De oorsprong van Reiki


Het verhaal over het ontstaan van reiki werd tot voor kort enkel mondeling doorgegeven van meester op leerling en kent bijgevolg wel wat varianten in de uitwerking van de details. De basis en lineage blijft echter altijd dezelfde en die wil ik dan ook graag met jullie delen.

Dr. Mikao Usui, de grondlegger van het systeem van genezing door handoplegging, leefde in de 19e eeuw in Japan waar hij werkte als priester en hoofd van de Doshisha universiteit. Zijn leven veranderde grondig toen één van zijn leerlingen hem vroeg of hij de bijbelverhalen over de wonderbaarlijke genezingen van Christus geloofde en daar ook ooit enig tastbaar bewijs van had gezien. Hij ging op zoek naar de geheimen die aan de basis lagen van deze genezingen. Maar ondanks al zijn studie, bezoeken aan kloosters en gesprekken met gelovigen vond hij geen antwoord op zijn vragen. Hij besefte dat hij de antwoorden in zichzelf zou moeten vinden en vertrok naar de berg Kurama bij Kyoto. Na 21 dagen vasten zag hij een licht dichterbij komen dat contact maakte met zijn derde oog. Zo kreeg hij een visioen van kleuren en symbolen, waar ze voor stonden en hoe ze gebruikt konden worden. Met deze kennis ging hij terug en besloot met deze nieuwe energie, Reiki, te gaan werken in het bedelaarskwartier van Kyoto. Hoewel hij er vele mensen genas, zag hij ook dat de bedelaars toch steeds terug gingen bedelen omdat dit gemakkelijker was dan hun leven ook daadwerkelijk in eigen hand te nemen. In de hoop dit te kunnen vermijden stelde hij de vijf Reiki leefregels op en begon zijn leer te onderwijzen.

Meerdere van zijn leerlingen werden ingewijd tot meester. Dr. Chujiro Hayashi was zó intensief met Reiki bezig dat Dr. Usui hem de voortzetting van zijn leer toevertrouwde. Hij bracht structuur in zijn lering, maakte aantekeningen die leidden tot de verschillende handposities en bracht de verschillende inwijdingen voor de drie niveaus tot stand. In één van zijn Reiki klinieken ontmoette hij Mevr. Takata.

Mevr. Hawayo Takata was naar Japan gekomen om zich te laten opereren van een tumor. Bij onderzoek bleek echter dat ze hartproblemen had waardoor een operatie niet mogelijk was. Ze kwam in de Reiki kliniek van Dr. Hayashi terecht waar, na meerdere behandelingen, de hartklachten alsook de kanker verdwenen. Ze was hiervan zo onder de indruk dat ze de drang kreeg om zelf Reiki te leren en wist Dr. Hayashi ervan te overtuigen dat Reiki ook nodig was buiten Japan. Ze werd ingewijd tot het meesterschap en introduceerde het Usui System of Natural Healing in het Westen.

Wanneer de tijd gekomen was om haar kennis door te geven benoemde ze haar kleindochter,Mevr. Phyllis Furumoto tot haar opvolger. Mevr. Furumoto is heden de spirituele grootmeester van het Usui Reiki systeem.