Home => Handanalyse - Handlezen => De heuvels in de hand => De heuvels en vingers in de hand
De heuvels en vingers in de hand

De heuvels en vingers in de hand


De vier vingers van de hand en de vier ‘kussentjes’ of heuvels worden toegeschreven aan vier planeten: de pink aan Mercurius, de ringvinger aan de Zon, de middelvinger aan Saturnus en de wijsvinger aan Jupiter.
U krijgt hieronder een korte uitleg over de heuvels en vingers in de hand.

Maan

De Maanheuvel heeft betrekking op fantasie en ontvankelijkheid. Een overontwikkelde Luna / Maan wijst op een teveel aan fantasie, men dramatiseert zijn situatie, alsof men verslaafd is aan het lijden. Men past zich aan om maar geaccepteerd te worden. Een onderontwikkelde Maanheuvel laat ons zien dat de persoon te weinig vertrouwen heeft in het geaccepteerd worden door anderen, waardoor men zich afsluit voor signalen vanuit de buitenwereld.

Venus

Venus is de heuvel die betrekking heeft op liefde, warmte en familieband. Een overontwikkelde Venus wijst op een overmaat aan belangstelling voor de fysieke geneugten van het leven…. Men is teveel op plezier gericht en te weinig op de kwaliteit van de liefde. Een onderontwikkelde Venus geeft aan dat men te weinig actief is, men voelt weinig enthousiasme. Het zijn vaak wat apathische personen, die een stimulans nodig hebben om echt in actie te komen.

Mars Negatief

Mars-Negatief wijst op de manier waarop men zichzelf positioneert ten opzichte van anderen. Een onderontwikkelde Mars-Negatief (zacht gebied) duidt op de neiging anderen als sterker te zien, men zet zichzelf steeds in de onderdanige positie, men durft de strijd niet aan. Een overontwikkelde Mars-Negatief wijst op de neiging te willen overheersen, men is georiënteerd op het macht uitoefenen over anderen.

Jupiter

Jupiter staat voor de identificatie met het lager ego. Een lange Jupiter geeft aan dat men eigenwijs is, men hecht teveel aan zijn eigen ideeën, men is een regelneef. Een korte Jupiter duidt op negatieve faalangst en de neiging zich teveel te willen bewijzen waardoor men lastig kan zijn in de omgang.

Saturnus

Saturnus is de planeet van de verinnerlijking en de balans. Een korte Saturnus geeft aan dat men te weinig naar binnen gaat en dus weinig balans in zichzelf kan vinden. Een lange Saturnus-vinger duidt op teveel in balans willen komen, waardoor men verstart en te weinig flexibel is.

Apollo

Apollo is de heuvel en vinger die samen staan voor het uitstralen en het gevende aspect van deze mens. Een korte Apollo betekent dat men een gebrek aan vertrouwen heeft in de wijze waarop men zijn persoonlijkheid naar buiten toe uitdraagt. Men gedraagt zich als een grijze muis. Een lange Apollo of Zonnevinger duidt erop dat men zich ver verheven voelt boven anderen. Deze mens is een moeilijke persoonlijkheid om mee om te gaan.

Mercurius

Mercurius geeft informatie over de manier waarop iemand communiceert en hoe iemand in relaties staat. Een korte Mercurius geeft aan dat men geneigd is zich terug te trekken, te voorzichtig te zijn. Iemand met dit kenmerk heeft vaak het gevoel verstikt te worden, men heeft vaak relatieproblemen. Een lange Mercurius geeft aan dat men geneigd is teveel uit te brengen, men verstikt als het ware de partner

Mars Positief

Mars-Positief heeft betrekking op het basisgevoel over zichzelf en zijn taak in het leven. Een onderontwikkelde Mars-Positief duidt op een gebrek aan vertrouwen in zijn levenspad, op basis van negatieve herinneringen uit het verleden. Een overontwikkelde Mars-Positief geeft enige neiging tot overheersing aan

Duim I (1e kootje)

Het bovenste kootje van de duim wijst op de manier waarop de mens met de Hogere kwaliteit van het WILLEN omgaat. Als dit kootje korter is dan het tweede kootje, dan is er een neiging teveel te redeneren en kansen te laten lopen, omdat men zijn wil onvoldoende gebruikt. Wanneer dit 1e kootje langer is dan het tweede, betekent dat een grotere aandacht voor het willen en wat minder voor het logisch redeneren. Men doet dan regelmatig ondoordachte acties

Duim II (2e kootje)

Het tweede kootje van de duim duidt de manier aan waarop de mens met de Hogere kwaliteit van het DENKEN, de logica, omgaat. Indien dit 2e kootje korter is dan het eerste kootje, betekent dat een geringere aandacht voor het logisch redeneren, tegenover meer aandacht voor het willen. Het zou beter zijn wat na te denken voor men tot actie overgaat. Als het tweede kootje langer is dan het eerste kootje, betekent het dat er een neiging is om teveel te redeneren en kansen te laten lopen, omdat men zijn wil onvoldoende gebruikt

Bekijk ook

Hartchakra meditatie (ENG)

A 2 minuets meditation, openning & relaxing the Heart chakra. taken from Karma channel - Israel...chakra meditation heart calm relax kabbala israel