Home => Spiritualiteit & Nieuwe tijd => Spiritualiteit & Maatschappij => Elf tips voor meer spiritualiteit op de werkvloer

Elf tips voor meer spiritualiteit op de werkvloer


Spiritualiteit op de werkvloer is hot! Vakbonden vinden zelfs dat meditatie moet worden opgenomen in cao’s. Een goed plan? Jazeker, vindt Sheila Neijman. Spiritualiteit komt de prestaties van uw organisatie ten goede. En is spiritualiteit zweverig? Welnee!

Is spiritualiteit zweverig?

Spiritualiteit is niet zweverig. Spiritus betekent geest en spiritualiteit krijgt steeds meer de betekenis van persoonlijke innerlijke ervaringen, bewustwording van wie u bent. Mensen vragen zich af wie zij zijn en wat hun bestemming of drijfveer in het leven is. Spiritualiteit voor ondernemingen kan betekenen dat een bedrijf niet alleen uit is op winst, resultaten, harde productiecijfers en efficiency, maar waarbij ook idealisme, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling hoogtij viert. Kennis van materie is belangrijk, maar samenwerking eveneens. Een succesvolle onderneming is wellicht een onderneming waarbij zowel deskundigheid als spiritualiteit centraal staat. Ondernemers spiritualiteit is wellicht een verlangen van mensen om zinvol te werken aan doelen die er ook daadwerkelijk toe doen.

Nieuwe zakelijkheid?

Het bedrijfleven richt zich vaak op resultaten, rationele uitgangspunten, kwaliteit en prestaties. Echter wij mensen zijn geen productiemiddel maar bestaan uit emoties, “word ik wel gewaardeerd”, “doe ik het wel goed”, “vind ik mijn werk nog wel leuk”? Het vinden van de juiste balans hierin is een uitdaging. Wie zijn emoties de baas kan zijn en zijn emoties kan bespelen gaat gemakkelijk met mensen om, weet een ander in zijn waarde te laten en heeft een goed gevoel van eigenwaarde. Wie zijn emoties vaardig is, heeft succes en invloed. Iedereen kan succesvol zijn. Succes vereist een actieve houding en geen slachtoffermentaliteit. Persoonlijke effectiviteit wordt vaak geblokkeerd door emoties en staan zakelijk succes in de weg. We hebben eigenlijk nooit goed geleerd hoe we met onze emoties moeten omgaan. Wat als we onze gevoelens leren af te stemmen op ons denkvermogen voordat we besluiten om iets te gaan doen?

Natuurlijk is het jaarplan, de bedrijfvisie en geformuleerde doelen van essentieel belang. Maar het succes van een bedrijf hangt toch af van de mensen die met deze doelen gaan werken. Mensen vormen namelijk de organisatie. Werken aan bewustwording, spiritualiteit, zijn dus voorwaarden voor een goed harmonieus succesvol bedrijf.

In het tijdschrift Business Spiritualiteit Magazine Nyenrode wordt omschreven dat steeds meer studies aantonen dat de inzet van corporatieve spiritualiteit (teamspirit) het verschil maakt tussen goed presterende organisaties en ‘high performance’ organisaties.

Productiviteit en zakelijk succes door spiritualiteit?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gelukkige medewerkers productiever creatiever zijn, minder verzuimen, maar ook beter samenwerken. Men is flexibeler, onderhandelt vanuit win-win situatie, en gelukkige mensen zijn minder vaak ziek. Ook blijkt dat als medewerkers het gevoel hebben zinvol bezig te zijn, trouw zijn aan hun werkgever, gemotiveerder en met plezier naar werk gaan. Het is dus essentieel om te weten wie u bent en waarom u de dingen doet die u doet. Geluk is namelijk iets wat voortvloeit uit zelfactualisatie. Geluk en Zingeving kunt u niet los zien van elkaar. Geluk heeft verbinding met zingeving, en zingeving draagt bij tot geluk.

Ondernemersspiritualiteit zinvol?

Is ondernemersspiritualiteit zinvol? Absoluut! Als werkgevers zich bekommeren om het geluk van hun werknemers levert dat uiteindelijk veel winst op voor het bedrijf. Geluk is namelijk niet iets wat ons overkomt, maar het is maakbaar en levert positieve resultaten op. Ongelukkig worden gaat vanzelf, gelukkig worden is aan uzelf werken. Werkgevers die hun medewerkers ruimte bieden om hun innerlijke drijfveren te leren kennen en ruimte voor spiritualiteit creëren scheppen positieve effecten en veerkracht voor de lange termijn. Door medewerkers aan te sporen hun passie en potentieel te ontdekken, leren zij het beste uit zichzelf te halen. Zij presteren daardoor optimaal voor zichzelf en de organisatie.

U zou dus eigenlijk verwachten dat bedrijven er alles aan doen om het geluk van hun medewerkers te bevorderen? De realiteit is anders. Na reorganisaties, en fusies wordt er veel geïnvesteerd in consultants en interim-managers om allerlei processen te harmoniseren maar een coach aantrekken voor het welbevinden van de medewerkers wordt vergeten.

Werken in balans!

De nieuwe werknemer zoekt naar balans tussen zingeving en spiritualiteit aan de ene kant en de zakelijke wereld aan de andere kant. Passie en plezier zien in uw medewerkers en productiviteit en winst volgen. Werken vanuit zelfverzekerdheid en liefde in plaats van werken vanuit angst. De eerste bedrijven die een spirituele coach in dienst hebben genomen zijn geboren. Bij deze bedrijven draait het werken van de werknemers niet alleen om het salarisstrookje, maar de medewerkers willen ook echt wat toevoegen aan het bedrijf, zingeven aan het werk. Naast IQ en EQ, wordt ook SQ (spiritueel Quotiënt) een onderdeel van het werk.

Elk bedrijf kan succesvol zijn, want succes is maakbaar en gebaseerd op universele principes, waaronder, integriteit, respect, samenwerken, creativiteit, communicatie, actie, verbondenheid, verantwoordelijkheid en doelgerichtheid.

Tips voor meer spiritualiteit op de werkvloer:

1. Denk in termen van win – win
Succes gaat nooit ten kosten van iemand anders, maar levert voor beide partijen een win situatie op.

2. Leer eerst te begrijpen in plaats van zelf begrepen te worden
Wij zijn te snel geneigd om onze mening te geven terwijl we nog niet alles goed begrijpen. Leer geduld te ontwikkelen.

3. Ontdek waar uw passie ligt
Wordt u bewust van werkzaamheden die u positief voeden en werkzaamheden die u stress opleveren. Ontdek of u wel op de juiste werkplek zit.

4. Zorg voor kleur, planten en opgeruimd bureau
Creëer geen chaos op uw eigen werkplek maar ruim uw bureau op. Zorg voor natuur en kleur in uw kamer. Huur desnoods een Feng Shui specialist in.

5. Vraag bij elke lastige situatie af hoe u dit op een menselijke manier kunt aanpakken
Vraag u af wat u nodig heeft als u in dezelfde situatie zou verkeren.

6. Geef het goede voorbeeld
Geloof in uw mensen en handel er ook naar. Hoe beter u uw medewerkers behandeld, hoe betere dingen u overkomen, ook al is het daar niet om begonnen.

7. Zorg voor stiltekamers
Zorg voor ruimtes waar werknemers zich even kunnen terugtrekken en in hun eigen werkelijkheid kunnen bivakkeren, gewoon even onder werktijd stoom kunnen afblazen.

8. Biedt de werknemers een meditatietraining aan
Als medewerkers leren zich steeds minder met hun gedachten te identificeren, rust en ontspanning te creëren, ontstaat er ruimte voor meer arbeidsproductiviteit.

9. Bied uw medewerkers de mogelijkheid aan om een sabbatical te nemen
Als medewerker leren “de boel even de boel” te laten, leren ze ook onthechten. Maar daarnaast ook te ontdekken wat ze eigenlijk echt willen, hun dromen, passie en hart te volgen.

10. Leer horizontaal en creatief te denken
Veel mensen denken vertikaal in kaders en patronen, van oorzaak naar gevolg. En leer vertrouwen te organiseren in plaats van wantrouwen.

11. Neem een coach in dienst
Een coach die een duurzame stap in organisatiegroei wil bewerkstelligen, zowel op fysiek, inrichtingsniveau als op het innerlijke proces, van inspiratie naar realisatie.


Sheila Sheila Neijman is de oprichtster van Succes Management.

Zij is werkzaam als Succes Manager, coach en therapeut.
Contact: shejosh@zonnet.nl

Bekijk ook

Contact met de walvissen en dolfijnen

Contact met de walvissen en dolfijnen

Tijdens de Schumann resonantie cursus merken wij dat steeds meer mensen in contact komen met de walvissen en de dolfijnen. Wie zijn deze wezens nu werkelijk en wat is hun taak op Aarde in deze tijd. Eerst zal de rol en de geschiedenis van de walvissen aan bod komen en tot slot wordt ingegaan op de verscheidenheid aan taken van de dolfijnen op Aarde.