Noet
Betekenis:

Een Thebaanse godin die als vrouw wordt afgebeeld, meestal in een felgekleurde jurk. Op haar hoofdtooi, die de vorm van een gier heeft, staat de dubbele kroon van Opper- en Neder-Egypte en houdt ze de papyrus- of leliescepter van Opper-Egypte in haar hand.
Ze was in Thebe zo belangrijk dat ze Amunet als de vrouw van Amun verdrong en zodoende, net als de andere moedergodinnen Isis en Hathor de symbolische goddelijke moeder van de aardse koning werd.

De zoon van Mut en Amun was Khons. Toen Amun als de zonnegod Ra werd opgevat, beschouwde men haar als het oog van Ra en werd ze voorgesteld als een godin met een leeuwenhoofd, want dat was de gedaante waarin het oog van Ra zich gewoonlijk openbaarde. Daardoor raakte ze ook verbonden met de kat en versmolt ze met de katgodin Bastet tot Mut-Bastet.


Karaktereigenschap:

Moeilijk om te leren kennen; u houdt ervan u te hullen in mysterie en om zaken in de war te brengen. U bent heel achterdochtig en fragiel. U hebt een artistieke ziel die u vatbaar voor indrukken en raadselachtig maakt. Bespiegelend, melancholisch; u denk vaak “waarom ik?”, maar u kunt ook laten zien dat u scherp en ironisch kunt zijn. Een liefhebber van het leven, heel bevreesd en sentimenteel; liefde doet u het onmogelijke doen. U gaat recht naar de kern van de zaken zonder u te bekommeren om de details. U verlangt naar een perfect evenwicht.


Kleur: karmijnrood (vrouw); bruin (man)
Verwantschap: Amon-Ra en Thot

Bekijk ook

Sekhmet

Van 29 Juli tot 11 Augustus Van 30 Okt. tot 7 November