Wat is Reiki?


Letterlijk vertaald uit het Japans betekent Reiki ‘universele levensenergie’, de kosmische energie die overal aanwezig is en alles onderling met elkaar verbindt. Reiki gebruikt deze energie om genezing te bewerkstelligen door middel van zachte handoplegging. Reiki staat los van religie of dogma, oordeelt niet over goed of slecht maar volgt de meest zuivere intentie van de kosmos.

Deze universele energie heeft een zeer liefdevolle, onvoorwaardelijke vibratie die je ziel herkent en die inwerkt op fysiek, emotioneel, mentaal spiritueel vlak. Ze trilt blokkades los, voert afvalstoffen af en bevordert je gevoel van welbevinden. De fysieke en emotionele pijn verzacht en tegelijk worden de onderliggende oorzaken mee aangepakt.

Bij ziekte werkt Reiki ondersteunend en aanvullend; het versnelt het proces van genezing, stimuleert je zelfgenezende vermogens, bevordert je innerlijke groei en creëert bewustzijn en evenwicht tussen lichaam en geest, spiritualiteit en materie. Reikihelpt je dichter bij je eigen kern te blijven en minder energie te verspillen aan onbenulligheden of kuren van het ego waardoor je gemakkelijker meedrijft op de stroom van je leven.

Initiaties geven je een beter inzicht in je eigen leven, je patronen, je ‘erfenis’ . Wanneer je intensief met Reiki bezig bent ervaar je na enige tijd het diepe verlangen je ziel te laten spreken en je roeping neer te zetten in je werkelijkheid.

Reiki kan tot veel prachtige dingen leiden maar het is geen wondermiddel dat alles voor je oplost zonder dat je er zelf nog iets voor moet doen. De mate waarin Reiki je leven zal veranderen hangt af van je eigen inzet en bereidheid aan je innerlijke groei te werken.