschriften), maar van acceptatie, bewustwording en transformatie.

Ondertussen is tantra in het westen (de zogenaamde neo-tantra) vooral gekend als een vorm van ’spirituele seks’ of ’seks als zingeving’. Een heel mooie omschrijving hiervan is die van Diana (Puja) Richardson:

“De meest eenvoudige definitie van tantra is de unie tussen seks en meditatie. Het is tegelijkertijd een fysieke en spirituele gebeurtenis, waar twee ogenschijnlijk tegengestelde extremen samen smelten. Als dit gebeurt worden we overspoeld door het huidige moment en komen we in contact met de magie van het ‘nu’. De stralende kwaliteit van deze dimensie creëert een frisse levendigheid in de ogen, een liefdeslied in het hart en een diepere appreciatie voor onze omgeving, onze geliefde en onszelf. We worden gevoeliger omdat de essentiële energie van het universum, het pulserende leven zelf, door ons heen beweegt.”

Twee ogenschijnlijk tegengestelde extremen

Het grootste inzicht van tantra is dat mannelijke en vrouwelijke energie gelijke maar tegengestelde energieën zijn. Ze trekken elkaar aan en zijn complementair, zoals yang en yin, licht en duister, positief en negatief. Dit natuurlijke biologische gegeven is duidelijk zichtbaar in de aantrekkingskracht die er is tussen het mannelijke en het vrouwelijke.

Ook binnen in het lichaam van elke man en vrouw is deze polariteit aanwezig (de innerlijke man en vrouw). Als we de natuur haar gang laten gaan, dan ontstaat er bij het samenbrengen van de vrouwelijke met de mannelijke pool helemaal vanzelf een wisselwerking, die we kunnen ervaren als de stroom van seksuele energie doorheen ons lichaam.

Dit is een heel subtiel proces: van zodra er meer spanning en hardheid is in het lichaam en de geslachtsorganen wordt de polariteit verstoord. Oude pijn, trauma’s, emoties, spanningen, opwinding en stress zijn hier de grootste oorzaak van. Om ondanks die verstoorde polariteit toch nog in staat te zijn seksuele energie te voelen stromen gaan we op zoek naar meer stimulatie in de vorm van technieken, hulpmiddelen, fantasie, enz… Dit werkt tijdelijk maar heeft jammer genoeg tot gevolg dat de spanning nog hoger wordt, met verminderde gevoeligheid en nog meer verstoorde polariteit tot gevolg. Een vicieuze cirkel…

Tantra biedt hier een bijzonder effectieve oplossing door via ontspanning en gewaarzijn de natuurlijke polariteit van het lichaam en de seksuele organen te herstellen. Zo is het voor iedereen mogelijk opnieuw te leren genieten van het vrij stromen van de seksuele liefdes- en levensenergie.

De unie tussen meditatie en seks

In tantra moeten we niets onderdrukken, er is enkel de uitnodiging om op een eerlijke manier te observeren wat er is, en wat de gevolgen zijn van wat we doen. Om ons bewust te worden van wat er is, is ‘meditatie’ een probaat middel.

Meditatie betekent hier vooral ‘met je aandacht aanwezig zijn bij wat er te voelen is in je lichaam’. Je lichaam is dan een bijzondere brug naar je ‘zijn’, je diepste wezen. Door met je aandacht en bewustzijn naar je lichaam te voelen, wordt alles vanzelf langzamer, meer ontspannen, en minder gericht op resultaat. Je komt vanzelf meer in het nu.

Door met aandacht te vrijen, kan seks niet langer mechanisch en doelgericht zijn, en gaat het voorbij aan het louter geven en ontvangen van genot. Er ontstaat een natuurlijke uitwisseling van energie die je een warm, tintelend, vitaal en extatisch gevoel geeft. Je komt meer en dieper in contact met een gevoel van liefde in jezelf en tussen jou en je partner. Door op deze manier te vrijen creëer je echt meer liefde (in het Engels is vrijen letterlijk: ‘to make love’).

De magie van het ‘nu’

Door te vrijen met aandacht, kom je vanzelf in het ‘hier en nu’ terecht. Elke ontmoeting tussen jou en je geliefde is een nieuwe ontmoeting, en elk moment is een nieuwe kans om te genieten van wat er is.

Je hoeft niet langer te ‘werken’ om een orgasme te bereiken, maar je kan genieten van elk moment. Door de ontspanning en het langer genieten van de seksuele liefdesstroom in jezelf en je geliefde, kom je in een ‘orgastische staat die geen einde of begin kent’. En als er toch een orgasme komt, is het moeiteloos en vanzelf.

Hoe meer je in staat bent om in ‘het hier en nu’ met je aandacht bij die stroom van liefde en leven te blijven, hoe meer je liefde een constante wordt en hoe meer die liefde tastbaar wordt in alle aspecten van je leven. Tantrische seks is eigenlijk een bijzondere meditatie-oefening die leidt tot een ontspannen en vitaal lichaam, een open hart en een stil hoofd.

Tantra in het dagelijkse leven

De liefde die ontstaat door op deze manier te vrijen is niet langer sentimenteel, maar vrij van emotie. Emotionele liefde is gelukkig vandaag, en ongelukkig morgen of omgekeerd… Het is het verlangen en de verwachting dat iets of iemand anders je ‘heel’ maakt. Emoties en spanningen maken het lichaam harder, waardoor het moeilijker wordt om liefde te voelen, ook al is ze er altijd. Daarom is het belangrijk om naast de seksuele praktijk van tantra je ‘meditatieve aandacht’ mee te nemen in je dagelijkse leven.

Het is onze ervaring dat vrijen op deze manier een stevig fundament is om vertrekkend bij jezelf steeds meer liefde te ervaren bij alles wat er is in je leven, en bij alles wat je doet. Je voelt je steeds meer verbonden en één. Een bevrijdend en vervullend gevoel dat we iedereen van harte toewensen!

Door Ilse Philips en Bart Denys
Bron: Liefhebben.be