Home => Handanalyse - Handlezen => De lijnen in de hand => De lijnen in de hand.

De lijnen in de hand.


Traditioneel vormen de handlijnen een belangrijk aspect van het handlezen of de handlijnkunde. In onderstaande opsomming zijn de belangrijkste lijnen van de handpalm weergegeven.

Hartlijn

De hartlijn duidt op de gevoelsaspecten van een mens. Hoe gaat men met gevoelens om. Is men een warme persoonlijkheid of juist kil. Of wellicht te emotioneel. Als een hartlijn begint vanaf de wijsvinger -Jupiter- dan duidt dit op hoog idealisme….. en dus zal men vaak teleurgesteld worden. Het advies luidt: wees realistischer.

Zonnelijn

Deze lijn heeft een zeer mooie betekenis: het duidt op veel magnetische energie. Men is aantrekkelijk voor anderen omdat men veel energie uitstraalt. Het is een lijn van het geluk. (Ook al lijkt er tegenslag te zijn, dat is slechts een fase van leren en voorbereiden.) Als de lijn krachtig is kan het (in bepaalde handen) aanduiden dat men zou kunnen magnetiseren.

Genezingslijnen Gezondheidslijn

Deze lijnen op Mercurius vertellen ons meer over de capaciteiten tot genezing van anderen. De lijnen worden dan ook wel Healing Stigmata genoemd. Het aantal lijnen duidt op het niveau van genezende krachten. Heeft U hier veel lijntjes dan geeft de aanduiding van hogere genezende kwaliteiten.

Relatielijn of Huwelijkslijn

De relatielijn geeft informatie over relaties. Een diep relatielijn kan duiden op een intense relatie, met veel lessen die in deze relatie geleerd moeten worden. Meerdere relatielijnen hoeven niet op meerdere partners te duiden, het kan natuurlijk, maar wellicht wijst het op meerdere relaties met dezelfde persoon. vorm van de lijn geeft informatie over hoe de relatie waarschijnlijk zal verlopen.

Hoofdlijn

De Hoofdlijn is het kanaal voor de mentale energie. De hoofdlijn duidt op de manier waarop men zijn geestesenergie gaat richten. Een verbrokkelde hoofdlijn wijst op een gebrek aan concentratie of op een gebeurtenis die deze mens mentaal zal beïnvloeden. Een hoofdlijn met eilanden geeft aan dat er vermindering van de mentale energie mogelijk is.

Karmalijn of Noodlotlijn

De Karmalijn vertelt ons over de wijze waarop iemand zijn bestemming ervaart in dit leven. Dit geeft dus aan wat voor deze mens het leven zinvol maakt.

Een duidelijke rechte Karmalijn wijst op de behoefte om duidelijkheid en vastigheid in het leven te willen hebben. Een karmalijn vanuit de Maanheuvel geeft aan dat men de behoefte heeft om zorg te dragen voor anderen

Intuïtielijn

Als iemand de intuïtielijn heeft -niet veel mensen hebben deze lijn- dan is dat een extra aanduiding voor een gevoelige intuïtie. Let op: men kan zeker heel intuïtief zijn ook zonder deze lijn. Intuïtie is op diverse manieren in de hand te vinden

Levenslijn

Deze lijn staat voor de manier waarop de mens zijn levenspad loopt. Het geeft inzicht in hoe men zijn levenswil vorm geeft. Een korte levenslijn betekent NIET dat men vroeg zal sterven! Het betekent wel dat op de betreffende leeftijd deze mens geen echt levensdoel meer ervaart. Men zal dan een nieuw doel dienen te gaan ontwikkelen en niet slechts apathisch voortleven. Een ruime bocht betekent: men wil te veel ondernemen. Een krappe bocht: men wil het zich te gemakkelijk maken in het leven

Venusgordel

De Venusgordel duidt op een hoog niveau van liefde. Deze persoon heeft door vele evoluties in het verleden geleerd de kwaliteit liefde op subtielere niveaus uit te brengen. Als iemand een Venusgordel heeft compenseert dat vaak problemen in de hartlijn. Deze lijn wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Als U een boek aantreft waar negatieve zaken beschreven zijn over deze lijn…. gooi het boek dan liever weg. Het is onzin!

Bekijk ook

Interpreteer de Mercuriuslijn of gezondheidslijn

De Mercuriuslijn begint onder de pink en loopt over palm verticaal naar beneden. De Mercuriuslijn wordt …