Home => Alternatieve geneeswijzen => Alternatieve therapieën => Tachyon, een onzichtbare realiteit

Tachyon, een onzichtbare realiteit


De hoofdvraag blijft natuurlijk: wat zijn tachyonen nu eigenlijk en bestaan ze wel?

Je kan tachyonenergie op diverse manieren benaderen:

Technisch of wetenschappelijk gesproken, volgens de kwantumfysica, is een tachyon een subtiel deeltje dat daadwerkelijk uit energie bestaat met een denkbeeldige massa, die zich sneller dan het licht beweegt.

Het woord tachyon is immers afgeleid van het grieks ταχύς (takhús), dat snel betekent.

De eerste beschrijving van tachyonen wordt toegeschreven aan de Duitse natuurkundige Arnold Sommerfeld (5 december 1868 – 26 april 1951).

Sommerfeld behaalde zijn doctoraat in 1891 aan de universiteit van Koningsberg, waar hij wiskunde studeerde. In 1906 werd hem een plaats aan de Universiteit van Leiden aangeboden. Vanaf 1916 werkte hij aan de ontwikkeling van de kwantumtheorie. Als zodanig werkte hij vooral binnen het kader van de zogenaamde”oude” kwantumtheorie die met name gebaseerd was op het atoommodel van Niels Bohr. In 1919 publiceerde hij “Atombau und Spektrallinien”, een werk dat als autoriteit werd beschouwd totdat de “nieuwe” kwantumtheorie haar intrede deed, die grotendeels in de jaren twintig werd ontwikkeld. In 1924 ontving hij de Matteucci Medal.

Maar het waren George Sudershan en Gerald Feinberg (die de term bedacht) die in de jaren ’60 een theoretisch model ontwikkelden voor hun onderzoek.

Tachyonen zijn onschadelijk voor de omgeving omdat ze geen radioactieve bestanddelen, schadelijke gassen of andere giftige stoffen bevatten.

Het kan ook niet anders want tachyon is frequentieloos.

Tachyonenergie kan je ook omschrijven als vrije energie die uiteraard gratis is.

Nicola Tesla, een van de pioniers wat betreft tachyonen, vertelde op een dag aan zijn „sponsors“, George Westinghouse en Jean-Pierpont Morgan, dat hij geslaagd was in het opwekken van vrije energie.

Kort daarna werd zijn laboratorium op een eiland dichtbij New York volledig vernietigd.

Wanneer je tachyon spiritueel benadert, kom je algauw tot de conclusie dat het een goddelijke energiestroom is.

Wanneer we ons openstellen, ons laten meedrijven door de leegte, voelen we een intense aanwezigheid. In de wetenschap en meer bepaald in de kwantumfysica wordt deze geduid als een veld van pure energie waarmee alles en iedereen met elkaar verbonden is, en die het potentieel heeft om alles op de aarde terug “heel” te maken.

Wie zich van deze realiteit bewust wordt, krijgt een totaal ander beeld van zichzelf en van de wereld.

Wanneer we aannemen dat alles steeds in beweging is en dat er zich subatomaire deeltjes rondom ons bevinden (dit zijn deeltjes die kleiner zijn dan een atoom) en die heel het universum vullen, is het mogelijk dat er een oerenergie of nulpuntenergie bestaat.

Tachyonenergie en nulpuntenergie, wat tevens de basisenergie is waaruit de cosmos bestaat, zijn bijna gelijkaardig.

Nulpuntenergie

– is vormloos en is overal in het universum aanwezig,

– sneller dan het licht

– onbegrensd en bezit het totale potentieel van het universum

Tachyonenergie

– sneller dan het licht

– overal in het universum aanwezig

– onbegrensd, bezit alles wat nodig is om volmaakte vormen in het universum te creëren.

Tachyon de bouwheer van het lichaam

Zoals je je waarschijnlijk nog herinnert uit de lessen biologie bestaat ons lichaam uit verschillende ledenmaten en organen die op hun beurt opgebouwd zijn uit cellen.

Toen de mens nog nauwer met zichzelf verbonden was en nog dichter bij en in de natuur leefde, hadden de tachyonen vlotte toegang tot het menselijk lichaam waardoor dit beter in balans bleef.

Door onze manier van leven ontstaan vaak fysiek, mentaal, emotioneel en psychisch storingen vanuit een vermindering van de natuurlijke toevoer van Tachyonen. Als de orde in de natuurlijke energietoevoer wordt verstoord, dient het bestaande systeem zich te redden met minder energie of moet het uiterlijke energiebronnen aanwenden.

Tachyonen “richten” de levenskracht van het universum, ze brengen orde, richting en bewustzijn in het scheppingsproces en onderhouden deze orde. Tachyon energie staat voor een continu streven naar orde en een continu herinneren aan het hoogste potentieel van datgene waarmee het in contact komt.

Tachyon versterkt het zelfgenezend systeem van het lichaam.

Alle materie (dus ook onze cellen en organen) is voorzien van een subtiel organiserend energieveld (SOEV).

Het SOEV is te beschouwen als de zelfgenezende kracht van het levende wezen. Deze werkt als een feedbacksysteem naar “de bron van alle zijn” (= tachyon), dat de evolutie naar steeds hogere niveaus van orde mogelijk maakt en in stand houdt.

Wanneer een orgaan of ledemaat uit evenwicht geraakt, is het voldoende om het contact met tachyon te herstellen, zodat de nodige aanpassingen worden uitgevoerd die tot een hogere orde leidt.

Het tachyonisatieproces

Het tachyonisatieproces van de producten zoals: glas, kristal, quartz,… voltrekt zich in een ruimte die vrij is van straling en waar men een elektrisch veld met een hoge frequentie opwekt.

Het is van zeer groot belang dat de materialen daar voor een bepaalde tijd aan bloot gesteld worden.

Op deze manier ontvangen zij hun trilling die onder andere elektrische velden kan re-polarizeren en organische energiestromen kan bevorderen.

Na het tachyonisatieproces heeft elk product de kwaliteit van een antenne, en zal onuitputtelijk tachyonen aantrekken.

Tachyon producten

Tachyon producten zijn materialen die tachyonen aantrekken en rond zich een constant veld opbouwen waarbij op eenvoudige en zuivere wijze Tachyon energie beschikbaar is.

Tachyon producten bestaan uitsluitend uit natuurlijke materialen: bijvoorbeeld zijde of glas. Deze laten zich het best tot Tachyon antennes verwerken.

Alle producten hebben een behandeling ondergaan waardoor hun submoleculaire structuur verandert en ze als een antenne voor Tachyon energie werken. Eenmaal de producten deze eigenschap bezitten, zullen ze deze behouden en zolang ze bestaan Tachyon energie aantrekken.

Tachyon energie is compatibel met het eigen energiesysteem en werkt op velerlei vlakken om harmonie en orde te brengen waar chaos of verwarring heerst, om de eigen helende kracht van ons lichaam te activeren, om de trilling van onze fysieke en energetische lichamen te verhogen, rust en evenwicht in emoties te brengen, om de aura te reinigen en vrij van verwarring te houden en om alle aspecten van ons bestaan aan hun hoogste potentieel te herinneren.

Tachyon energie draagt de kwaliteit van onvoorwaardelijke liefde en bewerkstelligt op zachte wijze deze kwaliteit in ons wezen. Ook vredig afscheid kunnen nemen van het aardse leven en van het fysische lichaam is een proces dat mooi ondersteund kan worden door gebruik van tachyonproducten.

Belangrijk om weten is dat er meerdere bedrijven tachyonproducten maken en dat een goede en doordachte begeleiding in de keuze van de producten ontzettend belangrijk is.

Interessante lectuur over quantumfysica en tachyon:

ToevalAnton Zeilinger

Het veldLynne MacTaggart

The Physics of Tachyons Ernst L. Wall

Tachyonenergie D. Wagner en Dr. G. Cousens

Nulpuntrevolutie Benjamin Adamah

De adelaars queeste Fred Alan Wolf

Wil je meer weten over Tachyon en aanverwanten, bezoek dan de website van Kris Noels: Krisnoels.be

Heb je vragen, kan je Kris Noels ook contacteren via het formulier onderaan.

Bekijk ook

Intuïtief schilderen

Intuïtief schilderen

Elke vorm van expressie is ook een vorm van communicatie, het vertelt een verhaal. Soms kan je gaan schilderen vanuit een situatie die zeer moeilijk geuit kan worden met woorden maar gemakkelijker en klaarder wordt op een creatieve wijze .